Děti stráví v roušce šest i více hodin denně

0
280
v_rousce
Foto: Pixabay.com

Počty škol zasažených covidem-19 v ČR rostou. Aktuálně se na nových přírůstcích pozitivních případů podílejí zhruba 20 procenty. Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] proto nařídilo od dnešního dne [18. 9.] povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, včetně tříd. Děti tak stráví v roušce šest i více hodin denně.

Nákaza se podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] nyní nejvíce šíří v rodinách, na pracovištích, společenských a sportovních akcích. Výraznou skupinou mezi nově nakaženými jsou dále osoby, které se vracejí ze zahraničí a v neposlední řadě pedagogové, žáci a studenti tuzemských škol. Školy obecně tvoří aktuálně až jednu pětinu z nově nakažených. MZ ČR proto přistoupilo ke zpřísnění prevence, která má rychlé a nekontrolované šíření nákazy v Česku zastavit.

V tuto chvíli jsou plošná opatření, jako je omezení vnitřních hromadných akcí na stání, zavedení roušek ve všech prostorách školy, včetně tříd a omezení noční otevírací doby provozů stravovacích služeb, zcela nezbytná,“ uvedl vedoucí Epidemiologické skupiny při MZ ČR Roman Chlíbek s tím, že další opatření zváží podle vývoje epidemie.

Děti stráví v roušce šest i více hodin denně

S platností od pátku 18.9. jsou povinni všichni žáci od 2. stupně základních škol, dále studenti středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol, jazykových škol denního i kombinovaného studie nosit ve všech prostorách škol, včetně tříd, zakrytý nos a ústa rouškou nebo respirátorem. Výjimku mají pouze žáci prvního stupně základních škol a žáci, studenti a pedagogové při vzdělávacích aktivitách, které jim nošení roušky prakticky nedovoluje. Absence roušky je tedy tolerována v hodinách tělesné výchovy a ve sportovních kroužcích. Sundat si ji mohou i děti na hodinách zpěvu nebo zcela zřejmě při hře na dechový hudební nástroj.

Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své nejbližší okolí, jako babičky a dědečky, po návratu ze školy. Pokud to není nezbytně nutné, doporučujeme ředitelům škol nepořádat hromadné akce a výlety,“ uvedl Roman Chlíbek.

Výjimku z povinnosti nošení roušek ve školách a školských zařízení mají:
  • Děti do dvou let věku.
  • Děti a pedagogové v MŠ a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.
  • Žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ mimo společné prostory škol. Povinnost nosit roušku mají na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách. Naopak ji nemají v učebnách nebo tělocvičnách.
  • Internáty a domovy mládeže.
  • Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.
  • Osoby s poruchou intelektu, autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

„Roušky se musí nosit i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn tento odstup a jedná se o výkon práce na jednom místě, tedy stálé pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí [kancelář, kabinet se stálými místy k sezení], roušky se nosit nemusí,“ uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT] ve svém manuálu.  

Pediatři vydali postupy pro nemoc covid u dětí

Pro rodiče: V jedné roušce nelze být donekonečna

V souvislosti s novým nařízením nošení roušek je třeba upozornit rodiče mladších dětí i starší žáky a studenty, že jedna ani dvě roušky na den dítěti nestačí. Pro dostatečnou ochranu by se měly na cestu do školy, na pobyt v ní a případně na odpolední čas strávený v zájmových kroužcích či klubech, vybavit minimálně třemi kusy roušek.

„U všech ochranných pomůcek platí, že jakmile je pomůcka vlhká, ztrácí svoji funkci, a je potřeba nová,“ říká viceprezident České lékárnické komory [ČLnK] Martin Kopecký.  

Upozorňuje dále, že použitou roušku je třeba sejmout za gumičky nebo šňůrky. To proto, že může být kontaminovaná viry i bakteriemi.

„Nesahejte proto na vnitřní ani vnější stranu a v případě jednorázové roušky ji dejte ideálně do igelitového sáčku a vyhoďte. V případě bavlněné roušky pak sterilizujte,“ radí.

Dodává, že před nasazením roušky a jejím sejmutím je nutné si vždy umýt ruce. Pod tekoucí, nejlépe teplou vodou a za použití mýdla.

Doba použitelnosti roušek, nanoroušek a respirátorů

Podle doporučení ČLnK nejsou jednorázové ústenky nebo lidově řečeno roušky určené k opakovanému použití. Doba jejich použitelnosti se pohybuje v rozmezí dvou až čtyř hodin. V závislosti na intenzitě dýchání například při mluvení a pohybu. Po jejím sejmutí je nutné ji vyhodit, nikoliv uložit do kapsy či tašky a opětovně použít.

Stejná doba použitelnosti je také u nanoroušky, která se obvykle pohybuje od dvou do čtyř hodin. Rozdíl od jednorázové roušky je také v tom, že nanoroušku mohou lidé použít opakovaně. Nikoliv však věčně. Většinou na tři až pět cyklů nošení [vždy dle pokynů výrobce, pozn. red.]. Nanorouška se po použití sterilizuje. Podle návodu ČLnK v horkovzdušné troubě na 70 stupňů po dobu 24 hodin. Nebo 20 minut v ethanolu, poté se nechá zcela vysušit. Nikdy se žádné roušky nesuší ani nesterilizují v mikrovlnné troubě!

Bavlněné roušky, respirátor a ochranné rukavice

Povinnosti platí i pro děti v roušce z bavlny. I o ty je třeba se pravidelně starat. Zhruba po dvou až čtyřech hodinách učení v roušce, je třeba roušku vyměnit za novou a doma ji vyvařit po dobu cca deseti minut nebo vyprat na 90 stupňů. A následně ji nejlépe ještě vyžehlit po obou stranách.

Někteří učitelé a žáci s chronickou nemocí či z jiných důvodů nosí pomůcku s vyšším stupněm ochrany, nejčastěji respirátor třídy FFP2. Ty se používají opakovaně, obvykle tři až pět cyklů. Před použitím se však vždy vyplatí přečíst si návod na použití. Jen tak si lze zajistit nejvyšší možnou ochranu před nežádoucími viry a eliminovat riziko chyb při manipulací s ním.

Respirátor se stejně jako nanorouška sterilizuje v horkovzdušné troubě po dobu 24 hodin na 70 stupňů. Dále i v roztoku sava a vody [dle doporučení ČLnK 10 ml sava do 1 litru vody]. Po sterilizaci se respirátor opláchne vodou a vysuší. Ani respirátor nevydrží věčně, jeho obvyklá četnost použití se pohybuje v rozmezí tří až pěti cyklů.

Některé profese a osoby ve vyšším riziku nákazy se kvůli vysokým nárůstům nově infikovaných musí navíc chránit také rukavicemi, obvykle z latexu, vinylu či nitrilu. Takové rukavice se používají výhradně jednorázově a nikdy se v nich nekonzumují potraviny. Před vyhozením je vhodné je vložit do igelitového sáčku.

Zákaz akcí na stání, uzavřené provozy v celém Česku

Od dnešní [18.9.2020] 18 hodiny dále platí v celém Česku zákaz konání vnitřních akcí na stání a do provozoven stravovacích služeb smí vstoupit pouze tolik lidí, kolik je v nich míst k sezení. Z pátku na sobotu [z 18.9. na 19.9.] se povinně uzavírají na neurčito všechny provozy stravovacích služeb v čase od půlnoci do šesté hodiny ranní. Výjimkou jsou pouze neveřejné provozovny. Například zaměstnanecké jídelny a prodeje mimo provozovnu, například z výdejového okénka.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here