Lu-177 vyrobený technologií ÚOCHB se začal prodávat

0
1626
UOCHB
Foto: ÚOCHB

Americká společnost Shine Medical Technologies oznámila, že uskutečnila první komerční prodeje lutecia-177 vyrobeného s využitím technologie vyvinuté v Ústavu organické chemie a biochemie [ÚOCHB] AV ČR. Technologie ÚOCHB umožňuje radioaktivní izotop lutecium-177 uplatnit v léčbě pacientů s rakovinou.

Za technologií výroby lutecia-177 [Lu-177] stojí skupina Koordinační chemie při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR [na fotografii]. Ta ji pod vedením Miloslava Poláška úspěšně otestovala ve spolupráci s výzkumníky z Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

„Vědecký výzkum umí být někdy hodně frustrující. Když pak vidíte, jak se vaše technologie dostává z laboratoře do světa tak rychle, je to velké zadostiučinění,“ říká Miloslav Polášek [na foto uprostřed, pozn. red.].

Radioizotop Lu-177 emituje nízkoenergetické částice beta, které slouží k přímému ozařování nádorových buněk, poté co byl radioizotop na místo nádoru dopraven speciální transportní molekulou. Již nyní se využívá k léčbě neuroendokrinních karcinomů. Má však značný potenciál pro terapii metastatických karcinomů prostaty a dalších nádorových onemocnění. To kvůli schopnosti cílit s vysokou přesností na metastazující rakovinné buňky.

S čím v případě Lu-177 přišel tým ÚOCHB

V současné době je ve světě několik desítek klinických studií, které testují sloučeniny Lu-177 pro léčbu různých typů rakoviny. Vzhledem k dosavadním příznivým výsledkům se očekává, že poptávka po Lu-177 v budoucnu rychle poroste.

Lu-177 se vyrábí ozařováním terčů ytterbia-176 a jednou z klíčových překážek je jeho komplikovaná a zdlouhavá separace z ozářených terčů. Tým vedený Poláškem vyvinul novou metodu, která výrazně urychluje a zefektivňuje separaci Lu-177, a tím umožňuje zásadně navýšit jeho produkci. Nová technologie byla úspěšně otestována ve spolupráci s týmem profesora Ondřeje Lebedy z Ústavu jaderné fyziky AV ČR a v roce 2019 byla licencována americké společnosti Shine Medical Technologies.

„Aby nějaký objev mohl přinést prospěch veřejnosti, je nutné jej přetavit v praktickou aplikaci. To vyžaduje silné partnerství mezi vědou, technickým vývojem a businessem. Naše partnerství se společností Shine opakovaně potvrzuje, že představuje správný mix těchto ingrediencí, a já věřím, že náš objev díky tomu bude brzy pomáhat mnoha pacientům po celém světě,“ říká Polášek.

Podle něj firma nyní pracuje na tom, aby technologii využila pro masovou produkci Lu-177 pro dodávky na globální trh.

„Jedná se o opravdu vzrušující milník, protože Lu-177 je pro některé typy nádorů něco jako chytrá bomba,“ uvedl v této souvislosti výkonný ředitel americké firmy Greg Piefer.

Kdo je Dr. Miloslav Polášek

Miloslav Polášek je vědcem v ÚOCHB AV ČR a od roku 2019 tam vede skupinu Koordinační chemie. Dříve absolvoval stáže a pracoval v několika zahraničních vědeckých institucích v Evropě a USA [MIT, MGH, TU Delft, CNRS]. Dlouhodobě se zabývá výzkumem koordinačních sloučenin lanthanoidů a jejich použitím v medicíně, průmyslu a speciálních materiálech. Ve svém výzkumu tíhne k mezioborovým tématům na pomezí chemie, medicíny a technologií. Vede PhD studenty anorganické a organické chemie.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here