Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] chystá druhou výzvu v národním dotačním programu Czech Rise Up. Czech Rise Up 2.0 podpoří využívání moderních technologií v medicínských, ale i nemedicínských řešení pro zvládnutí následků nového koronaviru. Alokace má být 300 milionů korun.

Jedním z důvodů nové výzvy je snaha připravit se na případnou druhou vlnu epidemie covid-19. Program Czech Rise Up 2.0 tak primárně podpoří malé a střední podniky působící ve zdravotnictví, ale třeba i ve školství.

„Podpora z 2. výzvy úspěšného programu by měla jít například na výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Podle něj dotace půjdou zejména na dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validaci patentů a obdobná nehmotná aktiva, ale i na posouzení shody a certifikaci. MPO k druhé výzvě Czech Rise Up 2.0 ale zatím neposkytuje žádné bližší informace.

Až 75 procent nákladů

Již nyní se ale ví, že druhá výzva programu má navázat na rychlou podporu projektů proti koronaviru v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Stejně jako první výzva bude Czech Rise Up 2.0 financovaný ze státního rozpočtu.

„Podpora se bude poskytovat do 75 procent nákladů. Celková alokace bude 300 milionů korun,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Dodává, že druhá výzva Czech Rise Up 2.0 doplňuje další programy na podporu výzkumu a vývoje. Podpora má pak zvýšit soběstačnost a konkurenceschopnost výroby ochranných pomůcek v České republice. Vytváří i nové příležitosti pro export.

K 14. květnu na MPO přišlo celkem 205 projektů, kde zájemci o podporu požadovali celkem víc než 550 milionů korun. Podpořeno po dvoustupňovém hodnocení mohlo být 17 z nich. Z programu získaly podporu projekty, jako je například materiál pro 3D tisk polomasky vyvinuté na ČVUT. Dále pak projekt na výrobu ochranných membrán z nanovlákna i na výrobu celoobličejové masky. Podpořena byla také diagnostika protilátek, produkce dezinfekčních LED svítidel či projekt na izolace virové RNA.

Další dotace jdou z evropského OP PIK

Dodejme, že Agentura pro podnikání a inovace [API], jako zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK], zahájila letos 17. dubna příjem žádostí do výzvy V programu Inovační vouchery. Dotace až 85 % je určena na nákup služeb od výzkumných organizací a akreditovaných laboratoří souvisejících s bojem proti koronaviru. Příjem žádostí potrvá do letošního 31. 12.

Účelem výzvy je zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem proti koronavirové infekci. A dále podpora vzniku nových preventivních opatření na zmírnění dopadů šíření nemoci bezprostředně uplatnitelných na trhu.

  • Způsobilé jsou výdaje na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb. Ty musejí být zaměřeny na měření, diagnostiku, testování, zkoušky a certifikování inovovaných výrobků a služeb.
  • Způsobilé výdaje jsou i náklady na návrhy unikátních konstrukčních řešení a nových typů zařízení. Dále pak náklady na modelování a simulaci procesů, dějů, systémů a provozů apod.

Míra podpory je 50 procent pro způsobilé výdaje od 500 000 korun do 1 999 999 korun a celých 85 procent ze způsobilých výdajů pro projekty od 58 824 do 498 823 korun. Výše podpory je 250 000 – 999 999 korun při 50% režimu. 50 000 – 424 000 korun pro menší projekty s 85% mírou podpory. Plánovaná minimální alokace na výzvu je 50 milionů korun.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here