M. Matoulek: Obezitu s infarkty vidíme už i u třicátníků

0
882
Martin_Matoulek
Foto: ZdraveZpravy.cz

Společnost je na tom z hlediska aktivního pohybu hůře, než na tom byla před 20 i 30 lety. Přičemž nejhůře jsou na tom s fyzickou kondicí mladší ročníky. Naopak nejlépe se drží generace 60+. Má totiž sportovní návyky z dětství. To a další říká v podcastu pro Zdravezpravy.cz přední český obezitolog Martin Matoulek.

„I když se zdá, že posledních pět až deset let jako společnost nepřibíráme, tak omezujeme čas strávený pohybem. To znamená, že nám klesá tělesná hmota, trošku přibývá tuk. Tedy ta kondice šla nepochybně dolů,“ říká Martin Matoulek z III. interní kliniky VFN a 1. LF a předseda České společnosti tělovýchovného lékařství [ČSTL].

Dodává přitom, že tento trend lékaři pozorují ve všech vrstvách populace. S fyzickou kondicí jsou na tom podle něj paradoxně nejlépe lidé kolem 60 a 70 let.

„Ti mají sportovní návyky z dětství,“ říká v podcastovém rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz.

Oproti tomu mladší generace nemají ke sportu a pravidelnému pohybu příliš kladný vztah. Což se dá podle něj vypozorovat i na úbytku počtu dětí ve sportovních oddílech. Jednou z příčin je i přístup rodičů, kteří své děti k aktivnímu pohybu příliš nevedou.

„Rodičům doporučuji trávit s dětmi co nejvíce času aktivním pohybem. Dělat dětem tímto aktivním pohybem radost,“ radí Martin Matoulek.

Dodává, že přidat se mohou i prarodiče, kteří tak zlepší prognózu svým vnoučatům.

Nedostatek pohybu potvrzuje nejedna studie

Absenci pravidelného pohybu u dětí potvrdily i výsledky nedávné studie Univerzity Palackého v Olomouci, do které se zapojilo na 13 tisíc školáků.

„Každé páté dítě v Česku má určité omezení v hodinách tělesné výchovy ve škole. Úplně je z hodin tělocviku omluveno pět procent školou povinných dětí. Nějaké omezení v hodinách tělocviku dále má až třináct procent českých žáků. Počet žáků s nějakým omezením v hodinách tělesné výchovy roste s přibývajícím věkem. Například u 11letých má něčím limitovanou účast na tělocviku každý čtvrtý žák,“ znějí výsledky studie.

České děti se málo hýbou a přibývají na váze

Obdobné výsledky ukázal i projekt Žij zdravě. Z něj vyplynulo, že školní tělesná výchova nemá na chlapce vůbec žádný vliv a dívky dokonce odpuzuje.

„Je možné, že do programu tělesné výchovy jde málo peněz. Mnoho kvalitních pedagogů skončí mimo školství z finančních důvodů. A skončilo mnoho tělovýchovných jednot, protože dobrovolní trenéři chybí a na placené nejsou peníze,“ tvrdí v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz Martin Matoulek.

Nadváha a obezita se dědí, ale i získává

Absence pravidelné fyzické aktivity se projevuje nárůstem osob s nadváhou a obezitou. Podle odhadů se u nás obezita týká minimálně 200 tisíc lidí. Špatná zpráva je, že jejich počty rostou. Drtivá většina svou nemoc přenáší i na své děti. Ať už prostřednictvím genetického zatížení nebo stravovacích návyků. Případně obojího. Nadváha a obezita pak otevírají dveře nemocem, jako jsou vysoký krevní tlak, diabetes, kloubní nemoci a další.

„Cukrovka už dnes bohužel není výjimkou v 30 nebo 35 letech. A to s infarktem nebo mozkovou cévní příhodou. U generací před námi byly takové nemoci běžné v 50 nebo 60 letech,“ vysvětluje Martin Matoulek.

Obezitu podmiňuje genetika a životní styl, ale lze se léčit

Statistiky uvádějí, že zhruba 60 procent lidí trpících obezitou k tomu má genetické předpoklady. V Česku přitom prakticky neexistují velká obezitologická centra, která by o obézní pacienty pečovala. Zatím se pouze diskutuje o zřízení takzvaných XXL center.

Obezitou nejvíce ohroženou skupinou jsou pak děti obézních rodičů. Ty by si měly svoji tělesnou hmotnost hlídat režimovými opatřeními jako jsou pravidelná strava, spánek, pohybové aktivity a u některých dospělých je řešením i operativní zákrok.

„Ideální je varianta, když obézní lidé sami zhubnou a teprve pak jdou na operaci. To je ideální postup,“ tvrdí Martin Matoulek.

Bariatrická operace pomáhá lidem trpícím obezitou

Upozorňuje, že přesto operace sama nic nevyřeší, potřeba je i účast pacienta. Redukovat tělesnou hmotnost pomáhají pacientům i medikamenty.

Ty pomáhají, když sám pacient snižuje váhu a o operaci teprve sám uvažuje,“ říká.

V této souvislosti je třeba dodat, že léky na snížení hmotnosti zdravotní pojišťovny nehradí. A to žádné. Naopak operativní zákroky, které řeší obezitu, a někdy i plastické operace kvůli obezitě, zdravotní pojišťovny hradí.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here