Naděje dožití je 74,1 let pro muže a 80,5 let pro ženy

1
10081
a
Foto: Pixabay.com

Počet zemřelých loni v Česku podruhé v řadě výrazně vzrostl. Činil téměř 140 tisíc osob a převýšil nově narozené v počtu 111,8 tisíce. Počet obyvatel v Česku přesto vzrostl. A to díky migraci. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2021 a navazující bilance obyvatel ČSÚ měla na počátku roku 2021 Česká republika 10,494 milionu obyvatel.

Bilance přirozené změny byla záporná, neboť zemřelých obyvatel bylo o 28,1 tisíce více než živě narozených. Šlo o nejhlubší přirozený úbytek populace v historii České republiky od jejího vzniku v roce 1918,” vysvětluje vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

I přesto loni v Česku žilo o 21,9 tisíce osob více. Příčina populačního růstu leží v kladném saldu zahraničního stěhování. Meziročně bylo saldo zahraničního stěhování v celkové výši 50 tisíc vyšší o 23,0 tisíce. Hodnota je nejvyšší od roku 2009. Stejně jako v předchozích letech dosahovala kladná bilance nejvyšších čísel s občany:

  • Ukrajiny: 28,4 tisíce,
  • Ruska: 2,7 tisíce,
  • Slovenska: 1,9 tisíce.

Do České republiky se ze zahraničí přistěhovalo 69,2 tisíce osob [meziročně o 13,5 tisíce více]. Naopak 19,2 tisíce osob [meziročně o 9,5 tisíce méně] v zemi pobyt ukončilo.

Loni se v Česku narodilo 112 000 dětí

Loni se v Česku narodilo 111,8 tisíce dětí. To je o 1,6 tisíce více než v předchozím roce. Za nárůstem počtu narozených v roce 2021 stály druhorozené děti, kterých bylo meziročně více o pět procent. Celkem jich přibylo 43,6 tisíce.

„Prvorozených dětí bylo 51,9 tisíce a stejně jako dětí třetího či vyššího pořadí jich oproti roku 2020 naopak o jedno procento ubylo,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ

Podle ní počet narozených dětí vzrostl navzdory nižšímu počtu žen v reprodukčním věku a byl tak výsledkem zvýšení úrovně plodnosti. Ta podle předběžných výsledků dosáhla 1,83 dítěte na jednu ženu. Což bylo nejvíce od roku 1992.

Podíl dětí narozených mimo manželství zůstal meziročně neměnný ve výši 48,5 procenta.

Bezmála polovina dětí se v Česku rodí mimo manželství

Do manželství loni vstoupilo celkem 46,8 tisíce párů, meziročně o 1,4 tisíce více. Nicméně jejich počet zůstal nižší než v letech 2015 až 2019. Tři čtvrtiny snoubenců vstupovaly do manželství poprvé. Z pohledu věku byli nejpočetnější ženiši 28 až 31letí a nevěsty 26 až 30leté. U více než desetiny manželství [12,1 %] byl minimálně jeden ze snoubenců osobou s jiným než českým státním občanstvím.

Rozvodem loni skončilo celkem 21,1 tisíce manželství, meziročně o 0,6 tisíce méně. Úroveň rozvodovosti poklesla ze 40,6 na 39,7 procenta. Byla nejnižší od počátku století. Ve třech pětinách rozvodů šlo o manželství s nezletilými dětmi. V rozvedených manželstvích žilo celkem 20,4 tisíce dětí.

V Česku loni zemřelo 140 tisíc lidí a naděje dožití klesla

Počet zemřelých loni činil 139,9 tisíce a byl nejvyšší od konce druhé světové války. Ve srovnání s průměrem let 2015 až 2019 byl vyšší o celou jednu čtvrtinu. K výraznému meziročnímu nárůstu došlo podruhé v řadě [v roce 2021 o 8 %]. Nejvíce lidí u nás zemřelo v březnu [16,8 tisíce] a lednu [16,2 tisíce].

Rozdíl mezi narozenými a zemřelými loni činil 28,1 tisíce. Největší počet zemřelých v úhrnném pohledu připadal na skupinu 75 až 79letých. To platilo jak pro muže, tak pro ženy. Při pohledu pouze na ženy jich nejvíce zemřelo ve věku 85 až 89 let.

Naděje dožití při narození se loni dle předběžných výsledků ČSÚ snížila. A to na 74,1 let pro muže a 80,5 let pro ženy. Za uplynulé dva roky s pandemií covidu-19 tak klesla o 2,2, respektive 1,6 roku. Naděje dožití neboli střední délka života, přitom udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku. A to za předpokladu, že zůstanou zachovány úmrtnostní poměry ve sledovaném období.

–DNA–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here