Do studie na protilátky Preval II se lidé sami nepřihlašují

1
1223
na_protilatky_Preval_II
Foto: Pixabay.com

Na protilátky covidu-19 se ve studii Preval II v budoucích týdnech otestuje zhruba osm tisíc osob. Do projektu se nyní na rozdíl od loňského jara zájemci nepřihlašují, ale instituce si je vyberou.

Po testování národa na protilátky volají odborníci již několik měsíců. Získali by tak konečně data o tom, kolik osob už se u nás s koronavirem setkalo, jakou skladbu a výši protilátek přitom získaly. A také představu, jak dlouho zhruba v těle získané protilátky přetrvávají. Výsledky by mohly pomoci i ke stále diskutovanému tématu o uznávání protilátek.

„Studie nám pomůže pochopit dynamiku šíření onemocnění covid-19 v České republice. A také nám dodá podklady pro řešení tolik diskutované otázky uznávání protilátek,“ potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

S virem se u nás dle studie setkalo přes 50 % dospělých

Testování na protilátky začne v měsících září a říjnu. Zapojí se do něj na osm tisíc lidí. Na rozdíl od loňské studie se do ní ale nebudou zájemci sami přihlašovat. Odborné instituce si účastníky vyberou podle svých pravidel.

Preval II otestuje na protilátky jen vybrané skupiny

Podle Ministerstva zdravotnictví [MZ ČR] se ve studii Preval II odeberou vzorky krve od čtyř skupin osob. Půjde o chronicky nemocné pacienty, zdravotnický personál, náhodně vybrané osoby a ty, které se na protilátky otestovaly v loňské první fázi studie.

„Účastníkům studie je odebrána žilní krev a následným vyšetřením se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 a buněčná složka imunity,“ popisuje úřad.

K dosažení kolektivní imunity zbývá ještě dlouhá cesta

Každá skupina bude podle současných plánů MZ ČR zastoupena přibližně dvěma až třemi tisíci osob, v rámci celé studie tak bude vyšetřeno celkem osm tisíc lidí. Studie budou zajišťovat tři zdravotnická zařízení.

  • V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM] se zaměří na pacienty s chronickými onemocněními, kteří jsou v jeho péči. A dále na pacienty oslovené ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR [AV ČR].
  • Ve pražské Fakultní Thomayerově nemocnici se bude průzkum provádět na vlastních zdravotnických pracovnících.
  • Ve Fakultní nemocnici Olomouc ve spolupráci s Univerzitou Palackého se zaměří na odběr vzorků od osob, které se účastnily první studie Preval v loňském dubnu a květnu.

Samotný výzkum dat se pak uskuteční dle MZ ČR v Praze a Olomouci. Podle odhadů úřadu by závěrečná hodnocení mohla být známa koncem letošního roku. Byť, jak tvrdí ministerstvo, dílčí výsledky budou předávány ministerstvu i Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] již v průběhu jejich sběru.

Co ukázala první fáze studie Preval loni na jaře

Loňská studie kolektivní imunity, při které se u nás na přítomnost protilátek v těle na covid-19 otestovalo 26 500 osob, prokázala velmi nízký stupeň imunizace. Zdravotníci tehdy odhalili pouze 107 osob, které měly v krvi přítomné protilátky.

„Celkem 107 osob bylo během studie zachyceno s pozitivním testem na protilátky na nemoc covid-19. To znamená, že podíl osob, které se s nemocí setkaly, je velmi nízký. I v zatížených lokalitách tento podíl nepřesahuje hranici pět procent,“ uvedl tehdy k výsledkům studie její hlavní řešitel a ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Studie Preval odhalila 107 lidí s protilátkami na covid-19

Upřesnil, že na jednoho pozitivního člověka, který byl během testování odhalen, připadlo zhruba 2,3 nakažených, kteří nebyli i přes pozitivitu diagnostikovaní. Pilotní odhad tak pracoval s tvrzením, že zhruba polovina odhalených lidí prošla onemocněním bez příznaků.

Ze studie dále vyplynulo, že zhruba deset procent pozitivních osob bylo ve věkové skupině 75+. Nejvíce osob s již vytvořenými protilátkami se ukázalo ve věkové skupině 40 až 49 let. V kategorii seniorů 60 až 69 byl jejich podíl zhruba 24%. Zajímavé bylo, že většina testovaných s pozitivním výsledkem na protilátky tvrdila, že nepobývala v zahraničí.

–RED–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here