Viktor Mravčík odchází z NMSDZ, nesouhlasí s vedením

0
1855
Viktor_Mvravcik
Foto: YouTube

Viktor Mravčík odchází po dvaceti letech z pozice vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti [NMSDZ]. Nesouhlasí s kroky národní koordinátorky pro protidrogovou politiku Jarmily Vedralové.

„Respektuji to jako jeho osobní rozhodnutí. Důvody odchodu doc. Mravčíka jsem se dozvěděla až po tomto jeho rozhodnutí,” uvedla pro ZdraveZpravy.cz Jarmila Vedralová.

Viktor Mravčík jako důvody svého odchodu k 31. říjnu mimo jiné uvedl neustálé požadavky na zdůvodňování účasti na projektech a odborných setkáních. Nařčení ze střetu zájmů, a dokonce i neoprávněná a následně stažená výtka za údajné nedodržení služebních postupů.

Viktor Mravčík nesouhlasí s vedením protidrogové politiky

Podle vyjádření Viktora Mravčíka na sociální síti z pondělí 4. října přispělo k jeho rozhodnutí odejít z NMSDZ personální oslabování a oklešťování pravomocí vedení národního monitorovacího střediska. A dále také cenzura informací vydávaných navenek.

„Tím posledním a nejdůležitějším faktorem, který rozhodl o mém rozhodnutí odejít, je vývoj politiky v oblasti závislostí,“ uvedl Viktor Mravčík.

Přesněji jde dle jeho slov o opakované pokusy rozbít funkční a v zahraničí oceňovaný systém koordinace drogové politiky v Česku. Podle něj se u nás dává přednost spíše byrokratickým postupům před samotnou odborností. A problém vidí Mravčík i v neschopnosti nést odpovědnost za některé z přešlapů v drogové politice. Jako jeden z mnoha příkladů pak uvedl trestní stíhání vydavatele magazínu Legalizace.

„Uvědomil jsem si, že svou další účastí bych dodával výše uvedeným krokům legitimitu a poskytoval v podstatě odborné krytí,“ uvedl s tím, že odchází sice dobrovolně, ale nerad.

Jarmila Vedralová kritiku odmítá

Jarmila Vedralová tvrdí, že protidrogová politika jde správným směrem. Argumentuje tím, že za jejího působení došlo k výraznému posílení finančního zajištění adiktologických služeb. Což přineslo i vznik nových služeb a zvýšilo dostupnost této péče.

„Zároveň byly přijaty zásadní koncepční materiály pro obor adiktologie a jeho další rozvoj, které se roky nepodařilo prosadit. Za změnu lze z mého pohledu označit větší důraz na prevenci vzniku rizikového chování,” uvedla.

Dle jejích slov právě prevence byla v předchozím období značně opomíjená. Podle ní jedna koruna vložena do prevence ušetří čtyři koruny nákladů v další péči.

„Došlo i k výrazně pozitivnímu posunu v rámci komunikace všech zainteresovaných aktérů v oblasti protidrogové politiky. Zároveň jsem do protidrogové politiky zařadila i problematiku zneužívání psychoaktivních léčivých přípravků, které se také nevěnovala pozornost,” dodala pro ZdraveZpravy.cz.

Česká protidrogová politika se otřásá v základech

Se stávajícím vedením protidrogové politiky přesto ale nesouhlasí ani zástupci Asociace nestátních organizací [A.N.O.]. Ta u nás sdružuje sociální a zdravotní služby pomáhající závislým a jejich rodinám. Podle jejich vyjádření právě národní protidrogová koordinátorka a současně ředitelka Odboru protidrogové politiky na Úřadu vlády ČR Jarmila Vedralová, která je ve funkci od roku 2018, nikdy nevystoupila proti destrukci adiktologických služeb v zemi. Jako příklad uvádějí snahy přesunout tyto služby pod Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Anebo neustálé pokusy o snižování finančních prostředků na péči o závislé.

„Česká protidrogová politika se tak ocitá v rukou pouhého – ne příliš schopného – úřednického vedení bez jakéhokoliv odborného zázemí,“ uvádí zástupci A.N.O.

Svůj nesouhlas s vedením protidrogové politiky v zemi se proto zástupci adiktologického sektoru rozhodli vyjádřit dnešní [5. října 2021] protestní akcí v úterý. Přesně v poledne se tak v celé republice na 15 minut zastaví chod veškerých adiktologických služeb.

Sama Jarmila Vedralová pro ZdraveZpravy.cz k akci uvedla: Konkrétní informace k protestu adiktologických služeb nemám, proto se nemohu více vyjádřit. Nicméně demonstrace v tomto čase působí jako předvolební akce.”

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here