Alzheimerovou nemocí celosvětově trpí čím dál více lidí

0
733
Alzheimerovou
Ilustrace: Pixabay.com

Pacientů s Alzheimerovou nemocí v Česku přibývá a rostou náklady na jejich léčbu. Dnes u nás žije na 150 tisíc osob s demencí, z nichž více než 62 tisíc má Alzheimerovu nemoc. Při současném rostoucím trendu u nás v roce 2030 bude žít s Alzheimerem na 90 tisíc osob.  

Skutečný počet lidí žijících s demencí u nás bude podstatně vyšší, než uvádí dostupná data o počtu léčených. Důvod je poddiagnostikovanost pacientů s některým druhem demence.

Demence trápí každého třináctého člověka nad 65 let

Analýza Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] potvrzuje, že zhruba 70 procent lidí se sice nakonec diagnózy dočká. Pravděpodobně však až v pokročilé fázi nemoci, kdy už je těžké člověku dostupnou léčbou pomoci, tedy zpomalit její průběh a zachovat jeho soběstačnost. Narůstající počty pacientů s diagnózou Alzheimerova nemoc potvrzují statistiky, lékaři i zdravotní pojišťovny. Podle jejich údajů rostou počty pacientů stejně jako náklady na jejich léčbu.

„Jen během loňského roku se Alzheimerova choroba nově potvrdila u 142 pacientů, kteří jsou registrováni u České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP]. Spolu s celkovými náklady na péči i počty nových pacientů roste i průměrný náklad na pacienta,“ tvrdí tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

V roce 2019 vydala pojišťovna za klienta s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v průměru 54 520 Kč. Což je meziročně o 3 107 Kč více. Za loňský rok vynaložila na léčbu svých klientů s Alzheimerem v součtu téměř 149 milionů korun. Pro srovnání v roce 2015 činily tyto náklady necelých 76 milionů korun. ČPZP loni evidovala 2 729 pacientů trpících Alzheimerovou chorobou, v roce 2015 o 787 méně, tedy 1 942.

Náklady na Alzheimerovu nemoc rostou

Většina pacientů s vykázanou Alzheimerovou nemocí je ve věku 75 až 89 let, nad 85 let je nemoc přítomna u více než deseti procent populace. Přibližně dvě třetiny celkového počtu pacientů tvoří ženy. Alzheimerova nemoc představuje také výraznou ekonomickou zátěž pro pacienty a jejich okolí. Podle studie z roku 2018 je odhad průměrných celoživotních nákladů pro ženu s Alzheimerovou demencí, která začala ve věku 70 let až 223 tisíc euro. Přitom největší finanční zátěž nesou příbuzní nemocného.

„Demence a Alzheimerova nemoc jsou globálním problémem veřejného zdraví. V současné době se lidé dožívají vyššího věku než kdykoli dříve a zátěž chronických onemocnění, jako jsou tato dvě, narůstá,“ upozorňuje ředitel české kanceláře WHO Srdan Matić.

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku, které závažně postihuje mozek tím, že způsobuje nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty. Při Alzheimerově chorobě vznikají charakteristické patologické léze – takzvané amyloidní plaky [nefunkční shluky bílkovin]. Projevuje se zejména u starších osob ve věku 65+, onemocnět ale mohou i lidé ve věkové skupině 30 až 50 let.

Alzheimer lze léčit, ale jen při včasné diagnostice

Varovným signálem bývá, pokud člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, má problémy s vykonáváním běžných denních činností, má potíže s řečí, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě. Podle doporučení České alzheimerovské společnosti lze riziko rozvoje demence snížit dodržováním zásad zdravého životního stylu.

Alzheimerovu nemoc i jiné druhy demence je možné včas diagnostikovat a tím i včas zahájit léčebnou terapii. Ta totiž dokáže projevy nemoci významně zmírnit. K odhalení nemoci přispěla i změna v kompetencích praktických lékařů a úhrada nového výkonu od zdravotních pojišťoven. Praktičtí lékaři mohou od roku 2020 u pacientů ve věku od 65 let do 80 let věku vyšetřovat kognitivní funkce. A to v rámci preventivních prohlídek, vždy jedenkrát za dva roky. Pomoc lidem s Alzheimerem a jinými druhy demence v ČR zajišťuje i síť poradenských pracovišť a pacientské organizace.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here