31. června končí příjem žádostí o dotace na vznik a provoz multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro seniory [MTDZ-S/SS]. Zájemcům o dotace Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] nabídlo i informační seminář. Na něj je ale nutné se registrovat nejpozději dnes [15.6.].

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo výzvu 28. května. Jejím prostřednictvím podpoří vznik a pilotní provoz [po dobu 18ti měsíců] dvou multidisciplinárních týmů se zaměřením na seniory. Jeden MTDZ-SS má vzniknout spolu se stacionářem. Maximální možná podpora v tomto případě činí 11 650 000 korun. V druhém případě MZ ČR podpoří MTDZ-S bez stacionáře dotací v maximální výši 9 500 000 korun.

Podmínka pro získání dotace je, aby MTDZ-S a MTDZ-SS pečovaly o osoby s demencí bez ohledu na věk. Konkrétně jde o diagnostické kategorie G2x a G3x, F00 [demence u Alzheimerovy nemoci] a F01 – F03 [ostatní demence]. Dále pak o osoby ve věku 65+ s potřebou včasné intervence, tj. v riziku rozvoje psychiatrického onemocnění. Další cílovou skupinou jsou osoby ve věku 65+ s potřebou intenzivní podpory v období zhoršení stavu. Ať již u nově vzniklých akutních stavů či akutní dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací. Poslední cílovou skupinou jsou osoby pečující o osoby s demencí s cílem snížení zátěže.

Pilotní provoz obou týmů bude hrazen z projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost [OP Z].

O co jde v případě MTDZ-S/SS

Zřízení MTDZ-S vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Prací multidisciplinárních týmů pro seniory je podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin. Cílem je omezení nutnosti hospitalizací, jejich zkracování, reintegrace dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Primární působnost týmů je v domácím prostředí klienta.

MTDZ-S/SS je složen z odborníků různých specializací pečujících o osoby s duševním onemocněním, a to nejlépe v jejich přirozeném prostředí. Každý člen týmu na základě své odbornosti získává určité informace o klientovi a díky vzájemné spolupráci je získáván ucelený obraz o potřebách klienta. Multidisciplinární tým pracuje jako jeden celek, který je v každodenním kontaktu. Sdílí jedny prostory minimálně pro společné porady a kooperaci.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory.

Seminář k výzvě: Registrace nejpozději dnes

V této souvislosti MZ ČR pořádá i seminář pro žadatele o dotaci. Ten se uskuteční 18. června 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle. Registrace na seminář je nutné provést dnes [15.6.] na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz [v kopii na nss@mzcr.cz].

Program semináře
  • 09:30 – 10:00: Prezence
  • 10:00 – 10:30: Úvodní slovo
  • MUDr. Klára Knápková, metodička MTDZ-S/SS
  • 10:30 – 12:00: Nastavení a průběh dotačního řízení
  • Mgr. Miloslava Vlková – projektová manažerka projektu
  • Mgr. Kateřina Dimitrovová – vedoucí oddělení projektového řízení odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZ ČR
  • Ing. Ljudmila Bostănel Morozová – finanční manažerka
  • 12:00 – 12:30: Slovo na závěr
  • Mgr. Klára Laurenčíková, gestor projektu Podpora nových služeb v rámci Reformy psychiatrické péče

Kapacita semináře k výzvě pro žádosti o dotace na MTDZ-S/SS je omezena na 25 účastníků a maximálně dvě osoby zastupující jednu organizaci.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here