Farmaceutická fakulta MU má linku na injekční přípravky

0
713
farmaceuticka_fakulta
Foto: Farmaceutická fakulta MU

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity [MU] má speciální výrobní linku pro přípravu lyofilizovaných léčivých přípravků. Ty se podávají pacientům formou injekcí. Fakulta ji získala díky spolupráci s firmou Oncomed manufacturing.

Výrobní linka, kterou z provozu vyřadila společnost Medac GmbH v Německu [matka Oncomed manufacturing se sídlem v Brně, pozn. red.], bude sloužit pro výuku studentů i pro potřeby výzkumu a vývoje.

Naučíme s ní pracovat studenty zejména ve vyšších ročnících. Ti ji využijí i při zpracovávání diplomových a doktorských prací, nebo při rigorózním řízení. Bude sloužit i pro výzkum související s přípravou této lékové formy a pro transfer technologií,“ uvedl děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.

Linka bude umístěna přímo v prostorách fakulty v areálu na Palackého třídě v Brně. Do budoucna fakulta počítá s provozem linky v plánovaném nově vybudovaném pavilonu v Univerzitním kampusu Bohunice. Tam by fakulta po získání všech oprávnění od příslušných úřadů mohla začít s výrobou menších šarží.

Technologie výrobní linky

Díky automatické lince budou mít studenti farmacie v Brně jedinečnou příležitost seznámit se s technologií, která se v praxi sice často využívá, ale s ohledem na náročné podmínky provozu se k ní běžně nedostávají. Technologie, s níž automatická linka pracuje, spočívá v přípravě léků aplikovaných injekční stříkačkou.

Plnici_linka2

Rozpuštěná léčivá látka, určená pro injekční podání, se mrazem vysuší na prášek, který zdravotnický personál až těsně před aplikací znovu rozpustí a s pomocí injekce aplikuje pacientovi. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že mnohé roztoky jsou nestabilní a v průběhu jejich transportu a skladování by docházelo k nežádoucí změně jejich vlastností.

„Výrobci léčiv jej často využívají v situacích, kdy je lék potřeba rychle dostat na trh. K vývoji složitějších aplikačních forem, jako jsou například předplněné injekční stříkačky či pera, pak s ohledem na časovou a finanční náročnost přistupují až v pozdějších fázích vývoje a mnohdy to ani nejde,“ vysvětlil děkan Farmaceutické fakulty MU.

V praxi se tento postup používá například při výrobě léčivých přípravků používaných v onkologii. Právě výzkum a vývoj léčivých i diagnostických prostředků je jednou ze specializací německé firmy Medac.

„Spolupráce s Farmaceutickou fakultou MU pro nás znamená příležitost spolupracovat s mladými talentovanými studenty, spolupodílet se na výzkumu a vývoji a jeho výsledky tak rychleji přenášet do praxe a k našim zákazníkům,“ uvedl Radek Fialka ze společnosti Oncomed manufacturing.

Farmaceutická fakulta MO a její historie

Farmaceutická fakulta je jednou z deseti fakult Masarykovy univerzity. Její součástí byla již v letech 1952 až 1960, kdy z rozhodnutí orgánů Komunistické strany Československa [KSČ] došlo k jejímu zrušení. Farmaceutické studium se pak sloučilo s existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta se dočkala obnovení až v roce 1991. To jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, později Veterinární a farmaceutické univerzity [VFU] Brno. Pod Masarykovu univerzitu se opět začlenila na základě dohody obou vysokých škol v létě 2020.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here