Nový studijní program bioinženýrství otevírá od nového akademického roku Technická univerzita v Liberci [TUL]. Studenti získají vzdělání v oblasti výroby a testování zdravotnických prostředků i materiálů pro zdravotnictví. Fakulta již získala i akreditaci pro navazující studium.

Nový studijní program bioinženýrství otevírá Technická univerzita v Liberci na katedře chemie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické [FP]. Přijatí studenti se v bakalářském programu zaměří na vývoj umělých náhrad tkání, například nervové tkáně, kůže, kostí či cév. Dále i kryty popálenin či kryty po chirurgických zákrocích.

„Zabývat se budeme také cíleným uvolňováním léčiv z těchto krytů. Samozřejmostí oboru je práce s biodegradabilními materiály. Po implantaci dochází k jejich postupnému rozkladu na netoxické produkty, které organismus vyloučí,“ říká Věra Jenčová z katedry chemie FP.

Jednou ze základních dovedností absolventů nového programu bioinženýrství bude podle ní i tvorba takzvaných scaffoldů, tedy nosičů pro buněčný růst.

„V předmětu biomateriály pro medicínské aplikace, který na studenty čeká v letním semestru prvního ročníku, budou tvořit scaffoldy na bázi vláken. I ve formě pěny, gelů či fólií, které jsou základem pro aplikace v tkáňovém inženýrství. V dalších předmětech budou tyto scaffoldy testovat,“ vysvětluje Eva Kuželová Košťáková z katedry chemie.

Upozorňuje, že chybět ale nebudou ani teoretické předměty, jako je biofyzika.

Součástí studie bioinženýrství je i etika

Studenti budou pracovat také v nově vybavené laboratoři molekulární biologie a tkáňových kultur v zrekonstruované budově T v Třebízského ulici. Tam budou docházet na přednášky.

„V oblasti práce s živým materiálem také často vědci stojí před etickými otázkami, pracují s laboratorními zvířaty, ale také s nadějí. Jsou to otázky, které jsou v současné vědě nesmírně důležité, proto jsme zavedli do povinných předmětů také etiku,“ říká Eva Kuželová Košťáková.

Během studií získají studenti informace i z přednášek odborníků z praxe, především lékařů z Krajské nemocnice Liberec. Do nemocnice, výzkumných ústavů či firem vyrazí studenti ostatně i na své první praxe.

Náplasti z lidské membrány budou dostupné i v Česku

Uplatnění absolventů

„Odborníci z této oblasti jsou v praxi potřeba. Dobře to ilustrovala koronakrize letos na jaře, kdy vznikala inženýrská díla určená pro interakci biologických materiálů s člověkem. Filtry do roušek a další zdravotnické prostředky,“ říká garant programu David Lukáš.

Ten byl jedním z vědců, již iniciovali výrobu nanoroušek a později filtrů do roušek na Technické univerzitě v Liberci v době koronavirové epidemie.

Absolventi nového studijního programu podle něj najdou uplatnění jako výrobní a provozní pracovníci. Dále jako technologové, pracovníci ve zkušebních laboratořích kontroly kvality ve zdravotnickém, farmaceutickém průmyslu nebo v podnicích a institucích zabývajících se vývojem biomateriálů. Široké uplatnění jim nabízí i státní zdravotnické úřady.

ČMI požádá o MDR certifikát na zdravotnické prostředky

Přihlášky univerzita přijímá do 14. srpna

Přihlášky pro akademický rok 2020/2021 mohou uchazeči o studium podávat do 14. srpna 2020. Písemný přijímací test budou skládat z matematiky a fyziky nebo z matematiky a chemie. Uchazeči, kteří měli z předmětů matematika a fyzika nebo matematika a chemie po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,0 včetně, budou přijati i bez testu.

Přijímací testy budou uchazeči psát 17. nebo 18. srpna 2020. Bližší informace k bakalářskému programu bioinženýrství najdete zde.

Uchazeče o studium bioinženýrství na Technické univerzitě v Liberci potěší zpráva o tom, že absolventi bakalářského studia budou moci pokračovat v navazujícím studiu bioinženýrství. Fakulta už pro něj získala akreditaci a otevřen bude od akademického roku 2021/2022.

Spolupráce se západními univerzitami

Při přípravách nového studijního programu bioinženýrství spolupracovali liberečtí odborníci s významným profesorem Alanem W. Eberhardtem z katedry Biomedical Engineering na University of Alabama v americkém Birminghamu. S dalšími dvěma zahraničními univerzitními pracovišti z oblasti bioinženýrství jsou univerzitní odborníci ve stálém kontaktu. Studenti se tak budou moci zřejmě vydat na studijní stáž na University of Alabama at Birmingham, Clemson University ve Spojených státech nebo Aston University ve Velké Británii.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here