Delegáti Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů [LOK-SČL] zvolili na svém včerejším [24.6.] sněmu vedení klubu. Post předsedy znovu obhájil Martin Engel. Ten vede odborový klub lékařů od dubna 2006. Jeho hlavním cílem pro další období je zlepšit personální situaci ve zdravotnictví. A nejen to.

Na svém 24. sněmu si včera delegáti LOK-SČL zvolili staronového předsedu klubu Martina Engela. Místopředsedy LOK-SČL pak byli na sněmu zvoleni Jana Vedralová a Miloš Voleman [Více v usnesení LOK-SČL].

Martin Engel je členem LOK od roku 1995, kdy začal vykonávati funkci předsedy místní organizace. V současné době ve FN Královské Vinohrady. Členem předsednictva LOK se stal v březnu 1999 a na starosti měl mezinárodní vztahy a přípravu na vstup do mezinárodních organizací. Předsedou LOK-SČL byl zvolen na mimořádném volebním sněmu v dubnu 2006. Má odbornost v oboru radiodiagnostika, radiologie a zobrazovací metody. Martin Engel se stal mimo jiné také tváří protestní kampaně lékařů s názvem Děkujeme, odcházíme.

LOK-SČL: Nárok na odměnu má každý zdravotník

LOK-SČL nyní usiluje o navýšení tarifních platů a to již od roku 2021. Jeho nové vedení se včera vyjádřilo i k odměnám zdravotníků za práci v době pandemie koronaviru v Česku.

„Odměny za péči v době koronaviru dostali pouze záchranné služby a zdravotníci v sociálních službách. S ministerstvem se lišíme v tom, kdo by měl mít na odměnu nárok,” uvedl předseda LOK-SČL Martin Engel.

Zdravotnický výbor řešil nejen odměny pro zdravotníky

Podle něj i zdravotnických odborů si odměnu zaslouží každý zdravotník, který ve třech krizových měsících působil v nemocnici, protože si nikdo nebyl jistý, že se nenakazí. Tento požadavek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] již dříve odmítl. Odbory proto chtějí jednat přímo s premiérem Andrejem Babišem [ANO].

Peníze na odměny zdravotníků má zajistit úhradová vyhláška, která vejde v platnost od 1. července. Díky ní by nemocnicím měly zůstat peníze, které už jim pojišťovny vyplatily na zálohách. A to i v případě poklesu plánovaných výkonů.

„Nemocnicím se ale náklady nesnížily. Na osobní ochranné pomůcky musely vydat naopak víc,” uvedl místopředseda klubu Miloš Voleman.

Podle místopředsedkyně klubu Jany Vedralové jiné profese, jako jsou hasiči nebo vojáci, byly podpořeny přímo z rozpočtu, jen zdravotníci stále čekají. Některé nemocnice jim odměny vyplatily, jiné zatím ne.

Odměny zdravotníkům jsou často žalostné, tvrdí odbory

Vedení LOK-SČL požaduje také navýšení základních platů lékařů od příštího roku o 15 procent. Přestože minulý pátek oficiálně skončilo dohodovací řízení, které má rozdělit peníze z veřejného zdravotního pojištění pro příští rok, podle Martina Engela tu možnosti na prosazení návrhů ještě jsou. Nemocnice, které spotřebují více než polovinu nákladů systému, se s pojišťovnami nedohodly, úhrady jim proto ministerstvo stanoví vyhláškou, kterou má vydat do konce října. V září bude o platech státních zaměstnanců, tedy i zdravotníků ve státních nemocnicích, jednat tripartita.

Jak to vidí LOK-SČL

K nejzávažnějším problémům českého zdravotnictví patří podle vyjádření sněmu personální situace v českých nemocnicích. Proto sněm po současné vládě, a především ministru zdravotnictví, požaduje řešení nedostatku personálu. Řešení přitom zástupci LOK-SČL vidí v navýšení tarifních platů, přičemž jako minimální částku považují 15% nárůst již od ledna 2021. Sněm mimo jiné i navrhuje zavedení jednotného systému odměňování a to na základě platových tabulek.

„Stávající roztříštěný systém kritickou situaci ještě zhoršuje,“ uvádí LOK-SČL.

Sněm dále uvádí, že je neúnosné zajišťovat nepřetržitou lékařskou péči na práci pouze nemocničních lékařů. Sněm proto od vlády požaduje přijetí takových opatření, která více zapojí přednemocniční sektor do poskytování nepřetržité péče.

–ČTK/RED–

1 komentář

  1. Dobrý den, s úžasem čtu o úspěšném lékaři Engelovi, který v roce 2010 rozpoutal
    kampaň “děkujeme ,odejděte” ,kdy ve veřejných sdělovacích prostředcích vystupoval
    s omezením lékařské péče, odchodem lékařů za lepším do ciziny a vyhrožováním, že
    tu nebude mít kdo léčit a podstatně se zhorší lékařská péče .Je mi divné, že zde učinkuje
    v tak významné funkci a není někde v cizině za lepším.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here