Polohovací lůžko se může ukázat jako klíčový předpoklad při péči o nemocného člena rodiny. Jak vyplývá z vyjádření tuzemské zdravotní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] nárok na takové lůžko má každý její pojištěnec. Jeho přidělení má ovšem několik podmínek, a ne vždy musí být zcela zdarma.

Polohovací lůžko může být předepsáno a hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro domácí ošetřování jen pacientovi, který je dlouhodobě nebo trvale upoutaný na lůžku. Pacientovi navíc musí hrozit zvýšené riziko tvorby proleženin. Zároveň musí být schopen lůžko sám bezpečně ovládat. A když ne, tak toho musí být schopna pečující osoba.

„Může se jednat o pacienta bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaného na pomoc druhé osoby. Nebo o pacienta trvale upoutaného na lůžko, který má sice zbytkovou schopnost aktivní hybnosti, ale zároveň má některé z onemocnění výrazně zhoršujících stav kůže a podkoží. Což zvyšuje náchylnost k proleženinám,“ vysvětluje mluvčí VZP ČR Vlastimil Sršeň.

Nárok na polohovací lůžko má pojištěnec jednou za deset let. Poukaz na něj může být přitom schválen pouze za předpokladu dlouhodobého ošetřování pacienta v domácím prostředí. Bez souhlasu revizního lékaře nemůže být tento zdravotnický prostředek hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Jak zažádat o polohovací lůžko

Žádost o polohovací lůžko pro domácí ošetřování vystavuje pojištěnci jeho ošetřující lékař příslušné odbornosti. To znamená geriatr, ortoped, neurolog, internista, praktický nebo rehabilitační lékař. Tento lékař poukaz předkládá ke schválení reviznímu lékaři, jak potvrzuje i paní Soňa. Ta žádala o polohovací lůžko pro svého manžela prostřednictvím jeho ošetřujícího lékaře.

„Ten nám nejdříve napsal žádost a pak ji zaslal na revizního lékaře,“ potvrzuje.

PEG a výživová sonda? Horší je manželova nemoc

Jakmile se revizní lékař k žádosti vyjádří, kopii žádanky se svým stanoviskem odešle zpět navrhujícímu lékaři. Ten pak na základě schválené žádanky vystaví poukaz, kde sám potvrdí schválení. A to otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího revizního lékaře. Žádost o lůžko odesílá ke schválení reviznímu lékaři výhradně navrhující lékař, pojištěnec do tohoto procesu není nijak zapojen. To potvrzuje i paní Soňa.

„Do procesu jsme nijak nezasahovali. Jakmile nám revizní lékař žádost schválil, dostali jsme poukaz a obrátili se na firmu DMA Praha, s níž dlouhodobě spolupracujeme,“ říká.

Vystavený poukaz má platnost 90 dnů. V této lhůtě je třeba jej předložit dodavateli [např. výdejně zdravotnických prostředků]. Polohovací lůžko je pak vydáno v sídle dodavatele, pokud s ním tedy není ujednána doprava na adresu pojištěnce. V tomto případě je třeba upozornit, že doprava lůžka na adresu nemocného není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

„Polohovací lůžko nám firma sama dovezla až domů, kde ho i smontovala a neplatili jsme za to nic. Stejně jako jsme nic neplatili za polohovací lůžko,“ uvádí paní Soňa.

Maximální úhrada je 2 000 korun

Polohovací lůžka patří mezi zdravotnické prostředky, které mohou být cirkulovány. To znamená, že jsou ve vlastnictví zdravotní pojišťovny a pojištěnci jsou pouze zapůjčeny. V praxi to znamená, že pojištěnec nemusí dostat vždy lůžko nové. VZP ČR uvádí, že přednost má zapůjčení repasovaného lůžka.

„Pozáruční opravy jsou hrazeny pouze u lůžek ve vlastnictví pojišťovny. A to ve výši 90 procent při poskytnutí nového cirkulovatelného lůžka. 95 procent při poskytnutí [repasovaného] cirkulovaného lůžka,“ vysvětluje Vlastimil Sršeň.

Dodává, že zdravotní pojišťovna může pojištěnci poskytnout v režimu cirkulace zdravotnický prostředek, u něhož je rozdíl mezi konečnou cenou a zákonem stanovenou výší úhrady nejvýše dva tisíce korun. V tomto případě pojištěnec tento rozdíl doplatí.

„Pokud je rozdíl mezi konečnou cenou a úhradou vyšší než 2 000 korun, může pojištěnec uzavřít se zdravotní pojišťovnou dohodu o zařazení zdravotnického prostředku do režimu cirkulace a zároveň doplatí rozdíl mezi konečnou cenou a úhradou,“ tvrdí Vlastimil Sršeň.

V opačném případě zdravotní pojišťovna částečně uhradí zdravotnický prostředek v zákonné výši a ten je vydán do vlastnictví pojištěnce. Součástí předání je i poučení o způsobu užívání zdravotnického prostředku a sepsání Smlouvy o výpůjčce.

–RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobry den muj stryc je ochrnuty na pul tela chtel by polohovaci postel ja ho s rodinou osetruji 15 mužete nam prosim pomoc ji ziskat děkuji s pozdravem Rana Hebrani

    • Dobrý den, prosím, postupujte dle informací v článku – požádejte o pomoc lékaře a svou zdravotní pojišťovnu. / Redakce

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here