Dotace podpoří pečovatelské byty i bydlení pro seniory

0
1594
pecovatelske
Ilustrace: Architektonický ateliér Jakub Jaroš

Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] schválilo dotace pro obce, města a další zájemce, kteří žádali o podporu v programu Podporované byty. Dotací podpoří 21 projektů na pečovatelské byty a sedm projektů na komunitní domy pro seniory.

V dotačním titulu Pečovatelské byty [PČB] MMR schválilo celkem 14 projektů za 103,2 milionu korun. Podpora míří na výstavbu bytů pro osoby v nepříznivé finanční situaci a zároveň sníženou soběstačností způsobenou věkem nad 65 let nebo zdravotním stavem. To je pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Nejvíce schválených projektů je v Jihočeském kraji, kam míří 57 milionů korun.

Pečovatelské byty: Schválené projekty v programu Podporované byty

[Zdroj: MMR]

Komunitní bydlení pro seniory nad 60 let

Druhým dotačním titulem je podpora výstavby bytů komunitního bydlení pro seniory nad 60 let s cílem, aby došlo k prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. Podpořeno bylo celkem sedm projektů za 51,6 milionu korun. Nejnákladnější akci plánují v obci Drobovice ve Středočeském kraji, a to za více než 35 milionů korun. Ministerstvo přispěje částkou devět milionů korun.

Komunitní bydlení pro seniory: Schválené projekty v programu Podporované byty

[Zdroj: MMR]

Program Podporované byty vydá max. 600 tisíc na byt

Program Podporované byty poskytuje dotace na vznik sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku. A dále pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku zvláštních potřeb způsobených jejich nepříznivou sociální situací. Což je například věk, zdravotní stav nebo jiné sociální okolnosti jejich života.

Dotace z programu [pečovatelské byty, komunitní bydlení seniorů] činí vždy maximálně 600 tisíc korun na jeden byt. A podpora může být poskytnuta na novostavby bytového domu, stavební úpravy, nástavby či přístavby, díky kterým vznikne nový byt nebo bytový dům.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here