Členové vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace [RVVI] odmítli vládní návrh, aby se náklady na sekvenaci vzorků z testů na koronavirus hradily z peněz na výzkum. Dotace na sekvenaci vzorků zaplatí Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Po jednání RVVI [30.4.2021] to potvrdil její první místopředseda Pavel Baran.

Sekvenací vzorků laboratoře porovnají genetickou informaci viru s již objevenými variantami nebo případně zaznamenají nové. Sekvenace tak dokáží včas zachytit mutace koronaviru. Nová dotace by měla umožnit zkoumat až 4 800 podezřelých vzorků měsíčně.

Vyšší sekvenace vzorků brání šíření mutací koronaviru

Laboratoře dosud neměly za sekvenaci vzorků dostatečnou odměnu. Z veřejného zdravotního pojištění se totiž za současných podmínek hradí diagnostika nemoci covid-19. Nikoli pak samotná laboratorní sekvenace odebraného biologického materiálu, u něhož je podezření na novou mutaci koronaviru.

„Dohodli jsme se s paní náměstkyní ministra zdravotnictví Martinou Vašákovou na tom, že zdravotnictví to zaplatí ze svých prostředků, které má pro hygienickou službu, protože je to záležitost veřejného zdraví,” uvedl Pavel Baran.

Vláda dotaci ve výši 160 mil. Kč na sekvenaci vzorků koronaviru SARS-CoV-2 schválila na svém jednání 12. dubna. Také chtěla, aby byl program financován z peněz na výzkum, s čímž však nesouhlasili zástupci RVVI.

„My jsme rozhodli, aby se vypsal nějaký výzkumný, nebo vědecký program, který ale nesouvisí s požadavkem na finance z výzkumu. Takže finance z výzkumu zůstaly ve výzkumu,” dodal pak místopředseda Baran.

To, že by měly jít peníze na sekvenaci z rozpočtu na vědu minulý týden v rozhovoru pro Český Rozhlas kritizoval biochemik Jan Konvalinka, taktéž člen RVVI.

Rada jednala nejen o sekvenaci vzorků

Ohledně dalších záležitostí Baran uvedl, že RVVI také diskutovala návrh státního rozpočtu na výzkum na rok 2022 a výhled pro léta 2023 i 2024. Podle Barana zástupci Rady navrhují vládě částku na příští rok ve výši zhruba 39,3 miliardy korun.

Místopředseda již letos v březnu řekl, že RVVI chce na vědu vyšší rozpočet. Nynějších 38 miliard, s nimiž počítá Ministerstvo financí ČR [MF ČR], podle Rady nestačí. Baran tehdy uvedl, že by měl rozpočet vzrůst alespoň o 1,2 miliardy korun. Navýšení peněz na vědu i nyní označil za “naprosto zásadní” pro celý systém.

„Tak uvidíme, jak to dopadne. Už je to v meziresortu. Takže to není nějaká chiméra, to je realita,” řekl Baran.

Letošní rozpočet na vědu je zhruba 37,47 miliardy korun, meziročně o 1,22 miliardy více.

Jak funguje RVVI

RVVI má celkem 17 členů. Jsou v ní odborníci z různých oborů základního a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Kromě návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu výdajů na vědu RVVI spolupracuje například na přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů [Metodika 2017+]. Rada navrhuje vládě členy předsednictva a předsedy Technologické agentury ČR a Grantové agentury ČR.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here