Nemocnice Jihlava otevřela urodynamickou ambulanci

0
782
nemocnice_jihlava
Foto: Nemocnice Jihlava

Nemocnice Jihlava otevřela specializovanou ambulanci pro pacienty s problémy s močením. Nově jim poslouží urodynamická ambulance, která řeší funkční poruchy dolních cest močových u dětí a dospělých.

Nová ambulance je určená zejména pro pacienty s únikem moči nebo naopak pro ty, kteří mají potíže s vyprázdněním v případě neurologických onemocnění, včetně úrazů míchy.

„Pacienti s poruchou močení najdou v jihlavské nemocnici novou pomocnou ruku,“ slibuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Podle ní je nová urodynamická ambulance jedinou v Kraji Vysočina. Velké části pacientů nabídne i provedení základního urodynamického vyšetření, takzvané uroflowmetrie. To je vyšetření, které neinvazivně hodnotí močení a měří jeho průtok. Muži mají jednu kabinku, ženy druhou a data se elektronicky přenášejí. Lékař tak u počítače může obratem zjistit výsledky vyšetření. Specializovaná poradna dispenzarizuje a léčí poruchy močení tam, kde základní urologická vyšetření nedokázala najít jejich příčinu.

„Tito pacienti obtížně močí, nemohou se úplně vyprázdnit a trápí je úniky moči. V nové ambulanci jim dokážeme pomoci,“ uvedl primář urologického oddělení Nemocnice Jihlava Jaroslav Ženíšek.

Nemocnice Jihlava zavedla i elektrostimulační léčbu

Současně s novou urodynamickou ambulancí Nemocnice Jihlava začala poskytovat také elektrostimulační léčbu problémů s močením. Pro tuto metodu zajistila vyškolený personál a je schopna elektrostimulační přístroj zapůjčit po zácviku i domů.

Podle lékařů se mnozí lidé za potíže s močením, ale i vyprazdňováním stydí. K lékařům pak přicházejí pozdě. Přitom platí, že mezi ženami a muži existuje významný rozdíl v typu obtíží. U žen bývají mnohem častější potíže s únikem moči a také častějším močením, muže zase více trápí obtíže s vyprazdňováním. Lékaři upozorňují, že problémy většinou samy od sebe nezmizí a mají tendenci se časem i horšit. Tedy hlavní problém spočívá v tom, že se lidé často trápí tím, co má své řešení. Stačí jen navštívit lékaře – specialistu.

Nemocnice Jihlava pořídila endoskop s ultrazvukem

Což potvrzuje mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová, která uvedla, že nová urodynamická ambulance se špičkovým vybavením, ale i obnova zařízení všech urologických ambulancí, vznikly z podpory vedení nemocnice a sponzorských darů. V celkové výši přesahující jeden milion korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here