V tornádem zničených oblastech fungují peeři i interventi

0
423
v_tornadem
Foto: Pixabay.com

Finanční pomoc ve výši až 57 900 Kč domácnostem v tornádem zasažených oblastech vyplácí mobilní úřady práce. O podporu mohou žádat i zařízení sociální péče. Psychickou pomoc lidem v místě zajišťuje integrovaný záchranný systém.

V zasažených oblastech pomáhali místním obyvatelům den poté [25.6.] speciálně vyškolení psychologové ze Systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví [SPIS].

„Nyní psychickou podporu obyvatel zajišťují psychologové ostatních složek IZS [Integrovaného záchranného systému, pozn. red.],“ uvedl na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Dodal, že interventi [poskytující první psychickou pomoc sekundárně zasaženým] a peeři [zdravotnický pracovník vyškolený pro první psychickou pomoc zdravotníkům] SPIS nadále nabízejí pomoc zdravotníkům a blízkým zasažených v tamních zdravotnických zařízeních. A to především prostřednictvím telefonních linek. Je-li potřeba, tak i osobně přímo na místě.

Finanční pomoc pro lidi v tornádem zasažených obcích

Mimořádnou jednorázovou pomoc ve výši až 57 900 korun aktuálně vyplácí úřady práce lidem v tornádem zasažených regionech Jihomoravského kraje. Konkrétně jde o obce Hodonín, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. O podporu si lidé žádají na radnici obce, ve které žijí. Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] navíc do terénu vyslalo mobilní týmy úřadů práce, které pomáhají s vyplněním a přijetím žádostí přímo na místě.

„K podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc Vám postačí pouze občanský průkaz či jiný doklad totožnosti,“ uvádí ve své zprávě MPSV.

Finanční podporu úřad vyplatí obratem po podání žádosti. Ostatní administrativní úkony a ověření dokladů se dle MPSV dořeší později. S odstraňováním následků živelné pohromy z minulého čtvrtka [24.6.] pomohou obcím úřady i zajištěními veřejně prospěšných prací. Na žádost rychle zajistí pracovníky a zkrátí řízení pro jejich nasazení do terénu.

Telefonní podpora a pomoc dalším obcím

Pro tornádem dotčené osoby z Hodonínska a Břeclavska úřady zajistily speciální telefonní linky pro jakékoli dotazy.

  • Lužice, Mikulčice a Hodonín778 534 778
  • Moravská Nová Ves a Hrušky775 424 116
  • Pro oblast Podbořansko: 778 763 040

Využít je možné také služeb Call centra ÚP ČR na bezplatné lince 800 77 99 00. Anebo emailu callcentrum@mpsv.cz.

Tornádem postiženým obcím pomáhají firmy i jednotlivci

Méně známé obce, které ale živelní pohroma v minulém týdnu také zasáhla, jsou obce Stebno, Kryry a Blatno na Lounsku. Úřad práce v Lounech je připraven na žádost starostů těchto obcí vyslat do terénu další mobilní týmy, které vyplatí jednorázovou finanční pomoc.

Pomoc pro sociální služby při likvidaci škod

Poskytovatelé sociálních služeb ze zasažených oblastí mohou MPSV požádat o proplacení nákladů spojených s likvidací škod.

„Jedním z takových zařízení je například S-centrum Hodonín, odkud evakuovali 141 klientů,” uvádí úřad.

Stejně tak resort přispěje na zvýšenou péči o klienty sociálních zařízení v době po živelní pohromě. Jde například o nečekané výdaje spojené s jejich převozy, náhradním ubytováním, se zajištěním nezbytných potřeb i výdaje na posílení personálu.

Daňové úlevy pro tornádem zasažené osoby

V reakci na následky ničivé vichřice na Břeclavsku a Hodonínsku vydalo benevolence u daňových povinností pro místní fyzické a právnické osoby i Ministerstvo financí ČR.

„Faktickým důsledkem generálního pardonu […] je posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června do konce srpna, posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPHza měsíc květen o jeden měsíc,“ uvádí úřad.

Lidé zasažení tornádem získají daňové úlevy i finanční pomoc

Součástí úlev pro osoby ze zasažených obcí a měst je i prominutí zálohy na silniční daň. Tu je za normálních okolností třeba zaplatit nejpozději do 15. července. Prominutí a posun termínů daňových povinností se automaticky váže k subjektům se sídlem nebo pobytem na území spadající do správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here