Covidové prsty mohou být prvním i jediným příznakem nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2 a to především u dětí nebo mladistvých pacientů. S tímto zjištěním přišli lékaři z Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady [FNKV] a 3. LF UK.

„Chceme na to upozornit rodiče i zdravotnickou veřejnost zvlášť v dnešní době, kdy se rozvolňují protiepidemická opatření a menší děti se vracejí do škol,“ uvedla tisková mluvčí FNKV Tereza Romanová.

Takzvané covidové prsty vypadají jako vyrážka na prstech s červenými hrboly, nejčastěji se objevují na prstech dolních končetin. Červené otoky jsou bolestivé na dotek a mohou svědit. Podle ředitele FNKV a přednosty Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty UK Petra Arenbergera se u některých pacientů objevily jako jediný příznak onemocnění covid-19.

„Covidové prsty jsou pro dermatology něco nového,“ říká Petr Arenberger.

Pacienti s takovými kožními příznaky by podle něj proto měli být vyšetřeni na nákazu novým koronavirem. Podle lékařky Moniky Arenbergerové [manželka Petra Arenbergera, pozn. red.] vyrážka pravděpodobně vzniká jako zánětlivá reakce kůže na antigen viru spojený s ischemií končetin, tedy onemocněním tepen v končetinách nebo krevními sraženinami.

Covidové prsty vznikají v reakci na antigen viru

Kožní příznaky infekce covid-19 se vyskytují asi u 20 procent z nakažených pacientů. Objevují se obvykle třetí až pátý den onemocnění a posléze samy odeznějí. Mezi další kožní příznaky nového koronaviru patří například kopřivka, mramorovaná kůže a drobné krevní výrony na dolních končetinách. Dalšími typickými příznaky nákazy nemocí covid-19 často bývá i náhlá ztráta chuti a čichu bez zjevné příčiny.

„Podle dostupných analýz dat z Asie a narůstajícího množství pacientů zejména v Itálii, ve Španělsku, Velké Británii a v USA je zjevné, že ztráta nebo zhoršení čichu, odborně anosmie, resp. hyposmie, a ztráta chuti neboli ageuzie jsou zásadními příznaky spojenými s nákazou covid-19,” říká přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol Jan Plzák.

Ztráta či zhoršení čichu či chuti může značit Covid-19

Viry mohou podle něj ovlivnit čich několika způsoby. Zánět nosní sliznice, který vyvolávají, může omezit přístup vdechovaného vzduchu do stropu nosní dutiny, kde je lokalizován specializovaný čichový epitel a tím naruší detekci vůní. Anebo tak, že virus přímo napadne a poškodí buňky čichového pole ve stropu dutiny nosní.

Další možností je poškození nervové dráhy, kterou jsou čichové vjemy vedeny z nosu do čichového centra v mozku,” upřesňuje.

Typické příznaky covid-19

Mezi obvyklé a časté příznaky nemoci covid-19 patří vysoká teplota, suchý, dráždivý kašel, dušnost, slabost a bolest svalů. Spíše méně častými příznaky jsou průjem ve zhruba čtyřech procentech případů a zvracení v pěti procentech. Asi 80 procent pacientů s nemocí covid-19 v Číně mělo mírné až střední onemocnění, a to včetně případů bez pneumonie a s pneumonií. Bezmála 14 procent případů mělo závažné onemocnění a šest procent bylo kritických, u pacientů s covid-19 došlo k respiračnímu selhání, septickému šoku či vícečetným orgánovým selhání.

Příznaky laboratorně potvrzené nemoci covid-19 dle SZÚ
 • Horečka [88 %]
 • Suchý kašel [68 %]
 • Únava [38 %]
 • Produkce sputa [33 %]
 • Dušnost [19 %]
 • Bolest v krku [14 %]
 • Bolesti hlavy [14 %]
 • Myalgii nebo artralgii [15 %]

Současné odhady naznačují průměrnou inkubační dobu nemoci covid-19 od pěti do šesti dnů, a to v rozmezí od jednoho do 14 dnů. Aktuální studie ale potvrzují, že je na místě zvážit inkubační dobu v minimální délce 14 dnů.

Výsledky studií o Covid-19 příliš optimismu nevzbuzují

Jak se bránit proti koronaviru SARS-CoV-2

 • Vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní.
 • Dodržovat základní hygienická pravidla [zvýšená hygiena rukou, dezinfekce]
 • Používat dezinfekci při pobytu na veřejných místech. Dodržovat sociální rozestupy minimálně ve vzdálenosti dvou metrů, nosit ochranu úst a nosu [roušku, ústenku]
 • Nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí, zbytečně nenavštěvovat veřejná prostranství.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here