Již i sociální služby mohou žádat o dotace z REACT-EU

0
476
o_dotace
Foto: Pixabay.com

Poskytovatelé ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb mohou získat přes dvě miliardy korun z evropského nástroje REACT-EU. O peníze mohou zájemci o dotace žádat do 3. února příštího roku v Integrovaném regionálním operačním programu [IROP]. MMR na zítřek připravilo seminář. 

V průběžné výzvě s názvem „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ [výzva IROP č. 101] je pro žadatele připraveno celkem 2 067 883 689 korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tisíc korun. Maximální výše je 60 milionů korun.

REACT-EU nabízí českému zdravotnictví 18,4 miliardy

Peníze mají být využity zejména v centrech denních služeb, v denních a týdenních stacionářích, v azylových domech, v zařízeních poskytujících krizovou pomoc a podobně. Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy. To za předpokladu, že vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb. Případně obnoví či zkvalitní materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami. A to tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií covidu-19.

Kdo jsou cílové skupiny projektů

Cílovými skupinami, kterým mají tato zařízení pomáhat, jsou senioři, osoby sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Dále to jsou osoby s poruchou autistického spektra, se zkušeností s duševním onemocněním, ale i zaměstnanci sociálních služeb.

MMR odmítlo manipulace u dotací z EU do zdravotnictví

Řídící orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá 4. června 2021 od 10 hod. seminář pro žadatele k výzvě č. 101, a to prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Účastníkům bude v den semináře na email uvedený v přihlášce zaslána adresa s přístupem na seminář. Program a přihlašovací formulář je ve výše uvedeném odkazu.

Kdo žádá o dotace

Oprávněnými žadateli jsou kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi a organizace zakládané obcemi. Jsou jimi dále dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí a organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí. Dotaci mohou získat i městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, organizace zakládané městskými částmi hlavního města Prahy. Požádat o dotaci smějí i příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here