Děti s příznaky akutního onemocnění nelze nyní hodnotit stejnými postupy jako u dospělých osob. Uvedla to Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP [OSPDL ČLS JEP]. Podle ní se nemoc covid u dětí projevuje často bez příznaků a riziko nákazy dalších osob je u nich nižší než u dospělých.

„Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních případně střevních onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti [do cca 15 let] nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění covid-19 určené pro dospělé pacienty,“ uvádí Doporučený postup OSPDL ČLS JEP, který schválila epidemiologická skupina Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Covid-19: Zdravotní péče v ordinacích dětských lékařů

V případě, že má dítě zvýšenou teplotu, hodnotí lékař zdravotní stav dítěte nejprve jako respirační onemocnění. Léčbu nastavuje podle konkrétních příznaků nemoci. Odborníci v takových případech rodičům doporučují užívat vždy nejprve komunikaci na dálku, nejlépe telefonem nebo emailem. Dále upozorňují, že zvýšená nebo vyšší teplota u dítěte neznamená, že lékař dítě automaticky otestuje na přítomnost nemoci covid-19.

„Výtěr ke zjištění původce covidu-19 lékař indikuje či doporučí, pouze pokud je k tomu důvod [průběh nemoci, kontakty, rizikové děti],“ píše se v doporučení.

Lékař může takové vyšetření provést na žádost zákonného zástupce či dané instituce. Avšak takový výkon pak nespadá do úhrady od zdravotní pojišťovny a žadatel si jej musí zaplatit sám.

Pokud lékař zjistí PCR vyšetřením u dítěte pozitivitu na koronavirus SARS-CoV-2, nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle vydaných doporučení.

Karanténa a izolace se od 1. září zkracuje o čtyři dny

Každodenní povinnost rodičů v době covidu-19

Podle lékařů každý den před odchodem dítěte do školního či předškolního zařízení mají rodiče zkontrolovat jeho zdravotní stav a ujistit se, že dítě do školy neodchází s příznaky akutního onemocnění. Stejně jako pedagogický pracovník nebo jiná pověřená osoba může dítěti namátkově změřit teplotu. To bezkontaktním teploměrem na čele nebo tváři.

„Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky, za což zodpovídají rodiče,“ upozorňují lékaři v doporučení.

Pokud jsou při vstupu do školy u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nesmí vstoupit do budovy školy. Pokud se tak stane, pracovníci školy se postarají o jeho izolaci od ostatních dětí a zaměstnanců školy. Umístí ho do samostatné místnosti a co nejdříve uvědomí zákonného zástupce.

Covid u dětí ve škole a během výuky

Stejným způsobem mají podle doporučení OSPDL ČLS JEP postupovat pracovníci školy a zákonní zástupci dítěte v situaci, kdy začne mít příznaky nemoci během školní výuky. Pak pracovníci pro dítě opět zajistí samostatnou místnost a rodič či jiný zákonný zástupce si ho musí co nejdříve ve škole vyzvednout.

Příznaky akutního infekčního onemocnění u dětí jsou zvýšená a vyšší teplota, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost a jiná akutní změna zdravotního stavu u dítěte.

Doma pak rodiče nemocné dítě léčí podle standardních postupů, které se odvíjejí od konkrétních příznaků nemoci. Vždy je třeba dítěti dodávat tekutiny, snižovat teplotu antipyretiky, dohlížet na hygienu nosu. Se svým ošetřujícím dětským lékařem se rodič spojí v nejasných případech, vždy nejprve telefonicky nebo elektronicky.

O izolaci dítěte ve školním zařízení

Zaměstnanci školy mají žákovi v situaci, kdy jeho zdravotní stav vyžaduje izolaci, zajistit prostornou a větranou místnost. Nesmí mu zapomenout dodávat tekutiny, měřit tělesnou teplotu. Žák nemá zůstat bez dohledu zletilé osoby. Pokud je izolováno více dětí, pak mají i v místnosti dodržovat sociální rozestupy v minimální délce dvou metrů.

„O izolaci se doporučuje provést zápis. Doba začátku a konce izolace, způsob ošetření teploty, a případné významné okolnosti, jako například výše naměřené teploty, kašel aj. Izolované děti i dozorující osoba mají po celou dobu nasazenu roušku nebo respirátor bez vdechového či výdechového ventilu,“ vysvětlují lékaři v doporučení.

Děti v izolaci mají mít vyhrazenu toaletu v blízkosti izolační místnosti a k dispozici má být i dostatek dezinfekce na ruce. Po skončení izolace dítěte ve škole se musí místnost vyvětrat. Nejlépe přirozenou cestou oknem a vydezinfikovat plochy a prostory přípravkem s virucidním účinkem [prostředek likvidující viry, pozn. red.]

Covid pozitivní děti a režimová opatření

V situaci, kdy PCR test potvrdil pozitivitu na covid-19 u dítěte, pak musí i v rodině nastat protiepidemická opatření. Je třeba zůstat v klidu a jednat s chladnou hlavou. Jak již bylo zmíněno v úvodu, onemocnění covid-19 u dětí je bez příznaků nebo jen s mírnými příznaky. I tak mají ale všechny osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem nařízenou karanténu a musí dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Jejich součástí je dle doporučení epidemiologů i každodenní dezinfikování ploch a předmětů, se kterými bylo nemocné dítě v kontaktu.

Izolace u dítěte končí po deseti dnech od dne, kdy se u něj projevily první příznaky nemoci a je minimálně tři dny bez příznaků. PCR test není k ukončení izolace třeba. Do 90 dnů od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu na covid-19 není takovému dítěti opětovně po tuto dobu nařízena karanténa v případě, že covidem onemocněl jiný člen rodiny. Za předpokladu, že nemá příznaky nemoci.

Děti trpící astmatem, rýmou či alergiemi

Rodiče školáků, kteří trpí chronickými respiračními nemocemi, jako jsou astma, chronická rýma nebo alergická onemocnění, by měli škole dodat čestné prohlášení o takovém onemocnění. Kopii zprávy z odborné poradny, kterou dítě navštěvuje ale rodiče k čestnému prohlášení dodat mohou i nemusejí. Záleží čistě na jejich vlastním rozhodnutí.

Dětští lékaři dále v doporučení upřesňují, že lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem dítěte do školy. Stejně tak nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá výhradně jen rodič či jiný zákonný zástupce.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here