Bezmála polovina dětí se v Česku rodí mimo manželství

0
1355
manzelstvi
Ilustrační foto: Pixabay.com

V letošních prvních třech čtvrtletích se v Česku živě narodilo 84,7 tisíce dětí. To je o 500 dětí více než o rok dříve. 48,3 procenta z těchto dětí se narodilo mimo manželství. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Z údajů ČSÚ vyplývá, že meziročně vzrostl počet dětí narozených jako druhorozené. Prvorozených a dětí třetího a vyššího pořadí naopak ubylo. Ve věku nejvyšší plodnosti [28 až 31 let] se aktuálně nachází ženy narozené na počátku devadesátých let 20. století. Polovinu dětí porodily ženy ročníků narození 1987 až 1993.

„Děti narozené mimo manželství představovaly 48,3 procenta všech narozených, obdobně jako v témže období roku 2020,“ uvedli zástupci ČSÚ.

Průměrný věk prvorodiček v Česku je 28 let

Rozvodem bylo v prvních letošních devíti měsících ukončeno 15,7 tisíce manželství, meziročně o 0,3 tisíce méně. Více než tři pětiny [61,6 %] rozvodů se týkaly rodin s nezletilými dětmi [dítětem]. Počet těchto rozvodů byl ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2020 o 0,3 tisíce vyšší. Z pohledu délky trvání manželství bylo rozvodů nejvíce, téměř jedna pětina, po dvou až pěti letech od uzavření manželství.

Počty uzavřených manželství i počet obyvatel Česka

Od počátku roku do konce září se v Česku konalo 39,5 tisíce sňatků. To je o 0,9 tisíce více než ve stejném období roku 2020. Také je to ale ve srovnání s rokem 2019 o 8,3 tisíce méně. Nejvíce svatebních obřadů se událo v srpnu [8,5 tisíce] a v červenci [8,4 tisíce]. Naopak nejnižší měsíční úhrn sňatků připadá na leden [0,8 tisíce]. Čtyři pětiny ženichů a nevěst vstupovaly do svého prvního manželství.

Lékaři zkoumají psychiku neplodných párů

ČSÚ vydal také zprávu o počtu obyvatel v Česku. Počet obyvatel země zůstal na konci třetího čtvrtletí pod hranicí 10,7 milionu. Na konci září byl počet obyvatel o 19,7 tisíce nižší než na počátku roku. Úbytek obyvatel zapříčinila hlavně vysoká převaha zemřelých nad narozenými, záporné však bylo i saldo zahraniční migrace.

„V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku obyvatel Česka ubývalo v důsledku vysokého počtu zemřelých. Druhé čtvrtletí bylo naopak celkově přírůstkové a v polovině roku byl počet obyvatel vyšší než na jeho počátku. Záporné saldo zahraničního stěhování ve třetím čtvrtletí nicméně číslo srazilo zpět dolů, a to k 30. září na 10,68 milionu,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Počty úmrtí letos v lednu překonaly v ČR všechny rekordy

Na celkovém úbytku populace o 19,7 tisíce se podílely obě složky reprodukce – zemřelých bylo o 18,2 tisíce více než narozených a bilance zahraniční migrace skončila se ztrátou 1,5 tisíce osob.

Jak si stála v Česku úmrtnost v letošním roce

Počet zemřelých během prvních devíti měsíců roku dosáhl 102,9 tisíce. Meziročně došlo k nárůstu zemřelých o 17,7 tisíce, respektive o jednu pětinu. Během prvního roku života zemřelo celkem 182 dětí, meziročně o 12 méně. Kojenecká úmrtnost dosáhla za první tři čtvrtletí 2,1 procenta.

Podíl předčasně narozených dětí v ČR klesá

Z pohledu pětiletých věkových skupin největší počet zemřelých měla skupina 75–79letých. Ve stejném období roku 2020 to bylo u osob 85–89letých. Nejvíce lidí umřelo v prvním čtvrtletí [13,8–16,8 tisíce měsíčně]. Naopak nejméně lidí umíralo v červnu až září [8,6–8,9 tisíce měsíčně].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here