„Zahraniční studie poukazují na větší nakažlivost dětí, ale méně závažný průběh, který zřejmě souvisí s ACE2 receptory,” říká ke covidu-19 u dětí lékař Kliniky dětských infekčních nemocí FN Brno a LF MU Lukáš Homola.

Odkdy jste začali testovat děti na koronavirus? 

První PCR stěr u dítěte na covid-19 u nás byl proveden 21. února. Velké testování začalo s vyhlášením výjimečného stavu 13. března, kdy došlo k výrazným změnám v provozu Dětské nemocnice FN Brno. Od té chvíle byly všechny děti s teplotou nebo jiným podezřením na infekci hned u brány areálu směřovány na Kliniku dětských infekčních nemocí [KDIN] k vyšetření na covid-19. Tak to fungovalo až do konce výjimečného stavu v květnu. Od té doby testujeme dál, ale už ne všechny nemocné. Na stěry přicházejí děti odeslané hygienickou stanicí, praktickým lékařem či samoplátci

Kolik dětí bylo v rámci testování pozitivních a kolik zhruba negativních? 

K odhadu frekvence covid-19 mezi nemocnými dětmi nám nejlépe slouží období výjimečného stavu, kdy jsme vyšetřovali všechny nemocné děti procházející Dětskou nemocnicí. V tomto období bylo vyšetřeno 1 045 dětí. U 331 dětí bylo při vyšetření zjevné, že se jedná o jiné onemocnění [zánět středního ucha], a proto se covid-19 dál nevyšetřoval. Ve zbytku případů u 714 dětí byl proveden stěr na covid-19, z nichž bylo sedm pozitivních.

L. Homola: Nakažlivost dětí byla potvrzena u 52 osob

Sedm dětí z tisíce vyšetřených je poměrně malý počet. Máte nějaké vysvětlení? 

Zpočátku jsme byli z takto nízkého záchytu nervózní, proto jsme překontrolovali celý proces vyšetření od odběru až po zpracování a nenašli žádnou významnou preanalytickou ani analytickou chybu. Výsledky stěrů jsme ještě ověřili s odstupem pomocí vyšetření protilátek u pozitivních a vybraných negativních pacientů. Na základě dostupných údajů se tedy odvažujeme odhadnout, že v Brně a okolí byla nakažlivost dětí na jaře covidem-19 mezi nemocnými dětmi kolem 0,6 %.

Kolik je tedy celkem pozitivních dětí nyní na konci léta? 

Od konce května pokračuje testování dál. Za celou dobu testování bylo onemocnění potvrzeno u 52 dětí, které prošly odběrovým místem na KDIN nebo stanem v Bohunicích.

Kolik dětí s covid-19 muselo být hospitalizováno? 

V průběhu výjimečného stavu jsme hospitalizovali 93 dětí s podezřením na covid-19. Onemocnění se u nich nepotvrdilo. Až nyní koncem léta máme dva případy, kdy byla nutná hospitalizace u dětí s prokázaným covid-19. V obou případech šlo o děti, kdy covid-19 zkomplikoval jiné závažné onemocnění a oba se vyvíjejí dobře.

Organizace testování na covid-19 ve FN Brno

Jak funguje vaše odběrové místo? 

Postupně se podařilo vyčlenit jednu ambulanci KDIN pro stěry dětí na covid-19. Vyšetřeny mohou být děti od 0 do 19 let. Větší děti lze vyšetřovat i ve stanu v Bohunicích. Pokud je volná kapacita, tak vyšetřujeme i dospělé, zejména doprovody dětí a občas i samoplátce. Ambulance je obsluhována mediky LF MU, kteří odvádějí výbornou práci. Od poloviny září se studenti vrací do školy, a proto budeme dál vyšetřovat v odpoledních hodinách, což zveřejníme na stránkách FN Brno. Lze přijít pěšky, ale lépe je přijet autem. Každopádně je nutné se na každé vyšetření telefonicky objednat – jedině tak zabráníme frontám a nežádoucímu setkávání pacientů.

Jaké příznaky mají děti při podezření na koronavirus? 

Příznaky u dětí byly velmi mírné. Většina žádné neměla. Tyto děti byly obvykle vyšetřovány kvůli kontaktu v rodině. Kašel nebo teploty byly přítomné asi u třetiny. Zvýšená únava byla přítomná asi u čtvrtiny. Specifické příznaky, jako je porucha čichu, neměl téměř nikdo.

Jak sledujete nakažlivost dětí? Dochází pravidelně na stěry?

Pacienti s výraznějšími příznaky jsou vyšetřováni na ambulancích KDIN v rámci covid režimu, aby nedošlo k nakažení personálu a ostatních pacientů. Takových je však velmi málo. Většina dětí má mírné příznaky a jsou odeslané pouze na odběrové místo ke stěru. Pozitivní pacienti museli dříve chodit na opakované stěry, dokud nebyli negativní. To bylo pro ně hodně nepříjemné. Nejdelší PCR pozitivita u dítěte trvala 17 dní. Nyní obvykle chodí pouze na jeden stěr.

Metoda PCR: Jak se na ni připravit a čeho se vyvarovat

Mírnější příznaky mají děti i u jiných virových nemocí

Proč má koronavirus mírnější průběh u dětí? 

Zahraniční studie poukazují na větší nakažlivost dětí, ale méně závažný průběh, který zřejmě souvisí s ACE2 receptory. Naše výsledky nejsou bohužel schopné na tuto otázku odpovědět. Můžeme pouze potvrdit, že jsme v prvních měsících po onemocnění u většiny dětí nepozorovali žádné výrazné komplikace ani postižení plicních funkcí.

V čem se koronavirus chová u dětí jinak než u dospělých?

Rozdíl v průběhu infekce u dětí a dospělých pozorujeme u mnoha jiných viróz – například klíšťové meningoencefalitidy nebo neštovic. Obecně se tento rozdíl vysvětluje různým stavem imunity podle věku.

Je přenositelný koronavirus z rodiče na dítě? V kolika případech se tak stalo? 

Přenositelný je velmi dobře. Většina námi zjištěných případů začala tak, že infekci do rodiny přinesl někdo z dospělých. Je to pravděpodobně dané tím, že byly zavřené školy a dospělí chodili do práce. Nebo je to tím, že dospělí mají výraznější příznaky a nemoc je snazší zjistit. Nicméně pouze spekuluji.

Jak se lze případně ochránit, aby k přenosu nedošlo? 

V současné době nemáme jiné nástroje než ty notoricky známé. Zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou a izolace nemocných. V rodině je to bohužel obtížné.

Co vy doporučujete dětem a rodičům na zahájení školního roku? 

Jít do školy. Nepřecházet virózy. Dodržovat doporučenou dobu domácího klidu po nemoci. Jako rodič tří školáků vím, jak je obtížné rozhodnutí zůstat s dítětem doma kvůli obyčejné rýmě, ale je to to nejlepší, co můžeme v současné situaci dělat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here