Nemocnice Jihlava pořídila endoskop s ultrazvukem

0
962
nemocnice_jihlava
Foto: Nemocnice Jihlava

Gastroenterologické pracoviště Nemocnice Jihlava má nový přístroj, díky kterému mohou lékaři lépe určit onemocnění slinivky břišní a žlučových cest. Endoskop s ultrazvukovou sondou nejenže odhalí nádory, ale i pomůže lékařům určit postup léčby u žlučových kamenů.

Pomocí endoskopu s kamerou se lékaři dostanou do žaludku a dvanáctníku. Následně jsou schopni si ultrazvukem prohlédnout okolní orgány. A to především slinivku a žlučové cesty. Na konci endoskopu je totiž ultrazvuková sonda, v jejímž případě vysoká frekvence ultrazvukového přístroje zajišťuje detailní zobrazení. I když jen na krátkou vzdálenost.

„Jsme schopni například po vyšetření říci, jestli je či není ve žlučovodu přítomen kámen. Pokud ano, následně ho pomocí jiné endoskopické metody odstraníme,“ vysvětluje Ondřej Filip z Interního oddělení Nemocnice Jihlava.

Pro pacienta to znamená, že lékař je schopen díky novému lineárnímu echoendoskopu dobře diagnostikovat, který způsob léčby je pro něj lepší. Podmínka je ale zavedení konce endoskopu s ultrazvukovou sondou do bezprostřední blízkosti vyšetřovaného orgánu.

Hlavní přínos je pro onkologické pacienty

Hlavní přínos nový přístroj přináší onkologickým pacientům. Lékaři s jeho pomocí dokáží vyšetřit, zda je v tkáni slinivky přítomen nádor a změřit jeho velikost.

„Z nádoru dokážeme vzít tenkou jehlou vzorky k mikroskopickému zhodnocení. Dovedeme posoudit, zda je nádor operabilní, nebo není. Myslím, že je to klíčový krok pro onkologickou léčbu,“ upřesňuje Ondřej Filip s tím, že dosud v nemocnici nebyl tento přístroj k dispozici.

V případě orgánů či patologických lézí dosažitelných endoskopem z horní části trávicího traktu lékaři zavádějí přístroj ústy. V případě orgánů či patologických lézí dosažitelných v dolní části trávicí trubice zavádějí přístroj konečníkem. Nový přístroj nemocnici vyšel na 2 418 000 korun včetně DPH.

Nemocnice Jihlava je krajská nemocnice

Zřizovatelem Nemocnice Jihlava je Kraj Vysočina. Nemocnice poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Nemocnice dále provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví. Tou se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědeckovýzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny.

V únoru roku 2010 Nemocnice získala statut kardiovaskulárního centra, se specializovaným kardiovaskulárním pracovištěm II. stupně. V červenci roku 2010 nemocnice získala statut iktového centra. Tato síť byla ustanovena Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] 1.7.2010. Jde o realizaci dlouhodobého plánu ministerstva a odborných společností na zkvalitnění péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou [CMP] a o určitou centralizaci této péče. Síť je tvořena deseti komplexními cerebrovaskulárními centry a třiadvaceti centry iktovými. Nemocnice Jihlava je jedním z nich.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here