Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] potrestal pokutou 600 000 korun Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích. A to za chyby v pěti veřejných zakázkách zadaných v letech 2017 a 2018. Pokuta je pravomocná.

Úřad se na základě podnětu zabýval hned pěti veřejnými zakázkami, které nemocnice vyhlásila od ledna 2017 do listopadu 2018. Šlo o zakázky na získání rámcové smlouvu na tiskařské výrobky, na dodávky dezinfekčních prostředků, úklidové služby, dokumentaci k výstavbě nového pavilonu i na laboratorní služby.

Z rozhodnutí úřadu vyplývá, že pochybení se týkala například zvolení špatného režimu zadání veřejné zakázky, kdy byla nadlimitní zakázka zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení. Avšak v zakázkách byly stanoveny diskriminační a netransparentní zadávací podmínky. Nemocnice dále neposkytovala účastníkům tendrů technické informace potřebné pro elektronické podání nabídek.

Nemocnice v Bohnicích měla původně platit 625 000 Kč

V první instanci úřad za všechny tyto chyby uložil nemocnici pokutu ve výši 625 000 korun, nemocnice proti rozhodnutí podala rozklad. Předseda ÚOHS Petr Rafaj podle doporučení rozkladové komise jeden z bodů rozhodnutí zrušil a pokutu snížil na 600 000 korun.

V rozhodnutí ale upozornil, že za některá z pochybení lze uložit pokutu až 20 milionů. Úřad tak při zohlednění všech přitěžujících i polehčujících okolností stanovil sankci ve výši pouhých 6,5 procenta maximální možné částky.

Rozhodnutí je pravomocné a pokutu musí nemocnice do dvou měsíců zaplatit. Bránit se proti rozhodnutí úřadu může správní žalobou ke Krajskému soudu v Brně. Podání žaloby ale povinnost zaplatit pokutu neodkládá.

Nešlo o první kontrolu ÚOHS v nemocnici

Nedávno ÚOHS posuzoval jinou veřejnou zakázku Psychiatrické nemocnice Bohnice. Týkala se nákupu dvou sanitek za téměř tři miliony korun. Také při této zakázce nemocnice porušila zásadu transparentnosti, když neupřesnila, podle jakých parametrů bude hodnotit kvalitu nabídek. Dopustila se i dalších pochybení, za která jí ÚOHS letos v květnu vyměřil pokutu ve výši 45 000 korun, tu potvrdil i předseda úřadu a je proto pravomocná.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here