První Centrum porodní asistence [CPA] v České republice začalo fungovat v únoru letošního roku v Nemocnici Na Bulovce [NNB]. Od té doby uplynulo osm měsíců a ukázalo se, že zájem rodiček je velký.   

Některé ženy hledají jiné alternativy porodů než v nemocničním prostředí. V nemocničních porodnicích často chybí soukromí a pocit domácího prostředí nutné pro úspěšný porod, kojení i pro první chvíle strávené s miminkem. I proto v Nemocnici Na Bulovce založili vůbec první Centrum porodní asistence.

V centru porodní asistence

V porodnici CPA se o těhotnou a rodící ženu stará zkušená porodní asistentka podle jasně stanovených pravidel. A to s dostupností odborného lékaře i potřebné techniky.

„Centrum porodní asistence není budova nebo prostor, ale princip, koncepce,“ vysvětluje přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Michal Zikán.

Jde o přístup, který má lépe vyhovět představám a přáním těhotné a rodící ženy, ale zároveň má být pro rodičku i dítě bezpečný a odborný. V praxi to znamená změnu přístupu k těhotné a rodící ženě, podporu role porodní asistentky a změnu organizace porodu.

 „Ve stávajících prostorách se stávajícím personálem jsme vytvořili prakticky porodní dům v porodnici,“ upřesňuje Michal Zikán.

Jaké to má výsledky

Zhruba tři čtvrtiny žen v Centru porodní asistence bez problémů zvládly porod pouze s porodní asistentkou. Jen u 20 % porodů byla využita konzultace či přítomnost lékaře.

V CPA bylo císařským řezem jen 10 procent porodů, přičemž průměr v ČR se pohybuje kolem 24 procent.

Za prvních osm měsíců fungování využilo služeb Centra porodní asistence přes 230 žen a zájem v tuto chvíli silně převyšuje kapacitní možnosti. Centrum rozšířilo i ordinační hodiny.

Co je CPA

Centrum porodní asistence vzniklo při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Neonatologickém oddělení Nemocnice Na Bulovce. Rozšiřuje se z porodního sálu do dvou nově vzniklých porodních apartmánů.

Tyto apartmány s vlastním sociálním vybavením a domácí atmosférou jsou umístěny v areálu porodnice. V následujících letech se CPA v Nemocnici Na Bulovce rozroste o další čtyři apartmány, výukové zázemí a prostory pro předporodní kurzy.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here