Zájemci o péči o prezidenta Zemana mají čas do 7.4.

1
4219
Zemana
Prezident ČR Miloš Zeman / Foto: Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta, KPR

Lhůta pro podání nabídek do tendru na domácí zdravotní péči pro prezidenta Miloše Zemana se krátí. Zájemci o veřejnou zakázku se do soutěže mohou přihlásit do 7. dubna do 09:00.

Kancelář prezidenta republiky [KPR] vypsala výběrové řízení na služby domácí zdravotní péče pro prezidenta Miloše ZemanaPoptává ji pro období od 1. května do konce Zemanova mandátu v březnu 2023.

„Nebudeli plnění ukončeno dříve,” jak stojí v zadávací dokumentaci zakázky. Dle ní musejí mít zájemci o zakázku uzavřenou smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR na poskytování domácí péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i péče nehrazené.

KPR v rámci domácí péče poptává zajištění [nikoli však výhradně]:
  • Průběžná kontrola zdravotního stavu.
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
  • Kontrola medikace [příprava a podání], krevního tlaku včetně natočení EKG křivky, pitného a stravovacího režimu, glykemie, provedení odběru biologického materiálu.
  • Lokální ošetření, budeli potřeba.
  • Aplikace infuzní terapie a injekcí, budeli potřeba.
  • Provádění ošetřovatelské rehabilitace směřující k udržení pohybových stereotypů. To je zlepšení mobility, cvičení na zvýšení rozsahu a svalové síly, zlepšení kondice apod.
  • Nutriční poradenství, včetně nezbytných laboratorních vyšetření zejména nikoliv však výhradně za účelem diagnostiky alergií a potravinové intolerance. Dále pak sestavení individuálního výživového plánu, v němž bude zpracován jídelníček na jeden týden a jeden měsíc. Také kontrola jeho dodržování, aktualizace, vyhodnocení, pomůcky, apod.
  • KPR dále požaduje zajištění i dalších souvisejících úkonů poskytované nad rámec indikované domácí péče hrazené ze zdravotního pojištění směřující k udržení a podpoře zdraví. Popřípadě navrácení zdraví.

Domácí péči KPR poptává pro poskytování v areálu zámku Lány, Pražského hradu, a tedy ve vlastním sociálním prostředí prezidenta. Jedná se o domácí ošetřování a služby poskytované zdravotnickým personálem. A to po dobu 24 hodin sedm dní v týdnu. Zájemce o zakázku musí KPR ČR předložit údaje alespoň u dvou všeobecných sester a jednoho nutričního terapeuta. Vždy musí jít o zaměstnance firmy.

O prezidenta Zemana se dosud stará Senior Home Group

O prezidenta Zemana od jeho listopadového propuštění z Ústřední vojenské nemocnice [ÚVN] pečuje soukromá firma Senior Home Group. Ta patří do skupiny Penta Hospitals CZ. Ta má ale smlouvu s KPR uzavřenou do konce letošního dubna.

„V tuto chvíli zakázku posuzuje naše právní oddělení. O naší účasti se rozhodneme v příštím týdnu,“ uvedl pro ZdraveZpravy.cz Boris Šťastný z vedení společnosti Senior Home Group. Ta spadá do skupiny Alzheimer Home.

ÚOHS povolil převod Alzheimercenter k Penta Hospitals

Smlouva se Senior Home Group byla uzavřena jako zakázka malého rozsahu. Hrad tak nemusel vypisovat veřejnou zakázku. Pracovníci Senior Home Group se o prezidenta, který se pohybuje na vozíku, starají od listopadu 2021 nepřetržitě 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Server Seznam Zprávy začátkem března uvedl, že Hrad za služby o Zemana zaplatil do konce ledna zhruba 689 000 korun.

Penta Hospitals CZ koupila dvanáct Alzheimercenter

„Je to tak, že část služeb hradí zdravotní pojišťovna. Služby, které nehradí zdravotní pojišťovna, hradí Kancelář prezidenta republiky dle předem stanovených cen,“ upřesnil Boris Šťastný s dovětkem, že zadavatelé aktuálního tendru na služby domácí péče pro prezidenta kladou na cenu významný důraz.

KPR klade důraz na odbornost i cenu

Fakt je, že výši celkové nabídkové ceny KPR ČR požaduje na základě maximálního ocenění vzorového příkladu péče po dobu 24 hodin denně po dobu sedmi dnů v týdnů v délce jednoho měsíce.

„Zadavatel nezaručuje, že v každém měsíci plnění bude dosaženo počtu hodin uvedených ve vzorovém příkladu. Domácí péče hrazená zadavatelem bude hrazena dle počtu hodin skutečně poskytnuté péče v daném kalendářním měsíci nad rámec domácí péče hrazené ze zdravotního pojištění,“ stojí v zadávací dokumentaci.

Přičemž platí, že jednotkové ceny se sjednávají jako ceny pevné, nepřekročitelné, nejvýše přípustné zahrnující veškeré náklady dodavatele na plnění předmětu veřejné zakázky v požadované kvalitě. Včetně nákladů na dopravu zdravotnického pracovníka. Dodejme, že KPR není plátce daně z přidané hodnoty [DPH].

Daniel Tácha

1 komentář

  1. Přihlásila se manželka pana Zemana ,je to její povinnost a co jejich dceruška ,ta je snad na parádu ?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here