Zdravotníci z covid oddělení v Oblastní nemocnici Kladno dostanou ze slibovaných mimořádných odměn za jarní vlnu epidemie jen polovinu. Zástupci Oblastní nemocnice Kladno je o tom informovali v interním dopise. Nemocnice však nyní uvedla, že zaměstnancům odměny doplatí průběžně.

Dotace na mimořádné odměny pro zdravotníky i nezdravotníky, kteří pracovali v období od 1. března do 31. května 2020 v zařízeních lůžkové péče, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] v září celkem 312 poskytovatelům. A to v celkové výši 11,5 miliardy korun. Mezi nimi i Oblastní nemocnici Kladno, jejíž zřizovatelem je Středočeský kraj.

Jenže v posledních dnech se ukázalo, že právě zdravotníci z kladenské nemocnice, kteří pracovali na jaře na covidových odděleních, mimořádné odměny ve výši až 75 tisíc korun do konce roku ke svému platu v plné výši nedostanou. Nebo alespoň zatím je nedostanou. Vedení nemocnice jim dle dostupných informací poukáže prozatím jen polovinu z mimořádné odměny. Zbytek slibuje nemocnice doplatit v průběhu dalších měsíců.

Odměny za první vlnu covidu míří ke zdravotníkům

Oblastní nemocnice Kladno: Snižování platů se neplánuje

Zmiňovaný interní dopis pro zaměstnance nemocnice měl upozornit i na plánované snižování mezd, a to až o 40 procent od února 2021. Středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík [ODS] to odmítá. Uvedl, že si nedovede představit, že by zdravotníci v kladenské nemocnici od února dostávali jen 60 procent mzdy. Interní dopis, který na tuto možnost údajně upozorňuje, označil za nešťastný a za chybu v komunikaci.

Na péči o covidové pacienty se v kladenské nemocnici podílí zhruba 500 zdravotníků. Podle mluvčí Plačkové rozeslání jim adresovaného dopisu předcházela jednání s vedoucími pracovníky infekčních covidových oddělení.

„Bylo projednáno a odsouhlaseno snížení mimořádných nenárokových odměn o 50 procent, které jsou vypláceny nad rámec běžné mzdy a nad rámec všech ostatních příplatků – infekčních a rizikových příplatků, osobních příplatků, víkendových příplatků, příplatků za svátek, příplatků směnnosti, přesčasy a jiných, a to od 1. prosince 2020,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Plačková.

Podle ní všichni přítomní vedoucí pracovníci infekčních oddělení se snížením mimořádných odměn souhlasili. Mimořádné odměny zaměstnancům covidových oddělení ale i přesto nemocnice průběžně doplatí. Alespoň to tvrdí nyní.

„Další část odměn bude vyplacena po vypořádání vyúčtování zdravotních služeb za rok 2020,” vysvětlila mluvčí.

Opožděné úhrady od zdravotních pojišťoven

Radní Pavlík připomněl, že systém úhrad za zdravotní péči je nastaven tak, že pojišťovny vyplácejí zálohové platby na základě vystavených faktur. Nyní se ve všech zdravotnických zařízeních připravují faktury na zálohu za listopad, které budou odeslány na zdravotní pojišťovny, ale reálně peníze za tyto faktury přijdou někdy v polovině ledna. Nicméně mzdy zaměstnancům včetně všech povinných odvodů, které tvoří zhruba 70 procent nákladů, je nemocnice povinna vyplatit v řádném výplatním termínu.

„O tom je celý problém, ale nepředpokládám, že by nastal případ, že by se měly snižovat mzdy na 60 procent,” uvedl Pavlík.

Oblastní nemocnice Kladno se loni po ztrátových letech dostala do ziskového hospodaření. Ke zlepšení finanční situace přispěly vyšší platby od pojišťoven i tendry na dodání materiálu a služeb. Letošní výsledek hospodaření Oblastní nemocnice Kladno není zatím k dispozici.

 –ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here