Zdravotní pojišťovnu změní od příštího roku téměř 58 000 lidí, zhruba o čtyři tisíce méně než loni. Vyplývá to z informací z Centrálního registru pojištěnců [CRP]. Nejvyšší zůstatek mezi příchozími a odchozími klienty má pojišťovna RBP.

K pojišťovně RBP [dříve Revírní bratrská pokladna] se nově přihlásilo 11 500 pojištěnců. Tím dosáhla kladného rozdílu přes 4 300 lidí.

„Připravujeme nejen tradiční preventivní programy, ale také nové nabídky moderních programů pro pojištěnce s potřebou zvýšené péče,” uvedl výkonný ředitel zdravotní pojišťovny RBP Antonín Klimša.

Podle některých pojišťoven hrála roli v letošních přestupech epidemie covidu-19. Některé pojišťovny nabízejí příspěvky na testy, ochranné pomůcky a dezinfekci. Jednou z nich je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP]. Ta klientům nabízí 600 korun na PCR test. Podle její mluvčí Elenky Mazurové ale tato podpora není klíčová pro rozhodnutí změnit pojišťovnu. Podle ní je čerpání příspěvku na test oproti jiným příspěvkům relativně nízké.

„Myslíme si, že epidemie covidu-19 a speciální příspěvky pojišťoven související s touto nemocí nehrají při změně pojišťovny významnou roli,” uvedla.

Změna zdravotní pojišťovny je i není věda

Jak si stály největší zdravotní pojišťovny na trhu

Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP] přijde v součtu o více než devět tisíc pojištěnců. Z více než 5,9 milionu klientů ji opustilo zhruba 22 700 pojištěnců. Naopak cca 13 500 k ní nově přechází.

„V rámci mimořádné situace způsobené onemocněním covid-19 VZP v podstatě nerealizovala žádnou marketingovou kampaň oproti oborovým pojišťovnám,” uvedl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Dodal, že na příští přestupní termín v březnu má pojišťovna připravenou novou strategii.

Druhý nejvyšší přírůstek má druhá největší Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR [ZP MV ČR]. Od začátku roku jí přibude přes 2 600 nových klientů.

„Výsledek považujeme za velmi dobrý, dokazující zájem občanů o pojištění v druhé největší zdravotní pojišťovně v zemi,” okomentovala výsledek mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. Podle jejího názoru epidemie covidu-19 mohla rozhodování občanů o přestupu k jiné pojišťovně naopak přibrzdit.

Počty pojištěnců přestupujících mezi zdravotními pojišťovnami
Počet pojištěnců Počet pojištěnců: Saldo 01/2021

[přestup ke konci září]

Saldo 07/2020

[přestup ke konci března]

Všeobecná Zdravotní pojišťovna 5,93 milionu – 9 159 – 2 623
ZP Ministerstva vnitra ČR 1,31 milionu + 2 610 + 1 831
Česká průmyslová ZP 1,24 milionu + 1 028 + 1 015
Oborová ZP 731 000 + 757 + 1 294
Vojenská ZP 700 000 486 – 744
RBP 427 000 + 4 349 – 812
Zam. pojišťovna Škoda 143 000 – 71 + 39

[Zdroj: CRP]

Kladného výsledku v obou letošních přestupních termínech dosáhla také třetí největší Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Ta letos v součtu získala přes dva tisíce pojištěnců. Na svých stránkách zájemcům o přechod k ní nabízí jednoduchý online formulář a upozorňuje: Zdravotní pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, vždy k 1. dni kalendářního pololetí.

Jak dál lidé měnili zdravotní pojišťovnu

Oborová zdravotní pojišťovna [OZP], která má čtvrtý nejvyšší počet klientů mezi zdravotními pojišťovnami, získá od příštího roku navíc po započtení příchodů a odchodů 757 klientů. V podzimním termínu se podle ní celkově zdravotní pojišťovnu rozhodlo změnit zhruba stejně lidí jako loni, jarní termín využilo méně lidí. Bylo jich kolem 45 000.

Podle obchodní ředitelky OZP Miloslavy Lukešové sehrál nemalý vliv i příspěvek 500 korun na test covid-19, který pojišťovna zavedla už v březnu.

Vojenská zdravotní pojišťovna [VoZP], která je s cca 700 000 pojištěnci třetí nejmenší, získá od ledna 486 nových pojištěnců. Podle vedoucího oddělení marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny Jana Matese ale naopak příspěvky související s epidemií covidu-19 nehrály významnou roli.

„Už z toho důvodu, že nabídka takových mimořádných příspěvků je navázána na určitou aktuální situaci, jež se může v řádu týdnů a měsíců změnit. Klienti, kteří se rozhodnou k přestupu, však vědí, že účinek jejich přihlášky nastává až od 1.1. následujícího roku,” řekl.

Změnit zdravotní pojišťovnu může nyní každý

Nejmenší Zdravotní pojišťovně Škoda, která se specializuje na zaměstnance těchto automobilek a jejich rodin, měla v podzimním termínu záporné saldo 71 pojištěnců, odešlo jich 500. Vliv epidemie a nabídek s ní souvisejících se dá podle asistenta ředitelky pojišťovny Petra Kvapila velmi obtížně kvantifikovat.

„Nemyslím, že byly tím hlavním důvodem při rozhodování občanů o případné změně pojišťovny,” řekl.

Trh se zdravotním pojištěním

Podle kritiků není český systém veřejného zdravotního pojištění pravým pojišťovnickým systémem, protože si pojišťovny nemohou reálně konkurovat, například výší pojistného nebo nabídkou péče. Jako jediný nástroj, kterým se mohou reálně odlišit, mají kromě smluvní politiky příspěvky z fondu prevence, z nichž klientům proplácejí například očkování, pravidelnou pohybovou aktivitu, ale také některá vyšetření. Trh je nestabilní, i co se týče jeho budoucího fungování, protože někteří z politiků prosazují názor, že v České republice by stačila jedna zdravotní pojišťovna. V minulosti se objevily i politické snahy o sloučení VoZP a ZP MV ČR. Což obě pojišťovny odmítají.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here