Pacientů s lymfomem v Česku přibývá, důvodů je více

0
28124
pacientu
Foto: Pixabay.com

Maligní lymfom nebo chronickou lymfocytární leukémii u nás lékaři diagnostikují více než 2 500 lidem za rok. Počty pacientů se v posledních letech ztrojnásobily. A do péče již čeští hematoonkologové přijímají i běžence z Ukrajiny.

Přesnou příčinu nárůstu počtu pacientů se zhoubným lymfomem a chronickou lymfocytární leukémií lékaři neznají. Na vzniku onemocnění se dle nich ale podílí nezdravý životní styl a svou roli v počtu nemocných sehrává i demografický vývoj populace, tedy prodlužující se průměrná délka dožití v Česku.

„Dvě třetiny všech lymfomů jsou typické pro starší věk. Je to tedy do jisté míry daň za dlouhověkost,“ říká vedoucí lékařka lymfomové skupiny Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno Andrea Janíková.

Dodává, že v Česku funguje celkem osm center vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé. Pro děti pak dvě centra s transplantační jednotkou a šest bez jednotky.

Schvalování nových terapeutik je v Česku zdlouhavé

V Česku nyní žije kolem 26 tisíců lidí, kteří se s lymfomy léčí nebo se s onemocněním někdy v minulosti léčili. Dobrá zpráva je, že podle hematoonkologů se u nás daří pacienty se zhoubnými lymfomy úspěšně léčit.

„Výrazné zlepšení přežití odráží kvalitu péče v ČR. Další podpora moderního vybavení, zrychlení přístupu k novým lékům a způsob jejich úhrady jsou aktuálními tématy,“ vysvětluje předseda Koordinační lymfomové skupiny [KLS] Marek Trněný, který je také přednostou I. interní kliniky – hematologie VFN a 1. LF UK v Praze.

Nádory krve léčí i transplantace vlastních krevních buněk

Nicméně za určitou překážku v dosažení ještě lepších výsledků léčby hematoonkologických pacientů považují lékaři příliš zdlouhavý proces schvalování nových terapeutik. To dle nich často vezme jeden až dva roky a někdy i více let.

„Patříme k pomalejším zemím, přestože my, lékaři, na rychlejší schvalování tlačíme. Například v oblasti revoluční genové terapie,“ upozorňuje zástupce přednosty pro léčebnou péči 4. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové David Belada.

Na klinikách přibyde i pacientů z Ukrajiny

I tuzemská hematoonkologická pracoviště se aktuálně připravují na zajištění zdravotní péče pro ukrajinské běžence s diagnostikovaným zhoubným lymfomem. V předchozích dnech již přijali do péče dvě mladé pacientky z Ukrajiny s Hodgkinovým lymfomem lékaři z I. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] a 1. lékařské fakulty UK v Praze. A počítají s příchodech dalších. Stejně jako ostatní centra, která u nás nádorová onemocnění krve léčí.

„Jsme v kontaktu s vedením onkologického ústavu v Kyjevě stejně jako s mezinárodní pacientskou organizací. Deklarovali jsme připravenost převzít péči o nemocné, kteří museli kvůli válce opustit zemi,“ říká Marek Trněný.

„Počítáme s převzetím těch, kteří to budou potřebovat. Jsme přesvědčeni, že část prostředků z nebývalé solidarity s Ukrajinou stejně jako případná dotace z EU by měla směřovat do nákladů na tuto péči,“ dodává.

Výbor: Zdravotní turistika běženců se rozvíjí v ČR i jinde

Lékaři současně upozorňují, že uvítají i zapojení svých ukrajinských protějšků, kteří v budoucnu do Česka dorazí.

„Řešíme nyní s Českou lékařskou komorou, jak ukrajinské lékaře co nejrychleji zapojit do systému. I kdyby to nejprve bylo na úrovni tlumočníků. Musíme si uvědomit, že sem mohou přijít elitní experti na hematoonkologii, lidé z univerzit. A řada z nich u sebe nebude mít vzhledem k situaci všechny potřebné dokumenty,“ říká Vít Procházka z Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc.

Některé úkony by dle něj mohlo vyřešit čestné prohlášení. O čemž ale chtějí zástupci odborných společností ještě jednat.

„V našem zdravotním systému jsou odborníci určitě potřeba. I kdyby ze startu fungovali v nemocnicích jako technickohospodářští pracovníci,“ dodává Procházka.

Lékařek mezi běženci není mnoho, shodují se odborníci

Tématem zajištění péče o pacienty uprchlé z Ukrajiny se budou odborníci zabývat i na výročním zasedání Kooperativní lymfomové skupiny [KLS], která se nyní koná v Praze.

O Kooperativní lymfomové skupině

Kooperativní lymfomová skupina, z.s. [Czech Lymphoma Study Group – CLSG] je sdružením lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů. Spolek zároveň pracuje jako lymfomová sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Spolupráce přinesla řadu výsledků v oblasti výzkumné i v oblasti zavádění nových metod do diagnostiky a léčby.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here