Systém očkování proti covidu-19 je v Česku naplánován do tří etap. V prvních dvou budou očkovaní chroničtí pacienti, senioři, zdravotníci, pracovníci kritické infrastruktury, vláda, sociální pracovníci a další. Ti obdrží očkovací látku i aplikaci zdarma. Lidé ve třetí etapě už si za vakcínu a její aplikaci budou muset zaplatit.

Systém očkování vakcínou proti covidu-19 zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR [NIK ČR] v takzvané Národní strategii očkování proti nemoci covid-19.

Strategie upravuje postup a pořadí osob, pro které bude vakcína proti covidu-19 po její registraci a dodání do Česka dostupná jako první. Dále vymezuje skupiny osob, které budou mít nárok na vakcínu i její aplikaci zdarma. A naopak ty skupiny obyvatel, které si v případě zájmu o ni, budou muset nejenom počkat, ale také za ni zaplatit.

MZ ČR přijímá do 21. září 2020 připomínky ke znění Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 a to na emailové adrese strategieockovani@mzcr.cz!

Nárok na vakcínu určují tři etapy očkování

„V první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší, zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti. A dále také pracovníci a klienti v sociálních službách. V první vlně se jedná přibližně o 3,5 milionů osob,“ řekl člen epidemiologické a klinické skupiny MZ ČR a České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

V druhé etapě bude očkování připraveno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře, farmaceuty a pracovníky kritické infrastruktury. To znamená pro pracovníky integrovaného záchranného systému a pracovníky v energetice. Dále pak pro členy vlády krizových štábů.

V poslední etapě se pak bude moci nechat očkovat široká veřejnost. Ovšem s tím rozdílem, že si očkování včetně aplikace budou muset zaplatit ze svých finančních zdrojů. O ceně za vakcínu se zatím jenom spekuluje.

MZ ČR přijímá do 21. září 2020 připomínky ke znění Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 a to na emailové adrese strategieockovani@mzcr.cz!

Očkovat budou nejvíce praktičtí lékaři

Aplikaci vakcíny proti covidu-19 budou primárně zajišťovat praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Dále vakcinační centra nemocnic nebo zdravotních ústavů. Očkování nehrazená státem nebo z veřejného zdravotního pojištění budou zajišťovat soukromá očkovací centra. Do těchto zařízeních budou vakcíny také dodávány smluvními distributory. Vakcíny hrazené státem nebo z veřejného zdravotního pojištění se budou rozvážet prostřednictvím distributora očkovacích látek pro pravidelná a hrazená očkování.

Skupiny osob a jejich pořadí u očkování proti covidu-19

1. Chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší

[Chronická obstrukční plicní nemoc, rezistentní hypertenze – zvýšený TK 140/90 mmHg a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv. Závažné dekompenzované onemocnění srdce  – srdeční selhávání, kardiomyopatie. Těžká obezita – BMI > 40 kg/m2. Hemato-onkologické onemocnění, závažné onemocnění ledvin a jater, závažný, farmakologicky řešený diabetes mellitus. Pacienti před imunosupresivní léčbou, radioterapií, chemoterapií.]

2. Zdravotničtí pracovníci, pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti

[Oddělení ARO, JIP, urgentní příjem, zdravotnická záchranná služba, infekční oddělení, plicní oddělení. Pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření, laboratorní pracovníci zpracovávající biologické vzorky k vyšetření na covid-19.]

3. Pracovníci a klienti v sociálních službách

4. Všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zubní lékaři, farmaceuti

5. Pracovníci kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby

6. Ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví

7. Zájemci o očkování

Do první etapy očkování podle Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 patří výše jmenované skupiny jedna až tři. Do druhé etapy očkování pak skupiny čtyři až šest a do třetí nehrazené patří skupina sedm ostatní zájemci o očkování.

Vakcinace pouze se souhlasem

Očkování vakcínou proti covidu-19 bude dobrovolné. Očkovací látky a aplikace pro indikační skupiny jedna až šest budou, jak již bylo řečeno, plně hrazeny státem. Očkovací látky a aplikace pro indikační skupinu sedm bude plně hrazena zájemcem o očkování. V dokumentu přitom i stojí, že v případě možnosti úhrady z veřejného zdravotního pojištění bude nutné zajistit doplnění §30 Zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění.

V první vlně má dorazit 3,5 milionu vakcín

Podle údajů z dokumentu se musí přesné počty dávek vakcíny ještě upřesnit. A to podle počtu osob ve výše zmiňovaných indikačních skupinách. V rámci jednání Řídícího představenstva pro společný EU přístup k nákupu covid-19 vakcín [Steering Board Under the Joint EU Aproach to Covid-19 Vaccine Procurement] Česká republika deklarovala prvotní potřebu nákupu vakcíny v první vlně pro 3,5 milionu osob. Momentálně EU deklaruje potřebu očkovat v první vlně asi 200 milionů osob a Evropská komise jedná s výrobci vakcín o zajištění dodávek 400 milionů vakcín pro EU.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here