Česká pošta odmítla kontrolu SÚKLu u distribuce roušek

0
793
Ceska_posta
Foto: Česká pošta

Česká pošta [ČP] porušila při distribuci ústenek a respirátorů osobám starších 60 let zákonnou normu. Rozhodl o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] a dal ČP tři pracovní dny na nápravu distribuce roušek a respirátorů. ČP toto rozhodnutí odmítá a upozorňuje i na to, že roušky a respirátory již rozdistribuovala.

O dodání pěti ústenek a jednoho respirátoru osobám starších 60 let rozhodla zhruba před dvěma týdny vláda. K doručovní balíčků s pomůckami si vybrala Českou poštu, jejíž doručovatelé roznesli v minulém týdnu balíčky seniorům.

Problém však nastal ve chvíli, kdy veřejnost a média začala upozorňovat na to, že originální balíky s ústenkami jsou ve skladech ČP rozbalovány a přerozdělovány po pěti kusech do jednotlivých obálek. Tím dle některých došlo k porušování pravidel pro nakládání se zdravotnickými prostředky.

Distribuce roušek: SÚKL vyzval poštu k nápravě

Na kontrolu do prostor České pošty se proto vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Českou poštu vyzval k přijetí okamžitých nápravných a preventivních opatření ještě před dokončením samotné kontroly. Informace o přijatých opatřeních, způsobu a harmonogramu jejich realizace musí pošta dodat nejpozději do tří pracovních dnů.

„Z fotodokumentace provedené v rámci kontroly na pracovišti České pošty jednoznačně vyplývá, že distribuované výrobky naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku. I samotní jejich výrobci je do této kategorie zařazují,“ vysvětlili zástupci SÚKL.

Při posouzení případu distribuce roušek a respirátorů vzal SÚKL v potaz několik skutečností, které jej vedly k vydání dílčích závěrů ještě před dokončením samotné kontroly. Podle něj jde o standardní krok v situacích, kdy hrozí riziko z prodlení a negativní zdravotní následky uživatelů daných výrobků.

„Zdůrazňuji, že výzva je určená České poště, nikoliv občanům, kteří předmětné zásilky obdrželi. Je to tedy nyní Česká pošta, která musí konat a vymyslet způsob, jak odvrátit existenci faktického rizika možného ohrožení zdraví milionů uživatelů,“ uvedla ředitelka SÚKLu Irena Storová.

K vydání výzvy pro Českou poštu podle ní vedla i skutečnost, že se jedná o část populace, která je v současné době epidemie koronaviru nejvíce riziková.

Nesprávné označení respirátorů, porušený obal roušek

SÚKL seznal hned několik prohřešků, na které také upozornil. Na originálním balení a v návodech k použití výrobci ústenek a respirátorů výslovně zakazují jejich další distribuci. A to v případě, že byl u takového prostředku porušen obal nebo nebyly konečnému uživateli zpřístupněny informace od výrobce. Distribuované respirátory navíc nenesou správné označení CE. To odporuje jak právní úpravě zdravotnických prostředků, tak osobních ochranných prostředků. Na obalu respirátorů je i mylně uvedena norma EN 14385, jež upravuje požadavky na stacionární zdroje znečištění ovzduší.

K okamžitému řešení přistoupil SÚKL i z toho důvodu, že distribuce roušek a respirátorů  má být prostřednictvím pošty zajištěna dalším skupinám obyvatel. Čímž podle SÚKLu hrozí opakování protiprávního jednání i v blízké budoucnosti. Vláda na svém jednání v pondělí 14. září totiž rozšířila okruh osob, které mají bezplatně dostat roušky a respirátor o osoby plně invalidní a osoby se zdravotním hendikepem do věku 18 let. Nově tak poštovní doručovatelé dodají zásilky ještě zhruba téměř 190 tisícům osob.     

„I kdybychom kontrolu nezahájili z moci úřední, museli bychom reagovat na desítky podnětů občanů, které nám v této věci přicházejí,“ dodává Storová.

Česká pošta připravuje oficiální stanovistko

K celé věci se vyjádřila již i Česká pošta. Ta uvedla, že je logistickou firmou, která na základě konkrétních objednávek doručuje sortiment, jako jsou předvolební materiály, letáky obchodních řetězců apod.

„V případě roušek a respirátorů pro občany starší 60 let převzala do přepravy ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. To jasně dokazují i předávací protokoly, které má Česká pošta k dispozici. Z tohoto pohledu neměla kontrola ze strany SÚKL začít, protože SÚKL není oprávněný tyto ochranné pomůcky kontrolovat,” uvedla Česká pošta.

Dále upozornila na to, že roznášela roušky, které dostala v balení po 50 kusech a doručovat je měla po pěti kusech, a respirátory občanům nad 60 let od úterý 15. 9. do pátku 18. 9.

„Dnes, v pondělí 21. září, kdy SÚKL vyzval Českou poštu k nápravě, je veškerý materiál roznesen všem adresátům,” upřesnila ve svém stanovisku.

Česká pošta znovu zopakovala, že logistická firma a tuto vícestupňovou akci s výraznými časovými a personálními nároky zvládla bez problémů: „Pokud opět dostane od státu zadání, aby zajišťovala roznášku dalších ochranných pomůcek, jako logistická firma se tohoto úkolu opět zhostí. Oficiální vyjádření SÚKL právně analyzujeme. Poté od nás SÚKL dostane oficiální vyjádření.”

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here