Městská nemocnice Čáslav hlásí personální krizi

0
850
Interní oddělení Městské nemocnice Čáslav / Foto: MN Čáslav

Městská nemocnice Čáslav od 1.9. dočasně pozastavuje provoz lůžkové péče na interním oddělení. Již nyní přitom zastavila příjem nových pacientů na oddělení. Jsou tu ale i další omezení. Nemocnice na svých stránkách uvedla, že prochází personální krizí.

Podle vyjádření Městské nemocnice Čáslav [MN Čáslav] v ní nyní dochází k výměně lékařů a zdravotního personálu. Přesto vedení nemocnice zdůrazňuje, že péče o stávající pacienty interního oddělení bude plně zajištěna. Oddělení má 36 lůžek, nyní je jich obsazeno 26. Všichni hospitalizovaní mají být do konce srpna propuštění.

„Péče o stávající pacienty interního oddělení bude plně zajištěna a provozy ostatních oddělení, tj. gynekologicko-porodnického, chirurgie, dětského a novorozeneckého oddělení, následné péče a oddělení komplementu budou koordinovány tak, aby dočasný stav neomezil jejich fungování,“ uvedla nemocnice.

Co se mění v MN Čáslav

MN Čáslav dále upozornila, že o dalším vývoji situace na interním oddělení a aktuálně poskytovaných službách bude pacienty nadále průběžně informovat. Prozatím ale platí:

  • Ambulantní interní péče pro vyřešení akutního problému bude od 1.9. 2021 zajištěna v rámci Interní příjmové ambulance ve všední dny v čase [7,30 až 15,30 hodin].
  • Pro dispenzarizované [tj. chronické neakutní] pacienty bude pracovat interní ambulance i nadále v nové budově. Pacienti zde budou po předchozím objednání ošetřeni ve všedních dnech od pondělí do pátku v čase 7,30-15,30 hodin.
  •  Od 1.9. 2021 budou až do odvolání uzavřeny kardiologická, cévní [angiologická] a revmatologická ambulance.
  • Pro předem objednané pacienty se i nadále zachová provoz Gastroenterologické ambulance [pondělí až pátek] a Diabetologické ambulance [od 1.9. v pondělí a čtvrtek].

Nemocnice dále uvedla, že je v intenzivním kontaktu se Zdravotnickou záchrannou službou a okolními poskytovateli zdravotních služeb. Pomoci pacientům má kolínská a kutnohorská nemocnice. Radní Středočeského kraje podle dostupných zpráv vyjednávají o možnostech spolupráce s Pardubickým krajem a odpoledne se sejdou se zástupci Kraje Vysočina.

„Současně probíhají intenzivní jednání a aktivity, které by měly nemocnici ve výhledu pěti měsíců stabilizovat,“ uvedla MN Čáslav ve své zprávě.

Městská nemocnice Čáslav

Městská nemocnice Čáslav je příspěvkovou organizací Města Čáslav. Její spádovou oblastí je město Čáslav, část Pardubicka, Chrudimska a Havlíčkobrodska. Celkem jde asi o 40 000 obyvatel. V letních měsících se jejich počet zvyšuje na cca 50 000 obyvatel. Nemocnice provozuje interní [dočasně mimo provoz, pozn. red.], chirurgické, gynekologicko-porodnické, dětské a geriatrické lůžkové oddělení. Dále pak ARO a několik ambulancí. Mezi její komplementy patří radiodiagnostické a rehabilitační oddělení, laboratoře, oddělení klinické biochemie a hematologicko-transfuzní oddělení.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here