Zdravotní pojišťovny snížily odhad příjmů veřejného zdravotního pojištění pro příští rok téměř o 44 miliard korun. Navzdory zvýšení plateb za státní pojištěnce, jež přinese do systému 50 miliard navíc, počítají s příjmy ve výši 315,4 miliardy.

Vyplývá to z informací o letošním dohodovacím řízení [] o výši úhrad na příští rok uvedených na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR]. Ta letos DŘ koordinuje. Řízení skončí 19. června. Dohody s pojišťovnami prozatím neuzavřely nemocnice akutní ani následné péče a ambulantní specialisté. Ostatní segmenty se s pojišťovnami dohodly.

V roce 2018 se podařilo dokončit dohody ve všech 14 segmentech zdravotní péče, loni se nedohodly nemocnice akutní a následné péče, kam jde přes polovinu nákladů systému veřejného zdravotního pojištění.

Příjmy značně pod plán

Odhady příjmů pro letošní rok pojišťovny snížily z lednových 345,1 miliardy korun na 297,1 miliardy. Pro příští rok v lednu počítaly s náklady ve výši 359,3 miliard korun a nově po epidemii koronaviru a ochlazení ekonomiky je odhadují na 315,4 miliard.

Odhady příjmů veřejného zdravotního pojištění

[Zdroj: Zpráva Analytické komise DŘ pro dohodovací řízení]

Pojišťovny dále diskutují v rámci dohodovacího řízení možnosti rozpuštění svých rezerv pro roky 2020 a 2021. Na jednání Analytické komise DŘ někteří zástupci zdravotních pojišťoven deklarovali, že nemají mandát k tématu rozpuštění rezerv nad rámec zdravotně pojistných plánů pro rok 2020.

Na uzavření dohod o úhradách péče v roce 2021 zbývá zdravotním pojišťovnám poslední týden. Dohodovací řízení končí v pátek 19. června. Oborům péče bez uzavřených dohod stanoví parametry úhrad ministerstvo vyhláškou.

Letošek řeší kompenzační vyhláška

Peníze pro letošní rok upraví ještě od července kompenzační vyhláška. Její návrh má zohlednit koronavirovou krizi, kdy nemocnice a ordinace musely omezit péči, zároveň měly ale vyšší náklady na ochranné pomůcky, testování nebo hospitalizaci pacientů s covid-19. Podle některých segmentů, například ambulantních specialistů nebo nemocnic následné péče, ale peněz vyhláška přidává málo. Obávají se, že část pojišťovnami vyplacených záloh budou muset po vyúčtování vracet.

Návrh kompenzační vyhlášky vlídné přijetí nesklízí

Místo naplánovaných 340 miliard korun má prostřednictvím kompenzační vyhlášky jít do zdravotnictví 354 miliard korun. Zhruba 21 miliard přidá stát navýšením platby za státní pojištěnce o 500 korun a propad příjmů vyrovnají ještě zčásti zdravotní pojišťovny ze svých rezerv. O dalších 50 miliard korun bude platba za státní pojištěnce vyšší příští rok.

Celkové náklady na systém

Od roku 2000 stouply náklady zdravotního pojištění o 260 procent, za posledních pět let o třetinu. Loni pojišťovny na hrazené služby vydaly téměř 311 miliard korun, v roce 2018 o 25 miliard méně. Příjmy pojišťoven byly loni 326 miliard, meziročně vzrostly o 21 miliard korun. Ze státního rozpočtu bylo hrazeno pojistné za 5,9 milionu lidí [55,8 % pojištěnců], platby za ně tvořily 22 procent příjmů. Výdajů ale spotřebují děti, senioři, nezaměstnaní a další státní pojištěnci většinu.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here