Průměrný věk prvorodiček v Česku je 28 let

0
3486
v_Cesku
Foto: Pixabay.com

Loňské údaje z 88 porodnických zařízení v Česku ukázaly, že klesá podíl novorozenců s nízkou porodnickou hmotností. Také, že v Česku dále významně klesá podíl vícečetných porodů. Překvapením ale asi není, že v ČR dlouhodobě klesá počet narozených dětí.

V roce 2019 se v Česku narodilo 112 tisíc dětí. Odhady hovoří, že v roce 2030 se jich narodí ještě méně, zhruba kolem 90 tisíců. Z dat dále vyplývá, že i když se v ČR zvyšuje průměrný věk žen při narození prvního dítěte, je tento průměrný věk žen nižší než v EU. Průměrný věk prvorodiček v ČR je cca 28 let.

Císařským řezem rodí každá čtvrtá žena v ČR

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] dobrá zpráva je, že Česko má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě. To je úmrtí dětí v děloze či v prvním týdnu života. V minulém roce to byly čtyři děti na 1 000 porodů. Dlouhodobě nízkých hodnot, cca tři procenta ze všech porodů, dosahuje také podíl záchranných operací na konci porodu. Jde o takzvané vaginální extrakční operace.

„V posledních šesti letech také pozorujeme pokles podílu novorozenců s porodní hmotností pod 2500 gramů,“ uvádí autor dat a vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Petr Velebil.

Porody císařským řezem v Česku i vícečetné porody

Dobré výsledky porodnictví hlásí i v případě porodů císařským řezem. I jejich počet se v Česku drží pod evropským mediánem. V roce 2019 činil podíl těchto porodů 4,2 procenta. Podíl císařských řezů na porodech přitom od roku 2000 stoupal, zastavil se v roce 2015 na zhruba 26 procentech a pak začal klesat.

„Císařský řez je nesmírně důležitá metoda, kterou potřebujeme pro záchranu života a zdraví. Někdy se ale použije zbytečně,” vysvětluje Petr Velebil.

Zájem o Centrum porodní asistence Na Bulovce je velký

Podle něj se ale v Česku nekonala obrovská epidemie císařských řezů na vyžádání matek jako v jiných zemích. V Česku se ročně uskuteční v poměru na počet rodiček méně porodů císařským řezem než například v sousedním Německu. V tomto ohledu je pak další dobrou zprávou, že ubývá porodů dvojčat. Ty jsou podle lékařů rizikovější.

„Zatímco v roce 2010 byl tento podíl nejvyšší v Evropě [2,13 %], loni tento podíl činil 1,33 procenta,“ upřesnil Petr Velebil s dovětkem, že zhruba 80 procent vícečetných porodů skončí císařským řezem.

Plány MZ ČR na zlepšení porodnického prostředí

Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] při příležitosti prezentace aktuálních dat uvedli, že reflektují společenskou poptávku po tvorbě komfortnějšího porodnického prostředí. Podle nich jejich snahu ztělesňuje koncepce Center porodní asistence.

„Naším záměrem je vytvořit podmínky a prostředí pro samostatnou práci porodních asistentek. A to v rámci stávající sítě porodnic tak, aby daná porodnice poskytovala ženám přátelské prostředí v kombinaci s okamžitě dostupnou lékařskou péčí,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Kojení miminek bude podporovat národní komise

Podle ní se jedná o novou organizaci péče v porodnicích. Ta by měla těhotným ženám poskytnout jak předporodní a porodní, tak poporodní péči. Náměstkyně Alena Šteflová dále uvedla, že koncepce center je zahrnuta do Metodického doporučení MZ ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie-porodnictví a neonatologie.

Pracovní materiál byl schválen Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS J.E. Purkyně, která jej vydá jako doporučený postup odborné společnosti.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here