Získávání investičních pobídek se stane dostupnější pro výrobce zdravotnického zboží či ochranných pomůcek. Nebudou muset plnit dosavadní podmínky vyšší přidané hodnoty, minimální výše investice nebo počtu pracovních míst. Na investiční pobídky snáze dosáhnou malí a střední podnikatelé.

Vyplývá to z návrhu, který schválila vláda. Mezi strategické produkty Ministerstvo průmyslu a dopravy [MPO] zařadilo ochranné pomůcky a laboratorní testy. Definice platí i pro operační sály, chirurgické nástroje, sterilizátory nebo terapeutické a stimulační prostředky. Seznam se stanoví prováděcím právním předpisem a v případě potřeby ho bude možné flexibilně upravovat.

V souvislosti s pandemií koronaviru a případnými dalšími krizovými situacemi chce úpravou stávajících předpisů MPO zajistit soběstačnost širšího okruhu zdravotnických prostředků a farmaceutik, a zároveň odstranit závislost země na zahraničních dodávkách. Jednodušší podmínky mají umožnit snazší přístup k podpoře formou investičních pobídek. Změna má vést také k motivaci českých producentů zaměřit se v době potřeby na vybrané výrobky.

Ministerstvo vnitra podle vládních materiálů k letošnímu 8. červnu za nákup ochranných pomůcek ze zahraniční zaplatilo 4,3 miliardy korun. Úprava předpisu o investičních pobídkách by tak měla vést ke snížení těchto výdajů ze státního rozpočtu.

Investiční pobídky schvaluje vláda

Zákon o investičních pobídkách byl novelizován v loňském roce. Vláda podle jeho nového znění musí schvalovat nejen velké strategické projekty, ale všechny investiční pobídky. Kabinet v říjnu schválil prodloužení lhůt pro splnění všeobecných podmínek schválených investičních pobídek podnikům zasažených v důsledku koronaviru.

Kvůli vládním opatřením souvisejícím se zamezením šíření koronaviru analýza ministerstva financí letos očekává útlum investic o zhruba 4,3 procenta z důvodu nižší aktivity soukromých investorů. Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro investiční akce ve výrobě se proto v případě středního podnikatele mají snížit na polovinu, u malého podnikatele na čtvrtinu.

Čeští výrobci certifikovaných ochranných pomůcek, které se využívají proti šíření nemoci covid-19, disponují podle posledních dostupných údajů státní agentury CzechInvest ze začátku října výrobní kapacitou v milionech kusů takového zboží za měsíc.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here