Podíl předčasně narozených dětí v ČR klesá

0
573
narozenych_deti
Foto: Pixabay.com

Podíl předčasně narozených dětí [před dokončeným 37. týdnem těhotenství] v Česku klesá. V posledních deseti letech se děti nejčastěji rodily ve 41. týdnu gravidity, kdy se narodilo celkem 30 procent všech dětí.

Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu [ČSÚ]. Podle něj se loni předčasně narodilo v Česku 7,2 tisíce dětí. To je o 1,5 tisíce méně než v roce 2011. Celkový počet živě narozených miminek byl přitom v roce 2020 oproti počátku desetiletí o 1,7 tisíce vyšší. Podíl dětí předčasně narozených na celkovém počtu živě narozených dětí se tak snížil z 8,0 procent na 6,7 procenta.

„Necelá třetina všech dětí se rodí ve 41. týdnu těhotenství. Ve 40. týdnu těhotenství pak další čtvrtina živě narozených,“ uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Dětí narozených ve 42. týdnu těhotenství a později bylo loni 18,8 procenta, podobně jako dětí narozených ve 38. a 39. týdnu těhotenství, kterých bylo 18,7 procenta. Upřesněme, že loni se v České republice přitom živě narodilo 110,2 tisíce dětí. To je o dva tisíce méně než v roce 2019. Počet živě narozených dětí tak meziročně klesl již potřetí v řadě.

Podíl předčasně narozených dětí dle věku rodiček

Nejvyšší podíl dříve porozených miminek se vyskytuje mezi velmi mladými matkami do 20 let, a to více než deset procent. Druhý nejvyšší podíl pak vykazují čtyřicetileté a starší matky, jimž se loni předčasně narodilo 8,5 procenta dětí. V jejich případě se však tento podíl za posledních deset let snížil o tři procentní body.

Podíl předčasně narozených dětí podle věku rodičky 2011–2020 [v %]
Věk 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19 10,1 10,7 11,7 10,2 10,6 10,6 9,7 10,4 10,4 10,2
20-24 7,8 8,3 8,6 7,8 7,9 8,0 8,3 7,5 7,4 7,4
25-29 7,8 7,9 7,7 7,4 7,0 7,4 6,9 6,6 6,6 6,1
30-34 7,7 7,9 8,0 7,3 7,3 6,9 6,8 6,6 6,2 6,4
35-39 8,3 8,9 9,3 8,4 7,8 7,8 7,9 7,1 7,6 7,1
40+ 11,7 10,9 10,5 10,8 9,5 10,0 8,0 8,5 8,6 8,5
Celkem 8,0 8,3 8,4 7,8 7,5 7,5 7,3 6,9 6,9 6,7

[Zdroj: ČSÚ]

Ženám ve věku 20 až 24 let se loni předčasně narodilo 7,4 procenta dětí, podobně jako ženám ve věku 35 až 39 let [7,1 %]. Nejnižší podíl dříve porozených dětí pak úřad zaznamenal u žen ve věkové skupině 25 až 29 let [6,1 %]. Za touto skupinou následovaly ženy ve věku 30 až 34 let. U nich činil podíl u dětí předčasně narozených 6,4 procenta.

Průměrná porodní hmotnost

S délkou těhotenství souvisí porodní hmotnost dítěte. Děti předčasně narozené se loni rodily s průměrnou porodní hmotností 2 272 gramů. To je o 1 222 gramů méně než u dětí narozených ve 41. týdnu těhotenství.

„Průměrná hmotnost novorozenců v posledních sedmi letech mírně roste a u loni narozených dětí činila 3 319 gramů. V případě živě narozených chlapců byla 3 383 gramů, dívky se v roce 2020 rodily v průměru s hmotností 3 252 gramů,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Zároveň upozornila, že hodnota ukazatele úhrnné plodnosti loni setrvala na stejné úrovni jako v minulých dvou letech, a to na 1,71 dítěte na jednu ženu. Průměrný věk matky při narození dítěte zůstal stejný jako v předchozím roce – 30,2 let. Podíl živě narozených dětí mimo manželství se po dvouletém poklesu zvýšil o 0,3 p. b. a vrátil se na úroveň z roku 2018, kdy dosáhl 48,5 procenta. Více informací zde.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here