Německý Merck dá 30 milionů USD do léků z MUNI

0
467
MUNI
Foto: FNUSA

Před dvěma lety uzavřela Masarykova univerzita [MUNI] licenci s britskou Artios Pharma, která upravuje využití výzkumu MUNI na inhibici nukleáz patentovanými sloučeninami. Ty vznikly v laboratořích vědeckých týmů Kamila Parucha a Lumíra Krejčího z Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU a FNUSA-ICRC. 

Vyvíjené sloučeniny dokáží inhibovat nukleázy, tedy enzymy, které se podílejí na opravě poškozené DNA [DDR – DNA Damage Response]. Zablokování tohoto procesu v rakovinných buňkách vede k jejich zničení, a proto mohou mít tyto sloučeniny široký potenciál při léčbě celé řady nádorů. Britská společnost pomohla programu českých vědců nejen finančně, ale díky svým odborným expertizám i vědecky.

„Věříme, že nukleázy mají potenciál dát vzniknout nové vlně inovativních terapií rakoviny založených na DDR,” říká Lumír Krejčí.

Tím, že vědci potlačí DDR proces v rakovinných buňkách, mohou selektivně tyto buňky zabíjet a zároveň ušetřit zdravé buňky, které jsou nadále schopny svou DNA opravovat. Inhibitory DDR proto mají potenciál působit jako samostatné látky, které selektivně zabíjejí nádorové buňky u karcinomů s určitými opravnými vadami. Mohou však být použity i jako látky, které zesilují účinek látek poškozujících DNA a zvyšují účinek radioterapie.

30 milionů USD na pokračování vývoje MUNI

Britská firma aktuálně navíc oznámila spolupráci s německou společností Merck KGaA. Ta projektu poskytne předběžnou investici ve výši 30 milionů USD. Cíl je vyvinout několik léčiv s cíleným mechanismem účinku právě na principu DDR.

„Tento krok vnímáme jako velmi významný milník celého projektu. Pouze velké farmaceutické firmy, mezi něž Merck KGaA patří, jsou totiž reálně schopny dostat nová léčiva přes všechny fáze klinického testování a následně je uvést na trh,” uvedli ve společném prohlášení vědci Paruch a Krejčí [na obrázku].

Podle nich je skvělá zpráva, že nově získaný kapitál zajistí další financování výzkumu, kterému svým know-how univerzita významně přispěla.

„Je pro nás velkou satisfakcí, že výsledky naší práce – a s tím spojeného neustálého stresu se sháněním financí na tento typ výzkumu – jsou dostatečně atraktivní i pro globální farmaceutickou firmu,“ uvedli vědci.

O Artios Pharma Ltd. a Merck KGaA

Artios se zaměřuje na vývoj léčiv proti rakovině související s poškozením DNA. Firma byla založena v květnu roku 2016 a vede ji zkušený výzkumný tým s osvědčenou odborností v oblasti vývoje DDR léčiv. Merck KGaA je přední globální německá farmaceutická firma působící v oblasti zdravotnictví a biotechnologií. Zabývá se pokrokovými technologiemi pro úpravu genů a objevováním nových způsobů léčby.

MUNI: Pár slov o nukleázách

DNA nukleázy jsou skupinou enzymů, které štěpí vlákna DNA. Tyto bílkoviny jsou obecně přítomné v buňkách a hrají důležitou roli v opravě DNA tím, že rozpoznávají místa poškození a odstraňují je od okolní DNA. Nukleázy se účastní různých procesů opravy, které zahrnují replikaci DNA, opravu bází, nukleotidů a dvouvláknových zlomů. Artios věří, že inhibitory nukleáz mohou mít široký potenciál využití pro cílenou léčbu různých typů rakoviny. Především pak nádorů, které mají chybu v procesu opravy DNA, a jsou tak odkázané na alternativní opravné DNA dráhy závislé na funkci nukleáz.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here