Příjezdy do Česka od 9.11. upraví cestovatelský semafor

1
665
cestovatelsky_semafor
Foto:Pixabay.com

Pravidla pro příjezdy do ČR se od pondělí 9.11. zpřísní pro cizince i české občany. Povinnosti vyplynou z aktuální epidemické situace v navštívené zemi. Tu každý týden dle dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC] vyhodnotí ministerstvo zdravotnictví. A to i nastaví cestovatelský semafor.

Od pondělí 9. listopadu začíná pro příjezdy na území České republiky platit takzvaný cestovatelský semafor, který spravuje a jednou týdně [vždy v pátek s platností od následujícího pondělí, pozn. red.] aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

„S účinností od 9. 11. 2020 doporučujeme dbát vzhledem k epidemiologické situaci ve světě zvýšené opatrnosti během cest a cestovat do zahraničí v nezbytných případech. A to i z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření jednotlivých zemí pro vstup na jejich území,“ uvádí ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček [ČSSD].

Cestovatelský semafor bude fungovat tak, že MZ ČR ve svém pravidelném hodnocení na mapě rozliší země s nízkým rizikem nákazy zelenou a oranžovou barvou a země s vysokým rizikem barvou červenou. Vycházet přitom bude z dat ECDC. Dále pak i z hodnotícího mechanismu, na kterém panuje shoda s Radou EU.

Systém hodnocení rizik covidu v zemích EU

Každý týden v pátek vydá MZ ČR aktualizovanou mapu, ze které budou jasné povinnosti pro osoby přijíždějící do Česka. Jde například o povinnost vyplnit Příjezdový formulář, hlásit se u hygienické stanice. I se testovat na covid nebo se odebrat do karantény. Přičemž platí, že na seznamu nezobrazené země se automaticky považují za červené. Tedy rizikové.

Cestovatelská mapa a její zabarvení vychází v podstatě ze tří ukazatelů. Prvním je 14denní incidence covidu ve sledované zemi. Jde o celkový počet nově hlášených případů covid v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v posledních dvou týdnech. Druhým je míra pozitivity testů, procentní podíl pozitivních testů ze všech testů provedených testů na covidu za poslední týden. A třetím ukazatelem je míra testování ve sledované zemi. Což znamená počet testů na covid v přepočtu na 100 tisíc obyvatel provedených v posledním týdnu.

Zeleně se zabarví ty země EU, které mají 14denní incidenci covidu maximálně 25 a míru pozitivity testů nejvýše do hodnoty 4 procent. Zároveň musí zeleně označená země testovat v množství alespoň 300 na 100 tisíc obyvatel.

„Mapa znázorňuje zelenou a oranžovou barvou země, případně autonomní oblasti, bezpečné pro cestování z hlediska nákazy onemocnění covid-19,“ uvádí Ministerstvo zahraničních věcí ČR [MZV ČR]. Nad rámec vyobrazené země s nízkým rizikem nákazy patří Austrálie, Japonsko, Korejská republika. Dále Nový Zéland, Singapurská republika, Thajsko.

Cestovatelský semafor a jeho tři barvy

Zelená barva: Zelená barva znamená nízké riziko nákazy. Cestující z těchto zemí, čeští občané i cizinci, mohou do Česka přijet bez vyplňování příjezdového formuláře a absolvování PCR testu nebo karantény. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy zde.

Oranžová barva: Oranžové jsou země s nízkým rizikem nákazy, ale zbystřit u nich musí cizinci a jejich zaměstnavatelé. Cizinci [studenti, pracovníci] přijíždějící z oranžově označené země musí před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávacího zařízení vždy vyplnit příjezdový cestovní formulář a předložit PCR test s negativním výsledkem. Výjimku mají pouze pendleři. Pro české občany přijíždějící do ČR z oranžových zemí se nic nemění. Nevyplňují příjezdový formulář, nehlásí se na hygienu, netestují se na covid a neodcházejí do karantény.

Červená barva: Čeští občané i cizinci, kteří přijíždějí z červené země a strávili na jejím území více než dvanácti hodin mají hned několik povinností. Za prvé musí vyplnit příjezdový formulář, dále se otestovat na covid-19 PCR metodou nebo se odebrat do 10denní karantény. Tím, že cestovatel vyplní ještě před vstupem na území Česka elektronický Příjezdový formulář, oznámí svůj příchod z rizikové země krajské hygienické stanici, čímž splní jednu z povinností. Oznámení pak na vyžádání předkládá i hraniční nebo pobytové kontrole.

Nejpozději do pěti dnů od vstupu do země se nechá na vlastní náklady otestovat PCR metodou. Pokud tedy orgán ochrany veřejného zdraví nerozhodl o jiných karanténních opatřeních [individuální případy, pozn. red.]. Výsledek testu se obratem oznamuje hygienické stanici.

„Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit předložením negativního výsledku RT-PCR testu, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin,“ dodává Ministerstvo zahraničních věcí [MZV].

Výsledek testu se pak předkládá po vstupu do Česka krajské hygienické stanici. Výjimku z povinnosti testování mají při příjezdu ze země s vysokým rizikem nákazy, tedy z červené země, děti do pěti let věku.

Veronika Táchová

1 komentář

  1. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký je plánovaný postup v souvislosti se zákazem cestování v jiných než nezbytně nutných případech. Resp. v jaké fázi vývoje pandemie se počítá s uvolněním cestování za účelem turismu či návštěvy přátel (směrem do ČR)? Nebylo-by možné umožnit vstup cizincům, kteří předloží negativní test či nastoupí do 14denní karantény, bez ohledu na účel cesty? Děkuji

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here