Pod Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb [UZO] vznikla nová místní odborová organizace, která sdružuje zaměstnance v sociálních službách. Její vznik iniciovalo UZO a jejím cílem je zlepšit finanční ohodnocení, pracovní podmínky i zvýšit prestiž pracovníků v sociálních službách.

„My jsme tu měli sektor, který nebyl organizován. Měli jsme požadavky, zda by se lidé v sociálních službách u nás mohli organizovat,“ popisuje důvody vzniku nové odborové organizace viceprezidentka UZO Kateřina Kavalírová.

Na otázku, v čem se bude lišit odborová organizace zaměřená na sociální služby pod UZO od Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZS ČR] pro ZdraveZpravy.cz odpověděla: „Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče se zaměřuje na státní organizace, my jsme spíše zaměřeni na tu privátní sféru.“

„Ta iniciativa vzešla z UZO, ale následně jsme ji však plně přebrali,“ uvedla předsedkyně výboru nové odborové organizace Eva Michálková.

Podle ředitelky UZO Renáty Burianové je založení této organizace první krok ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v sociálních službách.

Cíle nové odborové organizace

Jedním z hlavních důvodů pro založení nové místní odborové organizace je snaha upozorňovat na neuspokojivé finanční odměny pracovníků v sociálních službách.

„Chceme koncepčně tlačit na vládu, aby se zvedaly platy. Ale naším cílem je také to, aby se zlepšily pracovní podmínky. Například, aby jedna pracovnice měla daný počet pacientů. A také, aby byly personální kapacity pracovníků ve zdravotnictví vyšší,“ vysvětlila s upřesněním, že koncepce zlepšení teprve vzniká.

Na řešení nedostatku pracovníků v sociálních službách v podobě příchodu pracovníků z mimounijních zemí, jak řekla, názor nemá. Podle ní má organizace, jíž předsedá, v tuto chvíli zhruba 40 členů, ale každým dnem přibývají další.

PODCAST: Mzdy jsou směšné, říká sociální pracovnice

Cíl organizace je sdružovat pracovníky v sociálních službách napříč celou republikou. Organizace aktuálně sdružuje pečovatele a pečovatelky v domovech pro seniory, terénní sociální pracovníky, pracovníky vykonávající asistenční služby, ale i další personál v sociálních službách, jako například uklízečky, údržbáře a pradleny. Měsíční členský příspěvek činí 150 korun.

UZO je aktivní na mezinárodní úrovni

Předsedkyně OSZS ČR Dagmar Žitníková pro ZdraveZpravy.cz uvedla, že vznik nové odborové organizace se zaměřením na zaměstnance v sociálních službách nezaznamenala. Podle ní však její odborový svaz sdružuje pracovníky ze všech typů poskytovatelů sociálních služeb. Tedy i z privátní sféry či neziskového sektoru.

„UZO se hodně angažuje na té mezinárodní úrovni, je možné, že se zde chce více zapojit i v oblasti sociálních služeb,“ uvedla pro ZdraveZpravy.cz, čímž si vysvětluje vznik nové odborové organizace pod UZO.

Skutečností je, že UZO je členem mezinárodní odborové centrály UNI Global Union [UNI]. Ta zastupuje zaměstnance ze sektoru obchodu, financí, pošt a logistiky. Dále pak z komunikací, médií, IT, technologií a služeb, grafického a obalového sektoru. Stejně tak z úklidových a bezpečnostních služeb, kadeřnických a kosmetických služeb. Sdružuje ale i pracovníky z pečovatelských služeb, zábavy, her a sportu nebo cestovního ruchu. UZO je současně členem i regionální organizace UNI Europa a prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů [ČMKOS] je i členem Evropské odborové konfederace [ETUC] a Mezinárodní odborové konfederace [ITUC].

Procento z příjmu či 130 korun měsíčně

Dagmar Žitníková dále dodala, že v obecné rovině není dobře, když se odborové svazy vzájemně neinformují o věcech, v nichž se překrývají.

„My se také velice angažujeme v tom, aby se ohodnocení sociálních pracovníků zlepšilo. Nyní se nám podařilo vyjednat odměny až ve výši 120 tisíc korun. A to pro ty sociální pracovníky, kteří se přímo dostali do styku s nákazou covid-19,“ upřesnila.

Na otázku, kolik činí měsíční příspěvky členů v jejím odborovém svazu, uvedla, že jednotlivé odborové organizace od svých členů vybírají buď jedno procento z čistého příjmu. 130 korun činí příspěvek v jejím svazu. Samotnému OSZS ČR pak odvádějí 80 korun, zbytek jde do ČMKOS.

„Ale samozřejmě, pokud se vyskytnou problémy u členů s příjmem, tak jsou od příspěvku osvobozeni,“ dodala.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here