Zdravotnická záchranná služba dostane k odměnám navíc bonifikaci ve výši 450 koruna za převoz každého covid pozitivního pacienta. Úpravu zahrnuje letošní kompenzační vyhláška, jejíž součástí jsou i kompenzace pro segmenty s propadem poskytnutých služeb a odměny pro nelůžková zařízení.

Výše odměn pro pracovníky zdravotnické záchranné služby zůstávají stejně jako pro zdravotníky v lůžkové a nelůžkové péči. Tedy v maximální výši 75 tisíc korun v závislosti na profesi a počtu odpracovaných hodin. Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2021, jež je nyní v připomínkovém řízení, ale nově upravuje bonifikaci pro segment záchranné služby ve výši 450 korun za převoz každého pacienta s prokázaným onemocněním covid-19.

„Je to kvůli tomu, že pracovníci v nemocnicích mají za práci v infekčním oddělení příplatky,“ uvedl k novince ministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO], do jehož rezortu návrh kompenzační vyhlášky spadá.

Dodal, že na navýšeném plnění pro záchranou službu se dohodli se zástupci odborů, které s touto sumou souhlasí.

Kompenzační vyhláška odmění segment neakutní péče

Součástí kompenzační vyhlášky jsou i odměny pro lékařský i nelékařský personál u nelůžkových poskytovatelů zdravotní péče. Konkrétní výše se podle ministerstva zdravotnictví vypočítá podle počtu zdravotnických pracovníků a jejich týdenní pracovní kapacity. Ta je uvedena ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

„Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je stanovena odměna 75 000 korun plus zákonné odvody,“ uvádí ministerstvo ve své tiskové zprávě.

Odměny pro zdravotníky budou stejné jako na jaře 2020

Maximální odměna na jednoho zdravotnického pracovníka činí 75 tisíc korun hrubého. U nižší týdenní kapacity než 25 hodin se odměna poměrně zkrátí. Jelikož se novela kompenzační vyhlášky aktuálně připomínkuje v mezirezortním řízení, ministerstvo předpokládá její vydání do konce dubna 2021.

„Termín pro vyplacení kompenzací na odměny pro poskytovatele je stanoven na 31. května 2021,“ uvedl úřad.

Kompenzace na odměny lékařů a nelékařů neaktuní péče za práci v době pandemie covidu od loňského října se vyplatí z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně z jejich rezervních fondů, na nichž měly pojišťovny k 28. únoru 2021 v součtu 74 miliardy korun. Odměny je podle odhadů ministerstva vyjdou na zhruba jedenáct miliard korun.

Odměny pro zdravotníky v segmentu lůžkové péče se vyplatí stejně jako loni na jaře ze státního rozpočtu prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu. Poskytovatelé si o mimořádné dotace na odměny můžou žádat u ministerstva zdravotnictví nejpozději do 9. dubna 2021. Formuláře žádostí jsou ke stažení zde.

MZ ČR vypsalo dotace na odměny pro zdravotníky

Rozhodné období pro získání odměny je 4. čtvrtletí 2020

Kompenzační vyhláška upravuje také pravidla pro získání prostředků na odměny pro zdravotníky. Rozhodným obdobím je rozsah poskytovaných zdravotních služeb ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Pro získání plné bonifikace musí poskytovatel vykázat ve čtvrtém kvartále 2020 alespoň 75 % objemu zdravotních služeb v porovnání se čtvrtým kvartálem roku 2018. Při vykázání menšího objemu služeb se pak prostředky poměrně pokrátí.

„Kompenzace na odměny se rozdělí mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny jejich podílem počtu pojištěnců v kraji poskytovatele,“ upřesňuje ministerstvo s tím, že podmínka vykázání péče se posuzuje u každé pojišťovny zvlášť.

Kromě mimořádných odměn pro zdravotníky řeší novela kompenzační vyhlášky i dodatečné kompenzace za rok 2020 u segmentů, kde byl propad objemu poskytnutých služeb v roce 2020 vyšší, než se původně očekávalo. Jde především o lázeňskou péči. Dále i následnou péči a některé odbornosti ambulantní specializované péče. Po započtení těchto dodatečných kompenzací vycházejí celkové dopady novely kompenzační vyhlášky na 12,2 miliardy Kč.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here