Nemocnice Ostrov se v letošní celostátní anketě „Nemocnice ČR 2020“ umístila ve dvou krajských kategoriích na prvním místě. Zejména obhájila své dlouholeté prvenství v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů.  

V celostátním hodnotícím projektu „Nemocnice ČR 2020“, který každoročně pořádá Health Care Institute, se nemocnice hodnotí ve čtyřech klíčových oblastech: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů, zaměstnanců a také v oblasti finančního zdraví nemocnic. Hlasuje se vždy od 1. února do 31.srpna daného roku.

„Výsledky hlasování nás potěšily, a to především v této nelehké době. Je to ocenění především pro naše zaměstnance, kteří se našim pacientům věnují, a za to jim děkuji,“ uvedl ředitel Nemocnice Ostrov František Werner.

Úspěch ostrovské nemocnice

Na první příčku vynesli ostrovskou nemocnici nejen hospitalizovaní pacienti, ale i pacienti v ambulancích. Tam se hodnotí zásadní otázky. Například, zda měl pacient dostatek soukromí při ošetření, zda byl spokojený s poskytnutím informací od lékaře a zdravotní sestry. V roce 2020 v této kategorii hlasovalo celkem 29 339 ambulantních pacientů nemocnic. Z toho 98 % respondentů svůj hlas odevzdalo pomocí tištěného dotazníku, 2 % přes webové stránky.

V celorepublikovém hodnocení v oblasti délky péče věnované pacientům v ambulanci obsadila Nemocnice Ostrov druhou příčku. Druhé místo pak získala i za nejútulnější čekárny ve svých ambulancích.

Nemocnice Ostrov je kvalitní a bezpečné zařízení

Nemocnice Ostrov se letos stala i absolutní vítěz ankety Kvalitní a bezpečná nemocnice v kategorii akutní lůžková péče. Ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice 2020 získávají každoročně nemocnice, které byly v uplynulém roce [od září 2019 do srpna 2020] akreditovány Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví [ČSAZ] a současně byly auditory této společnosti vyhodnoceny jako Kvalitní a bezpečná nemocnice.

Nemocnice Ostrov uspěla v soutěži akutní lůžkové péče

Nemocnice Ostrov zajišťuje 24hodinový provoz. Dlouhodobě zachovává veškeré základní lékařské obory. Její oddělení psychiatrie je jediným nemocničním zařízením s ambulantní a lůžkovou částí v kraji. Provozuje například pracoviště odlehčovací ventilační péče. To je určeno pacientům, kteří jsou neodpojitelní od ventilátoru a nemohou být předáni do domácího prostředí.

Nemocnice Ostrov, založena v roce 1961, se soustředí na kvalitu poskytovaných služeb a klientský přístup. Od roku 1993 je soukromé nestátní zdravotnické zařízení, od dubna 2017 je součástí skupiny Penta Hospitals CZ.

–RED–

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here