Po celé Asii jsou statisíce mladičkých dívek nuceny provdat se. Rodiny zruinované pandemií covidu-19 nemají dost prostředků, aby je uživily. O zhoršující se situaci, kterou vyvolává covidová chudoba, informovala agentura AFP.

Svatby dětí jsou tradicí na indonéském souostroví stejně jako v Indii, Pákistánu nebo ve Vietnamu. V minulých letech se je dařilo vykořeňovat díky kampaním umožňujícím lepší přístup ke vzdělání, zdravotní péči i dobré ekonomické situaci. Covidová chudoba, jíž prohloubily i četné záplavy v Indii a dalších chudých asijských zemích, svatby dětí ale vrací opět do hry.

Patnáctiletá Muskán popisuje, jak byla nucena provdat se za jednadvacetiletého souseda. Její rodiče jsou metaři ve městě Váránasí [sever Indie] a mají na starosti dalších šest dětí.

„Moji rodiče jsou chudí, co mohou dělat? Bojovala jsem, jak jsem mohla, ale nakonec jsem musela ustoupit,” říká v pláči.

V Indii se dávají úplatky kvůli hospitalizaci covid pacientů

Podle OSN je ve světě každoročně provdáno na dvanáct milionů dívek před osmnáctým rokem věku. Organizace nyní vyzývá k neodkladným opatřením k odstranění ekonomických důsledků pandemie, protože jinak by v nadcházejících deseti letech mohlo dojít k dalším 13 milionům sňatků nezletilců.

„Za karantény počty dětských sňatků vzrostly. Rozmohla se nezaměstnanost, rodiny sotva vyžijí, a proto soudí, že je lépe dcery provdat,” říká Rolí Singh, který řídí v Indii kampaň 1 Step 2 Stop Child Marriage.

Covidová chudoba zhoršuje situaci

Indonésie, která má podle Dětského fondu OSN [UNICEF] jeden z nejvyšších počtů sňatků nezletilců na světě, loni zvýšila práh pro uzavření sňatku z šestnácti na devatenáct let. Náboženské úřady však mohou udělovat výjimky. Indonéské islámské úřady tak mezi lednem a červnem letošního roku povolily více než 33 000 sňatků nezletilců, zatímco za celý loňský rok to bylo “jen” 22 000.

„V ohrožení je veškerý pokrok, který jsme v posledním desetiletí udělali. Sňatky dětí jsou důsledkem nerovnosti mezi pohlavími a patriarchálních struktur. Celá situace se s covidem zhoršila,” říká Šipra Džhaová z asijské pobočky nevládní organizace Girls Not Brides.

Podle ní je dnes riziko ekonomických sňatků nezletilých opětovně veliké. Opatření, která měla zabránit šíření koronaviru, totiž v regionu vyvolala masivní propouštění. Mnozí rodiče tak nejsou schopni své děti uživit.

Ve Vietnamu, kde je možno sňatky uzavírat od osmnácti let, je podle UNICEF každá desátá dívka provdána před tímto věkem. A u etnických menšin je to téměř dvojnásobek. Místní nevládní organizace Modrý drak informuje, že jsou dívky provdávány od čtrnácti let. A dále i o tom, že sňatků dětí je mnohem více od té doby, kdy byly uzavřeny školy.

Školství a vzdělání je základ

Vzdělání je odborníky považováno za hlavní zbraň v boji proti sňatkům nezletilců, avšak školy byly z obav před nákazou uzavřeny. Miliony žáků tak do školy nechodí. Nejvíce ohroženy jsou dívky z nejchudších oblastí.

„Viděli jsme děti vstupovat do manželství proto, že rodinám byly nabídnuty peníze nebo nějaká forma pomoci,” říká Rolí Singh.

Indický premiér Naréndra Módí aktuálně oznámil posunutí minimálního věku pro uzavření manželství z osmnácti na jednadvacet let. Nevládní organizace ale soudí, že je obtížné dosáhnout dodržování nařízení v praxi. Tudíž, že reformy neřeší problém v jeho kořenech.

Počátkem letošního srpna na 275 expertů na vzdělávání a hospodářství vyzvalo v otevřeném dopise tamní vlády a mezinárodní organizace, aby zajistily, že krize s koronavirem nevytvoří “covidovou generaci” připravenou o vzdělání a možnost uplatnění.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here