Poskytovatelé zdravotních služeb v lůžkové péči mohou žádat o dotace na odměny pro své zaměstnance za práci v epidemii covidu. Žádosti se podávají od 9. března do 9. dubna 2021 u Ministerstva zdravotnictví [MZ ČR]. Pracovníci v neakutní péči dostanou odměny po novele kompenzační vyhlášky.

Žádosti o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na odměny zaměstnanců mohou poskytovatelé lůžkové péče podávat u MZ ČR nejpozději do 9. dubna 2021. Formuláře žádostí jsou ke stažení zde.

O odměny mohou z vyhlášeného dotačního programu žádat pouze poskytovatelé lůžkové péče. A to jak pro zdravotnické, tak i nezdravotnické pracovníky. Zdravotníci dostanou za práci v epidemii covidu za období od října 2020 do února 2021 až 75 tisíc korun hrubého při plném pracovním úvazku. Nezdravotničtí pracovníci budou za práci ve stejném období odměněni až 30 tisíci korunami hrubého.

„Odměna pro konkrétního pracovníka se bude odvíjet od počtu skutečně odpracovaných hodin za období od začátku října minulého roku do konce února tohoto roku,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO]. Podle něj se maximální výše odměny bude odvíjet od odpracovaných hodin do maximálního úvazku 1,0.

Odměny pro zdravotníky budou stejné jako na jaře 2020

Kdo je oprávněn žádat o dotace

  1. Poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu ani příspěvkovou organizací kraje, hl. m. Prahy či obce, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách. A zároveň má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou.
  2. Kraj, hl. m. Praha či obec, přičemž tito žadatelé podávají žádost za všechny své příspěvkové organizace, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče. Taktéž podle § 9 zákona o zdravotních službách. A zároveň mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou nebo které provozují dětský domov pro děti do 3 let věku podle § 43 a 44 zákona o zdravotních službách, v němž je poskytována lůžková péče.

„Dotační program se nevztahuje na státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu, kterým není možné udělit dotaci ze státního rozpočtu,“ upozorňuje MZ ČR.

Ministerstvem přímo řízené organizace dostanou prostředky na vyplacení odměn za stejných podmínek, ovšem prostřednictvím provozního příspěvku.

„Organizační složce státu budou finanční prostředky na odměny převedeny rozpočtovým opatřením,“ upozorňuje úřad s tím, že tyto organizace zvlášť osloví.

Podle počtu přepočtených úvazků zdravotníků na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky odhaduje MZ ČR dopad na státní rozpočet ve výši 12,2 mld. Kč.

Zaměstnanci v neakutní péči si na odměny ještě počkají

Na rozdíl od jara 2020 dostanou za práci v druhé vlně epidemie covidu [od října 2020 do února 2021, pozn. red.] mimořádné odměny i zaměstnanci ve zdravotnictví mimo lůžkovou péči. Nikoli však ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění. K jejich výplatě se ale musí nejprve novelizovat kompenzační vyhláška. Ta počítá se stanovením odměn ze zdravotního pojištění pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, mimo ty již odměněné v lůžkové péči. Novela kompenzační vyhlášky má být schválena podle odhadů MZ ČR nejpozději do konce 1. pololetí roku 2021.

Odměny zdravotníkům mají jít ze zdravotního pojištění

Výše odměn pro zdravotníky mimo lůžkovou péči mají být ve stejné výši, tedy až 75 tisíc korun hrubého na zdravotníka v závislosti od počtu odpracovaných hodin od října 2020 do února 2021. Dopady na rozpočty zdravotních pojišťoven budou kolem 12 mld. korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here