Nemocnice Ostrov uspěla v anketě Nemocnice ČR 2020

0
555
Ostrov
Foto: Nemocnice Ostrov

Nemocnice Ostrov se v letošní celostátní anketě „Nemocnice ČR 2020“ umístila ve dvou krajských kategoriích na prvním místě. Zejména obhájila své dlouholeté prvenství v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů.  

V celostátním hodnotícím projektu „Nemocnice ČR 2020“, který každoročně pořádá Health Care Institute, se nemocnice hodnotí ve čtyřech klíčových oblastech: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů, zaměstnanců a také v oblasti finančního zdraví nemocnic. Hlasuje se vždy od 1. února do 31.srpna daného roku.

„Výsledky hlasování nás potěšily, a to především v této nelehké době. Je to ocenění především pro naše zaměstnance, kteří se našim pacientům věnují, a za to jim děkuji,“ uvedl ředitel Nemocnice Ostrov František Werner.

Úspěch ostrovské nemocnice

Na první příčku vynesli ostrovskou nemocnici nejen hospitalizovaní pacienti, ale i pacienti v ambulancích. Tam se hodnotí zásadní otázky. Například, zda měl pacient dostatek soukromí při ošetření, zda byl spokojený s poskytnutím informací od lékaře a zdravotní sestry. V roce 2020 v této kategorii hlasovalo celkem 29 339 ambulantních pacientů nemocnic. Z toho 98 % respondentů svůj hlas odevzdalo pomocí tištěného dotazníku, 2 % přes webové stránky.

V celorepublikovém hodnocení v oblasti délky péče věnované pacientům v ambulanci obsadila Nemocnice Ostrov druhou příčku. Druhé místo pak získala i za nejútulnější čekárny ve svých ambulancích.

Nemocnice Ostrov je kvalitní a bezpečné zařízení

Nemocnice Ostrov se letos stala i absolutní vítěz ankety Kvalitní a bezpečná nemocnice v kategorii akutní lůžková péče. Ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice 2020 získávají každoročně nemocnice, které byly v uplynulém roce [od září 2019 do srpna 2020] akreditovány Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví [ČSAZ] a současně byly auditory této společnosti vyhodnoceny jako Kvalitní a bezpečná nemocnice.

Nemocnice Ostrov uspěla v soutěži akutní lůžkové péče

Nemocnice Ostrov zajišťuje 24hodinový provoz. Dlouhodobě zachovává veškeré základní lékařské obory. Její oddělení psychiatrie je jediným nemocničním zařízením s ambulantní a lůžkovou částí v kraji. Provozuje například pracoviště odlehčovací ventilační péče. To je určeno pacientům, kteří jsou neodpojitelní od ventilátoru a nemohou být předáni do domácího prostředí.

Nemocnice Ostrov, založena v roce 1961, se soustředí na kvalitu poskytovaných služeb a klientský přístup. Od roku 1993 je soukromé nestátní zdravotnické zařízení, od dubna 2017 je součástí skupiny Penta Hospitals CZ.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here