Co je pozitivní list zdravotních pojišťoven, ptají se lidé

0
714
Foto: Pixabay.com

Mnozí pacienti se v praxi setkávají s takzvaným pozitivním listem zdravotních pojišťoven. To například, když jim lékař předepisuje nový lék či mění medikaci. Ne všichni z pacientů ale vědí, co to pozitivní list zdravotních pojišťoven je.

Pozitivní list zdravotních pojišťoven shrnuje léčivé přípravky v plné úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Jinak řečeno s nulovým doplatkem pro pacienta. Seznam pojišťoven tak používají hlavně lékaři při předepisování léků.

Pozitivní list zdravotních pojišťoven je v podstatě souhrn léčivých přípravků, které jsou pro zdravotní pojišťovny nejméně nákladově náročné a pro jejich klienty bez doplatku. Přičemž pojišťovny vycházejí z porovnání výše úhradového ekvivalentu. Jde tak v podstatě o jakousi pomůcku pro předepisující lékaře o plně hrazených léčivých přípravcích.

Pozitivní list zdravotních pojišťoven doporučuje přípravky

Právě v pozitivním listu uvedené léčivé přípravky doporučují zdravotní pojišťovny lékařům k předepisování pacientům. Nutno upozornit, že list je doporučením nikoli nařízením. Informuje poskytovatele zdravotních služeb o možnosti preskripce ekonomicky nejméně náročných variant léčiv. Konkrétní volba vhodné terapie pro pacienta zůstává i nadále plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Jeho povinností tedy není pacientům předepisovat pouze léčiva ze seznamu.

Pozitivní list zdravotních pojišťoven s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] spravuje Svaz zdravotních pojišťoven [SZP ČR]. Na jeho webových stránkách je výčet léčivých přípravků bez doplatku každému pojištěnci i k nahlédnutí. Oproti tomu pozitivní list VZP ČR je k dispozici na jejích webových stránkách.

„Na Pozitivní list jsou zařazovány léčivé přípravky, jejichž výrobce pojišťovně nabídl slevu z oficiální ceny. Tyto slevy dojednává VZP nejen pro sebe, ale pro všechny pojišťovny, takže ušetří celý systém veřejného zdravotního pojištění,“ uvádí na svých stránkách VZP ČR.

Dodává, že zařazení konkrétního léčiva na seznam „doporučených“ je výhodné samozřejmě i pro výrobce, neboť mu tím stoupá jeho prodej.

Léčivý přípravek a pozitivní list zdravotních pojišťoven

Do pozitivního listu zdravotní pojišťovny zařazují pouze léčivé přípravky, které splňují základní kritéria, těmi jsou:

  • Terapeutická zaměnitelnost: Musí jít o léčivý přípravek se shodným složením či s obdobným klinickým užitím [například biosimilars].
  • Musí jít o léčivé přípravky předepisované na recept. Další přípustná varianta je hrazená forma takzvaně zvlášť účtovaných léčiv.
  • Dostupnost a pokrytí trhu daným léčivým přípravkem: Držitel registrace či výrobce musí smluvně garantovat schopnost zajistit alespoň 40% pokrytí tuzemského trhu.
  • Smluvní ujednání o ceně léku: Musí jít o přípravek bez doplatku.

Náklady pojišťovnám snižují i generická léčiva

Mimo pozitivní list využívají ošetřující lékaři při předepisování léků také generickou substituci. To znamená, že namísto původního patentovaného originálu léčivého přípravku předepíší přípravek se stejnou účinnou látkou, o stejné síle, se stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, avšak od jiného výrobce.

Stanovování ceny léků v Česku si zaslouží revizi

Generickou substituci ale smí lékař předepsat pouze se souhlasem pacienta. A to i při výdeji léčivého přípravku v lékárně.

„V případě, že ošetřující lékař z medicínských důvodů trvá na výdeji přesně toho léčivého přípravku, který předepsal, označuje recept příznakem „Nezaměňovat“,“ upozorňuje na svých stránkách VZP ČR.

Generická léčiva neboli generika jsou z hlediska účinnosti a bezpečnosti plnohodnotnou náhradou originálního přípravku. Jsou však ekonomicky výhodnější variantou a tím i dostupnější pro léčbu pro pacienta. Právě proto jim lékaři, zdravotní pojišťovny při léčbě svých pacientů dávají přednost.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here