Vláda uvolnila peníze na přesčasy pro hygieniky

1
277
pro_hygieniky

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] dostalo od vlády 59 milionů korun na zaplacení přesčasů a pohotovostí na krajských hygienických stanicích [KHS]. Peníze pro hygieniky včera [21.9.] schválila vláda a potvrdila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

MZ ČR zaplatí přesčasy hygienikům i od října do prosince letošního roku. Některé hygienické stanice si stěžují na přetíženost, některé už kvůli velkému počtu nově pozitivně testovaných nestíhají trasovat jejich kontakty. Problémy jsou nejvíce v Praze.

„Je nezbytné na období měsíců říjen až prosinec 2020 znovu posílit zapojení zaměstnanců v rámci nařízené práce přesčas a výkonu pracovní pohotovosti. A to s ohledem na úkoly a zajišťování služebních agend, jež před orgán ochrany veřejného zdraví staví situace spojená s šířením infekčních onemocnění. Nyní zejména covid-19 v populaci České republiky,” píše se v materiálu pro dnešní jednání vlády.

Pro Hygienickou stanici Hlavního města Prahy má být vyhrazeno 14,5 milionu korun, pro Středočeský kraj devět milionů. Většina ostatních stanic má dostat mezi dvěma až čtyřmi miliony korun. Nejméně pak resort žádal pro Vysočinu a Jihomoravský kraj. Ty dostanou méně než jeden milion korun.

Finanční prostředky pro jednotlivé KHS

Kraj Říjen až prosinec 2020 [v mil. Kč]
Hygienická stanice hl. m. Prahy 14,5
KHS Středočeského kraje 9,1
KHS Jihočeského kraje 2,3
KHS Plzeňského kraje 4,4
KHS Karlovarského kraje 1,4
KHS Ústeckého kraje 2,9
KHS Libereckého kraje 3,4
KHS Královéhradeckého kraje 1,8
KHS Pardubického kraje 4,2
KHS kraje Vysočina 0,89
KHS Jihomoravského kraje 0,96
KHS Olomouckého kraje 3,2
KHS Moravskoslezského kraje 1,3
KHS Zlínského kraje 3,7

[Zdroj: Materiál pro jednání vlády]

Mnozí hygienici jsou pod průměrem průměrné mzdy

Vláda plánuje vyřadit hygieny z působnosti zákona o státní službě a srovnat platy tamních lékařů s těmi nemocničními. Hygienikům začínají na 22 980 korun, v nemocnicích na 33 420 korun. Průměrná mzda v ČR přitom byla letos v prvním čtvrtletí 34 077 korun. Hygienici kritizují také povinnost složit úřednickou zkoušku kvůli zákonu o státní službě.

Na krajských hygienických stanicích pracuje zhruba 2 200 lidí, lékařů jsou necelé dvě stovky. Asi před deseti lety byla jejich personální kapacita snížena na polovinu, pracovníci jim dnes proto chybějí. Hygienické stanice v současné době nabírají stovky vyškolených laiků. Například z armády, studentů zdravotnických škol, celníků, kteří pomáhají s obtelefonováním kontaktů nakažených.

Podíl výdajů na hygienickou službu na celkových výdajích na zdravotnictví v roce 2006 činil 1,15 procenta, v roce 2012 pak 0,54 procenta. Ročně absolvují hygienickou specializaci na lékařských fakultách jeden či dva lékaři, aktuálně jich na pěti fakultách Univerzity Karlovy studuje sedmnáct.

Aktuální výpomoc pro hygieniky je 59 milionů korun

Potřebu finančních prostředků na proplacení přesčasů hygieniků MZ ČR odůvodnilo jejich zvýšeným množstvím služebních úkolů. Dále pak potřebou zajištění projektu Chytrá karanténa 2.0 a zajištění dalších činností souvisejících se šířením nakažlivých nemocí.

„Je nutné zajistit výkon těchto správních činností, posílení rozhodovací pravomoci v rámci přestupkového řízení a komplexního výkonu státního zdravotního dozoru,” píše se v materiálu pro vládu.

Vláda přitom již dříve schválila personální posílení krajských stanic o 134 pracovních míst. Ne všude se je ale nedaří obsadit. V polovině srpna měla hygiena obsazeno 84 ze 134 nově zřízených míst. Problémy s hledáním zaměstnanců jsou v Praze a ve Středočeském kraji. V těchto regionech totiž nemohou konkurovat mzdám ve veřejné sféře.

–ČTK/RED–