Loni dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj [VaV] 36 miliard korun. Za poslední dva roky vzrostly o více než pět miliard. Zdravotnictví z nich získalo 4,4 miliardy korun. Český stát se loni šestým rokem v řadě podílel na VaV z jedné třetiny. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Na výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví uvolnil stát minulý rok celkem 4,4 miliardy korun. Na lékařské vědy z této částky připadlo 1,6 miliardy korun. Specifický cíl v oblasti výzkumu ochrany a zlepšování lidského zdraví loni získal od státu 2,8 miliardy korun.

Státní rozpočtové výdaje na VaV – Ochrana a zlepšování lidského zdraví v roce 2019

  [Zdroj: ČSÚ]

Státní výdaje na vědu a výzkum ve zdravotnictví nepatří zdaleka k nejvyšším. Největší část státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2019 směřovala do všeobecného a neorientovaného výzkumu. Jednalo se o 20,5 miliardy korun. To je téměř 60 procent z celkové podpory. Vysoké školy získaly v loňském roce ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj 15,8 miliardy korun, tedy dvojnásobnou částku než před deseti lety. V případě ústavů Akademie věd ČR došlo v tomto období k nárůstu o 40 procent na loňských 10,1 miliardy korun. Další prioritní cíl byla průmyslová výroba a technologie, která z rozpočtu na výzkum a vývoj získala 3,9 miliardy korun.

Jak si stojí VaV v Česku v mezinárodním srovnání

Financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích ze státního rozpočtu v posledních třech letech roste, stále ovšem nedosahuje úrovně z let 2011 až 2013.

„Nejvyšší podíl přímé státní podpory na hrubém domácím produktu mělo vloni v rámci EU Německo, a to jedno procento. Česko je s podílem 0,62 procenta na průměru Evropské unie a jsme na tom lépe než například Francie nebo Velká Británie,“ říká Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Do výzkumu a vývoje v Česku šlo loni 112 miliard korun

Více než 0,8 procenta hrubého domácího produktu tvořila přímá státní podpora výzkumu a vývoje v Dánsku, Finsku a v Rakousku. Za poslední tři roky český stát podpořil výzkum a vývoj sto miliardami korun. Vysokým školám připadlo 44 procent z této částky, pracoviště Akademie věd ČR získala 28 procent a soukromé podniky 10 procent. V poměru podílu státní podpory na HDP je Česko, jak již bylo zmíněno, na evropském průměru.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here