Prodej necertifikovaných respirátorů v Česku dál kvete

0
550
respiratoru

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR [ANP ČR] ve spolupráci se společností Porta Medica odhalily během tří hodin nakupování na internetu 53 značek respirátorů KN95 bez řádného označení CE. Podíl respirátorů KN95 bez CE či s falešným CE tvořil mezi ANP ČR nakoupenými produkty více než 98 procent.

Všech 53 značek respirátorů KN95 na internetu nakoupil jediný pracovník přes srovnávače cen Zbozi.cz a Heureka.cz. Dle ANP ČR prodejci více než třetiny těchto výrobků [20 značek] klamou spotřebitele padělaným označením CE. Více než desetina [7 značek] u respirátorů deklaruje vůbec neexistující certifikát EU. Na žádný z nakoupených respirátorů se nevztahovaly výjimky České obchodní inspekce [ČOI] z první poloviny letošního roku.

„Pokud by se kontrolním nákupům respirátorů KN95 takto věnoval i jeden inspektor ČOI, mohl by z pohodlí kanceláře za osmihodinovou pracovní dobu odhalit velkou část nelegálních značek respirátorů KN95. A mohl by odhalit i jejich internetové prodejce,“ uvedla asociace.

Ti respirátory dokonce falešně opatřují označením CE dokonce se čtyřmístným číslem notifikovaných zkušeben. Tedy zkušeben, které jim však certifikát prokazatelně nevydaly. Každý takto podvodně prezentovaný respirátor KN95 prodává průměrně šest dodavatelů.

Situace na trhu je stále žalostná. Tuzemským výrobcům a poctivým dodavatelům přitom opravdu není třeba nadržovat. Plně postačí, když nebudou flagrantně diskriminováni,” říká Jakub Král ze společnosti Porta Medica.

Proč je trh s respirátory v rozvalu

Jednou z příčin rozsáhlých podvodů v hodnotě stovek milionů korun je podle zástupců asociace vládní nařízení o povinném nošení respirátorů [mj. KN95 a N95]. Dalším je podle jejích zástupců rozhodnutí Ministerstva financí ČR [MF ČR] o prominutí placení daně z přidané hodnoty i na respirátory KN95 z 1. února 2021.

„Za certifikaci každého respirátoru zaplatili čeští a ostatní evropští výrobci stovky tisíc korun. Naproti tomu dovozci nelegálních respirátorů KN95 bez CE se certifikací nezdržovali, za certifikační proces tedy nic neplatili. Pouze nakoupili konstrukčně jednodušší a tím i levnější respirátory KN95 v Číně,“ uvádí ANP ČR.

Český trh s respirátory i testy na covid nemá pravidla

Problém podle ní je, že v Česku žádná z příslušných autorit nezkoumá, zda svými parametry tyto respirátory splňují potřebné kvalitativní a technické parametry. ANP ČR upozorňuje, že ČOI loni udělila 32 pokut v průměrné výši pouhých 17 tisíc korun. Za leden až duben 2021 ČOI při kontrole osobních ochranných prostředků pravomocně uložila 81 pokut za 1 106 000 korun. Průměrná pokuta tak klesla na necelých 14 tisíc korun.

„ČOI obhajobou prodeje respirátorů označených KN95 podle čínské normy bez jakéhokoli přetestování v EU pro většinu českých spotřebitelů legitimizovala prodej osobních ochranných prostředků bez jakékoli evropské kontroly kvality,” říká předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

Pokládá si pak otázku, proč by dovozci ztráceli čas a vydávali statisíce korun za certifikaci, když jim při případném odhalení prodeje respirátorů KN95 bez CE hrozí jen směšná pokuta.

ČOI tvrdí, že za kritikou stojí konkurenční boj

ČOI aktuálně uvádí, že od ledna do dubna 2021 zahájila celkem 785 kontrol zaměřených na osobní ochranné prostředky na ochranu dýchacích cest. Zároveň ve své zprávě z poloviny března napsala: „Dramatické zprávy o respirátorech N95 a KN95, které se šíří v rámci konkurenčního boje.

Podle jejího vyjádření technické normy v našem právním řádu nemají samy o sobě obecnou závaznost. To je, že ani v oblasti respirátorů není v právních předpisech „nadekretována“ jedna jediná technická norma [např. EN 149]. Tedy norma, kterou je přípustné k deklaraci jakostní úrovně respirátoru použít.

„Pro legálnost uvedení osobního ochranného prostředku na trh není tudíž rozhodující použitá technická norma, která podrobně upravuje kritéria pro příslušnou klasifikaci jakosti [př. FFP2, N95, KN95]. Rozhodující je pouze soulad výrobku s právními předpisy,“ uvedla.

Dodala, že označení N95 nebo KN95 na respirátoru neznamená nic zavrženíhodného: „Naopak, výrobce tímto způsobem deklaruje, že jde o respirátor, který vyhovuje kritériím dle americké, resp. čínské technické normy pro klasifikaci jakostní úrovně N95, resp. KN95.”

Tentýž výrobek přitom může projít testováním a klasifikací dle vícera standardů a pak také může nést vícero označení příslušné klasifikace [např. „FFP2/KN95“].

Situace u respirátorů se zlepší, ale to už bude pozdě

Podle Jakuba Krále ČOI těmito tvrzeními důvodně vzbuzuje falešná přesvědčení, že prosté umístění nápisu KN95 na obalu respirátorů představuje kvalitativní ekvivalent třídy ochrany FFP2. Navíc deklarovaný prostřednictvím označení CE. To na základě přezkoušení respirátoru notifikovanou osobou v rámci evropské certifikace.

Podle něj ČOI svými vyjádřeními ignoruje takzvaný předpoklad shody. Ten říká, že splnění všech požadavků uvedených v harmonizované evropské normě EN149 automaticky znamená shodu se základními požadavky nařízení EU 2016/425.

„Nic z toho samozřejmě pro respirátory KN95 neplatí. Neboť ty jsou v lepším případě posouzeny podle čínské normy GB 2626. A na tu se předpoklad shody nevztahuje. V horším případě jsou opatřeny nápisem KN95 bez jakéhokoli testování,” doplňuje.

Zástupci ANP ČR i Porta Medica dále uvádějí, že ČOI zanedbává skutečně efektivní nástroje pro udržení pořádku na trhu s povinnými respirátory. Tím je stahování problematických respirátorů z trhu. A dále pak udílení dostatečně odrazujících pokut. Ani jedno se neděje.

„Hezkým příkladem může být ukončení doprodejů necertifikovaných respirátorů na základě výjimek z doby prvního nouzového stavu na jaře 2020. Když jsme požadovali ukončení těchto doprodejů v únoru letošního roku, tak to podle ČOI nebylo možné. Nyní se dozvídáme, že od července to již možné je. Bohužel to přijde v době, kdy už nebude povinné nošení respirátorů na pořadu dne,” uzavírá Aleš Martinovský z Porta Medica.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here