Vláda schválila návrh na využití finančních prostředků REACT-EU pro Integrovaný regionální operační program 2014-2020 [IROP]. REACT-EU je součástí IROPu v rámci nově vytvořené prioritní osy 6 REACT-EU. Více než polovina z programu IROP jde do zdravotnictví [18,4 mld. Kč].

V programu IROP je v plánu vyčlenit až 27 miliard korun, a právě větší část z této sumy má směřovat do zdravotnictví. Konkrétně jde o částku ve výši 18,4 miliardy korun. 

„Vítám, že se podařilo schválit takový objem prostředků, který bude ve zdravotnictví efektivně využitý. […] Peníze poputují do akutních odděleních páteřních českých nemocnic, i na modernizaci oddělení, které pečují o ty nejzranitelnější skupiny obyvatel,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.

Upřesnila, že z programu se podpoří oblast zdravotnictví, integrovaného záchranného sytému, i výstavba nových domovů pro seniory. Projekty ale musejí být zrealizovány a proplaceny do konce roku 2023. Podpořeny přitom budou projekty na celém území České republiky, včetně hl. m. Prahy.

EK posoudí slučitelnost podpor s cíli REACT-EU

Oblasti podpory projedná česká strana v nejbližší době s Evropskou komisí. Ta přitom posoudí jejich kompatibilitu s cíli IROP REACT-EU. Až po výsledném rozdělení prostředků informuje MZ ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj [MMR] veřejnost o podporovatelných investičních aktivitách. A to i na seminářích pro potenciální příjemce.

Podporované oblasti v IROP [REACT-EU]
Zdravotnictví [přístroje a stavby] 15,2 až 18,4 mld. Kč
Kabiny – dotace do sportu 4, 2 až 4,8 mld. Kč
Integrovaný záchranný systém 5,1 až 5,8 mld. Kč
Domovy pro seniory – sociální infrastruktura 2,6 až 3 mld. Kč
Celkem 27 až 31 mld. Kč

[Zdroj: MMR]

„REACT-EU pomáhá reagovat na krizi související s pandemii koronaviru, a proto peníze směřují i do zdravotnictví a oblastí spojených se zdravím. Konkrétně budou podpořeny projekty k zotavení se z krize a investice směřující k zelené ekonomice a na negativní dopady změny klimatu,” přiblížil náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Evropská komise uvedla, že financované aktivity mají přispět i k plnění cílů v oblasti změny klimatu, a to v minimální výši 25 procent alokace.

IROP a REACT-EU

REACT-EU je investiční nástroj k čerpání finanční podpory z IROP do oblasti zdravotnictví [i jiných oblastí] v programovém období 2014 až 2020. Představuje rovněž mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here