Zástupci Univerzity Karlovy se shodují s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT] na pořadníku znovuotevření škol k prezenční výuce. Začít se má u 1., 2. a 5. ročníků ZŠ, poté jsou na řadě speciální školy, závěrečné ročníky a školy s praktickou výukou. V další etapě se mají rozvolnit zbývající stupně škol.

Odborníci z Univerzity Karlovy [UK] sdružení v think-tanku Vzdělávání21 vyjádřili souhlas s plánovaným postupem otevírání škol MŠMT. Navíc k tomu přidali doporučení k rozvolňování opatření ve školství, jež se člení do dvou základních etap. Ty jsou závislé na vývoji epidemiologické situace v čase.

Ve svém stanovisku odborníci z platformy Vzdělávání21 upozorňují, že dlouhodobé distanční vzdělávání vede k omezení rozvoje znalostí a dovedností žáků i studentů v celém systému školství.

„Dochází k sociální izolaci dětí, zastavila se praktická výuka na středních a vysokých školách a je ohrožena příprava studentů na státní závěrečné zkoušky,“ upozorňují s dovětkem, že určitě nepodceňují zdravotní rizika.

Dále uvádějí, že distanční výuka přináší mnoho negativních dopadů do životů žáků a studentů. Podle nich platí, že pokud bude trvat výuka na dálku ještě další týdny, znamená to i ohrožení jejich zdravotního stavu.

Distanční výuka musí mít daná pravidla i svůj systém

Znovuotevření škol musí být číslo jedna

„Návrat dětí a studentů do škol musí být jedna z hlavních priorit státu a musí k němu docházet bezprostředně poté, co jej umožní vývoj epidemické situace. Podporujeme proto plán ministerstva školství a pro rozvolnění navrhujeme dvě etapy,“ uvedl rektor UK a vedoucí think-tanku Tomáš Zima.

Dodal, že k nejohroženějším skupinám patří žáci prvního stupně základních škol a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále i studenti posledních ročníků, kteří se připravují na maturity a státní závěrečné zkoušky na vysokých školách.

Prorektorka univerzity pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Radka Wildová upozorňuje, že pokud se žáci nevrátí do škol v několika následujících týdnech, je třeba zapracovat na tom, aby se mohli alespoň někde setkávat. Například ve venkovních prostorách škol.

„Pobyt venku je pro děti v tomto období mimořádně důležitý, a ne všechny rodiny jej mohou v dostatečné míře svým dětem zajistit,“ říká.

1. stupně ZŠ, speciální školy a závěrečné ročníky

Při návratu žáků a studentů do škol doporučují členové Vzdělávání21 jejich rozdělení do menších skupin. K rozvolnění má stát přistoupit co nejdříve.

První etapa

  • 1. stupeň základních škol, případně alespoň 1., 2. a 5. ročníky základních škol,
  • speciální školy [dle § 16 odst. 9 ŠZ],
  • závěrečné ročníky ZŠ, SŠ a VOŠ,
  • praktické vyučování a praktická příprava v SŠ a VOŠ.
  • VŠ: individuální konzultace a zkoušky: laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka a práce za přítomnosti nejvýše 15 osob. Klinická a praktická výuka a praxe ve všech oblastech. Dále je třeba zvážit možnosti prezenční výuky na vysokých školách u prvních a závěrečných ročníků.
  • Umožnit individuální konzultace u zvláště zranitelných skupin žáků ve školním i domácím prostředí.

Druhá etapa

  • 2. stupně základních škol, případně 1. stupně základních škol, které nebyly zahrnuty v 1. etapě, a nižší stupně víceletých gymnázií,
  • ostatní ročníky SŠ a VOŠ,
  • rozšiřování skupin pro VŠ,
  • základní umělecké a jazykové školy.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here