Hlavní město Praha hledá nového ředitele Městské nemocnice následné péče, kterou zřizuje. Vyhlášení výběrového řízení schválili radní hlavního města. Uchazeči mohou podávat své přihlášky do 25. listopadu. Městská nemocnice následné péče je jediným lůžkovým zdravotnickým zařízením zřizovaným Prahou.

Požadavky na uchazeče zahrnují vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni a minimálně pět let praxe na vedoucí pozici u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Spolu s přihláškou musí uchazeč předložit i zjednodušenou koncepční úvahu o rozvoji Městské nemocnice následné péče [MNNP]. Mezi další požadavky patří komplexní znalost problematiky zdravotnictví, analytické schopnosti, koncepční myšlení a schopnost vést a motivovat lidi.

„Nemocnice následné péče je důležitým, byť roky opomíjeným článkem v městském zdravotnickém systému. […] Chceme vybudovat moderní a žádané zdravotnické zařízení s kvalitní a účinnou péčí a já se těším, že nová ředitelka či ředitel povedou tento projekt ke zdárnému cíli,” uvedla radní hlavního města pro oblast zdravotnictví a sociální politiku Milena Johnová [Praha Sobě].

Podle podmínek výběrového řízení se uchazečem může stát osoba s trvalým pobytem v Česku, která ovládá český jazyk. Nemocnice poskytuje následnou lůžkovou péči, komplexní lékařství a ošetřovatelskou péči nemocným. Její kapacita je 160 lůžek na pěti samostatných odděleních. Letos prochází nemocnice celkovou rekonstrukcí. Dokončena je podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana oprava střechy nemocnice a rekonstrukce tří pater lůžkového oddělení spolu s technickým zařízením budovy. Opravy vyšly na 35 milionů korun.

Městská nemocnice následné péče

Městskou nemocnici následné péče, která je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, nyní vede Zuzana Steinbauerová. Ta byla řízením zdravotnického zařízení ve Vysočanech pověřená v únoru tohoto roku, kdy se své funkce vzdal tehdejší ředitel Ladislav Těšínský. Steinbauerová byla podle usnesení rady vedením nemocnice pověřená do doby jmenování nového ředitele.

Městská nemocnice následné péče nabízí klientům lůžkovou péči, komplexní lékařství a ošetřovatelskou péči nemocným. Jedná se o logopedii, ergoterapii a rehabilitaci. Zajišťuje také specializovanou ambulantní péči. Zde jmenujme Kardiologickou ambulanci, psychologa, interní ambulanci a rehabilitaci.

Pacienti jsou do nemocnice přijímáni na základě kapacitních možností a vyplněného formuláře Návrh k přijetí [vyplňuje ošetřující lékař], který schvaluje komise MNNP. Průměrná doba hospitalizace v zařízení se pohybuje okolo tří měsíců v závislosti na zdravotním stavu pacienta. Pokud již pacient nepotřebuje kontinuální 24hodinovou lékařskou péči, je propuštěn. Pobyt v MNNP zatím není zpoplatněn, hospitalizace pacientů je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Do nemocnice se chystají i další investice

V roce 2021 se zdravotnické zařízení zřejmě dočká přístavby dvou nových pater. Kapacita by se tím navýšila o dalších asi 60 lůžek. Na tentýž rok je plánovaná rekonstrukce prostor pro oddělení rehabilitace, čímž chce nemocnice podle vyjádření radní Johnové cílit i na mladší pacienty. V plánu je i přestavba stávající jídelny na zasedací a školicí místnost.

Nově nemocnice dovybavila pokoje o elektrické polohovací postele, diagnostické přístroje, zakoupila mechanické invalidní vozíky, převazové a zdravotní vozíky a chodítka.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here